Perioder Kurskod Namn ECTS
1, 2, 3, 4 YH-3-032 (2) Aktivt och kritiskt medborgarskap: ASKs fullmäktige 5 sp
1, 2, 3, 4 YH-3-033 (2) Aktivt och kritiskt medborgarskap: ASKs styrelse 5 sp
1, 2, 3, 4 YH-3-031 (2) Aktivt och kritiskt medborgarskap: Tutorering 5 sp
1, 2, 3, 4 YH-3-034 (2) Aktivt och kritiskt medborgarskap: Övrig föreningsverksamhet 5 sp
1, 2 EM-2-020 (0) Allmän energikunskap 7 sp
4 DE-3-011 (1) Automation 5 sp
1, 2, 3, 4 FE-3-029 (0) Becoming an entrepreneur pre-incubator program 10 sp
1, 2, 3, 4 FE-3-029 (1) Becoming an entrepreneur pre-incubator program 10 sp
4 GT-3-004 (0) Circular Economy Indicators 5 sp
2 GT-3-002 (0) Circular Economy Principles 5 sp
3 GT-3-003 (0) Circular Economy Sectors 5 sp
3 EM-2-016 (0) Datorstödd planering (CAD) 5 sp
1 EM-1-004 (0) Differentialkalkyl 5 sp
3 EM-2-009 (0) Digitala verktyg 5 sp
2 EM-2-022 (0) El- och värmeproduktion 5 sp
4 EM-2-029 (0) Elplanering 5 sp
4 DE-2-034 (1) Elsystemteknik 5 sp
3 DE-3-013 (0) Elsäkerhet 5 sp
1 EM-2-021 (0) Energiproduktionens miljöpåverkan 5 sp
4 EM-2-024 (0) Energisystemens ekonomi 5 sp
2 DE-2-030 (0) Energiteknisk simulering 5 sp
3, 4 SP-2-026 (0) English Professional Communication EEE 5 sp
3 GT-1-012 (0) Etisk och hållbar samhällsutveckling 5 sp
4 EM-2-012 (0) Examensarbete 15 sp
1 DE-2-031 (0) Fjärrvärme och värmepumpar 5 sp
3, 4 EM-2-023 (0) Förnybar energiproduktion 7 sp
2 EM-2-042 (0) Gränssnitt för smarta system 5 sp
1 GT-2-019 (0) Hållbar energi och material 5 sp
2 EM-1-005 (0) Integralkalkyl 5 sp
1 GT-2-024 (0) Introduktion till programmering och automation 5 sp
1 EM-2-018 (0) Kraftelektronik 5 sp
2 EM-2-010 (0) Kylteknik 5 sp
2 EM-1-003 (0) Linjär algebra 5 sp
4 GT-2-020 (0) Livscykelanalys 5 sp
3 EM-2-039 (0) Maskininlärning 5 sp
1 PT-4-001 (1) Matematik 0 0 sp
4 GT-2-015 (0) Miljö och resurser 5 sp
2 EM-2-035 (0) Modellering, identifiering och simulering 5 sp
4 EM-2-038 (0) Modellprediktiv och multivariabel reglering 5 sp
1, 2, 3, 4 YH-2-004 (0) Mognadsprov - EM 0 sp
1 EM-2-034 (0) Mätgivare, mätsignaler och datakommunikation 5 sp
3 DE-2-020 (0) Mätteknik 5 sp
4 EM-2-040 (0) Neurala nätverk 5 sp
2 EM-2-019 (0) Omvandlarteknologi 5 sp
1, 2, 3, 4 EM-2-049 (0) Praktik 1 15 sp
1, 2, 3, 4 EM-2-050 (0) Praktik 2 15 sp
2 GT-2-021 (0) Programmering 5 sp
2, 3 EM-2-036 (0) Reglerteknik och reglerstrukturer 5 sp
3 EM-2-043 (0) Sakernas internet 5 sp
1 GT-2-012 (0) Seminarium och verkstad för examensarbete 5 sp
3 GT-2-022 (0) Skriftlig forskningsmetodik 5 sp
1 EM-2-041 (0) Smarta system 5 sp
2 EM-2-037 (0) Styrteknik 5 sp
4 YH-3-066 (0) Sustainable Solutions for Smart Cities and Communities 5 sp
3, 4 SP-2-024 (0) Svenska och kommunikation för ingenjörer 5 sp
3, 4 SP-2-024 (1) Svenska och kommunikation för ingenjörer 5 sp
2 GT-1-011 (0) Teamarbete och innovation 5 sp
1 SP-2-027 (0) Tekniikan suomi A 5 sp
1 SP-2-027 (1) Tekniikan suomi B 5 sp
4 GT-2-014 (1) Teknisk fysik 5 sp
1 GT-2-013 (0) Teknisk kemi 5 sp
2 EM-2-015 (0) Teknisk ritning 5 sp
1 GT-1-010 (0) Teknologi och lärande 5 sp
3 DE-2-002 (0) Teoretisk elektroteknik 5 sp
3, 4 EM-2-044 (0) Tillämpade digitala system / automationsteknik 15 sp
3, 4 EM-2-045 (0) Tillämpade smarta energisystem 15 sp
3 DE-2-032 (0) VVS-Planering 5 sp

Kurs och studieplanssökning