Perioder Kurskod Namn ECTS
1, 2, 3, 4 YH-3-032 (2) Aktivt och kritiskt medborgarskap: ASKs fullmäktige 5 sp
1, 2, 3, 4 YH-3-033 (2) Aktivt och kritiskt medborgarskap: ASKs styrelse 5 sp
1, 2, 3, 4 YH-3-031 (2) Aktivt och kritiskt medborgarskap: Tutorering 5 sp
1, 2, 3, 4 YH-3-034 (2) Aktivt och kritiskt medborgarskap: Övrig föreningsverksamhet 5 sp
3 GT-4-001 (0) Arbetsmarknadskurs - DIFF 0 sp
3 DE-3-011 (0) Automation 5 sp
1 DE-3-005 (0) Byggnadsfysik 5 sp
2, 3 DE-2-025 (0) Byggnadsrenovering 5 sp
2 PM-1-008 (0) Cirkulär ekonomi 5 sp
1 PM-2-002 (0) Data analys 5 sp
3 EM-2-016 (0) Datorstödd planering (CAD) 5 sp
1 EM-1-004 (0) Differentialkalkyl 5 sp
4 DE-3-013 (0) Elsäkerhet 5 sp
2 DE-2-030 (0) Energiteknisk simulering 5 sp
3 SP-2-026 (0) English Professional Communication EEE 5 sp
3 AS-1-031 (0) Etisk och hållbar samhällsutveckling 5 sp
4 EM-2-012 (0) Examensarbete 15 sp
3 DE-2-027 (0) Förnybar energi 5 sp
3, 4 FB-3-016 (0) How to Start and Run Your own Business 15 sp
1 PM-1-002 (0) Hållbar teknik 5 sp
4 EM-4-003 (0) Inledande arbetspraktik 15 sp
1 DE-2-036 (0) Inomhusklimat 5 sp
2 EM-2-003 (0) Installationsplanering (MagiCAD) 5 sp
2 EM-1-005 (0) Integralkalkyl 5 sp
1 GT-2-024 (0) Introduktion till programmering och automation 5 sp
3 EM-1-007 (0) Konstruktionsplanering 5 sp
1 DE-3-009 (0) Kraftelektronik och regulatorer 5 sp
1 DE-2-040 (0) Kylteknik 5 sp
2 EM-1-003 (0) Linjär algebra 5 sp
3 PM-1-009 (0) Livscykelanalys 5 sp
1 PT-4-001 (1) Matematik 0 0 sp
4 GT-2-015 (0) Miljö och resurser 5 sp
1, 2, 3, 4 YH-2-004 (0) Mognadsprov - EM 0 sp
2 DE-3-010 (0) Omvandlare 5 sp
1 SP-1-091 (0) P1 Arbetslivsfinska för energi- och materialbranschen 5 sp
2 SP-1-091 (1) P2 Arbetslivsfinska för energi- och materialbranschen 5 sp
1 GT-2-012 (0) Seminarium och verkstad för examensarbete 5 sp
3 DE-2-035 (0) Strömningslära 5 sp
4 SP-2-024 (0) Svenska och kommunikation för ingenjörer 5 sp
4 SP-2-024 (1) Svenska och kommunikation för ingenjörer 5 sp
2 AS-1-030 (0) Teamarbete och innovation 5 sp
2 EM-2-007 (0) Teknisk fysik 5 sp
4 GT-2-014 (1) Teknisk fysik 5 sp
1 GT-2-013 (0) Teknisk kemi 5 sp
2 EM-2-015 (0) Teknisk ritning 5 sp
1 AS-1-029 (0) Teknologi och lärande 5 sp
2 DE-2-038 (0) Uppvärmning och värmedistribution 5 sp
3 DE-2-039 (0) Vatten- och avloppsteknik 5 sp
2 DE-2-037 (0) Ventilation 5 sp
3 DE-2-032 (0) VVS-Planering 5 sp
1 DE-2-041 (0) Värmeöverföring 5 sp
4 EM-4-004 (0) Yrkespraktik 15 sp

Kurs och studieplanssökning