Perioder Kurskod Namn ECTS
1, 2, 3, 4 YH-3-032 (2) Aktivt och kritiskt medborgarskap: ASKs fullmäktige 5 sp
1, 2, 3, 4 YH-3-033 (2) Aktivt och kritiskt medborgarskap: ASKs styrelse 5 sp
1, 2, 3, 4 YH-3-031 (2) Aktivt och kritiskt medborgarskap: Tutorering 5 sp
1, 2, 3, 4 YH-3-034 (2) Aktivt och kritiskt medborgarskap: Övrig föreningsverksamhet 5 sp
1 SP-1-091 (0) Arbetslivsfinska för energi- och materialbranschen på nivå B1 5 sp
2 SP-1-091 (1) Arbetslivsfinska för energi- och materialbranschen på nivå B2 5 sp
2, 3 GT-4-001 (0) Arbetsmarknadskurs - DIFF 2 sp
3 DE-3-011 (0) Automation 5 sp
1 DE-2-025 (0) Byggnadsrenovering 5 sp
2 PM-1-008 (0) Cirkulär ekonomi 5 sp
2 DE-2-021 (0) ELCAD 5 sp
1 DE-2-034 (1) Elsystemteknik 5 sp
4 DE-3-013 (0) Elsäkerhet 5 sp
1 EM-1-006 (0) Energi och miljö 5 sp
1 DE-2-030 (0) Energiteknisk simulering 5 sp
1 AS-3-002 (0) Entrepreneurship 1 - Venture Management 5 sp
2 AS-3-001 (0) Entrepreneurship 2 - Venture Creation 5 sp
3 AS-3-003 (0) Entrepreneurship 3 - Venture Implementation 5 sp
4 EM-2-012 (0) Examensarbete 15 sp
2 DE-2-012 (0) Fjärrvärme och värmeväxlare 5 sp
1 DE-2-027 (0) Förnybar energi 5 sp
1 PM-1-002 (0) Hållbar teknik 5 sp
4 EM-4-003 (0) Inledande arbetspraktik 15 sp
2 DE-2-036 (0) Inomhusklimat 5 sp
1 EM-2-003 (0) Installationsplanering (MagiCAD) 5 sp
1 AS-1-021 (2) Introduktion till högskolestudier 5 sp
1 DE-3-009 (0) Kraftelektronik och regulatorer 5 sp
2 MK-2-154 (0) Kultur och media i delandets ekonomi 5 sp
3 DE-2-031 (0) Kylteknik och värmepumpar 5 sp
2 EM-1-003 (0) Linjär algebra 5 sp
3 PM-1-009 (0) Livscykelanalys 5 sp
1 PT-4-001 (0) Matematik 0 0 sp
1 DE-2-028 (0) Matematisk modellering 5 sp
4 YH-2-004 (0) Mognadsprov - EM 0 sp
1, 2, 3, 4 YH-3-055 (0) My Future Work Life 1 15 sp
3, 4 YH-3-056 (0) My Future Work Life 2 15 sp
3 DE-2-020 (0) Mätteknik 5 sp
2 DE-3-010 (0) Omvandlare 5 sp
3 SP-1-090 (0) Professional English for Environmental and Energy Engineering 5 sp
1, 2, 3, 4 PM-1-007 (0) Professionellt nätverkande 5 sp
2 GT-2-012 (0) Seminarium och verkstad för examensarbete 5 sp
2 DE-2-035 (0) Strömningslära 5 sp
4 EM-2-006 (0) Teknisk kemi 5 sp
4 EM-2-005 (0) Teknisk ritning 5 sp
4 SP-2-011 (0) Teknisk svenska 5 sp
2 DE-2-002 (0) Teoretisk elektroteknik 5 sp
3 DE-2-007 (0) Termodynamik 5 sp
3 DE-2-038 (0) Uppvärmning och värmedistribution 5 sp
2 DE-2-039 (0) Vatten- och avloppsteknik 5 sp
1, 3 DE-2-037 (0) Ventilation 5 sp
3 EM-3-004 (0) Vindkraft 5 sp
2 DE-2-032 (0) VVS-Planering 5 sp
3 DE-2-041 (0) Värmeöverföring 5 sp
4 EM-4-004 (0) Yrkespraktik 15 sp

Kurs- och studieplansökning