Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att ge studenten
färdigheter att
arbeta i flerkamera-miljöer.

Läranderesultat

Att studenten får praktisk erfarenhet av att
producera program
med flerkamerateknik och att kommunicera med
andra
yrkesgrupper i en TV-studio. Att kunna analysera
program ur olika
genrer.

Innehåll

Se Flerkamera 2 (Manus och Regi)

Förkunskaper

Kurs: Grundkurs i studioproduktion, Flerkamera 1

Mer information

Närmare info om tidtabellen ges vid kursstart.
Kursen kräver arbete utanför det normala
veckoprogrammet.

Litteratur

Föreslagen litteratur:
Gerald Millerson: Television Production
Ward, Birmingham, Wherry: Multiskilling for
television production

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 10 timmar
  • Basgruppsarbete - 20 timmar
  • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 105 timmar
  • - 0 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Färdigställande av
TV-program med
hjälp av
flerkamerateknik
enligt
instruktioner.

Lärare

Nordström Fred

Examinator

Nordström Fred

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

För närmare kursprogram se kursen Flerkamera 2
(Manus och regi). Kurserna samkoordineras. Se
också information om rumsbokningar i ARBS
(Observera dock att inriktningar och
produktinsteam kan ha olika närvarokrav utöver
informationen i ARBS).

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Övriga uppgifter

Kurs och studieplanssökning