Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att ge studerande den naturvetenskapliga baskunskap som krävs för enklare tekniska tillämpningar förknippade med mekanik.

Läranderesultat

Studerande förväntas förstå fysikens lagbundenheter, behärska elementära begrepp inom klassisk mekanik och kunna tillämpa matematiska modeller för att lösa problem.

Innehåll

Rörelsens fysik
- enhetssystemet
- krafter
- statik
- massmedelpunkt
- translationsrörelse
- rotationsrörelse
- dynamik
- energi
- rörelsemängd

Förkunskaper

Elementär matematik och förmåga att använda kalkylator

Kursen ersätter följande kurser

Fysik 1 (2005)

Litteratur

Richard Wolfson: Essential University Physics, First edition, Volume 1, Volume 2, Pearson Addison & Wesley, ISBN 0-321-435644-8

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 30 timmar
 • Övningsbaserad undervisning - 50 timmar
 • Laborationer och arbete i simulerad miljö - 8 timmar
 • Självstudier - 45 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 45 timmar
 • Varav schemalagda studier: 88 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina
 • Rapporter och produktioner

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten avlägger följande examinationer:
Examination 1 ....
Examination 2 .... etc.
(examinationer = tentamina, demonstrationer och presentationer, rapporter och produktioner, uppsatser, samt närvaro vid angivna tillfällen)

Examinationerna väger sinsemellan på följande sätt: ...

Lärare

Engman Sonja

Examinator

Engman Sonja

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Kursens slutdatum

Slutdatum meddelas senare

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

 • 2010-05-25 - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning