Kursens undervisningsperiod

1 (2023-08-01 till 2023-10-22)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Inom denna studieenhet kommer vi att fokusera på
följande kompetenser:
Naturvetenskaplig kompetens

Globala mål i focus:
#3 God hälsa och välbefinnande
#6 Rent vatten och sanitet
#7 Hållbar energi för alla
#12 Hållbar konsumtion och produktion

Läranderesultat

Efter avlagd studieenhet:
Du kan förstå grundläggande kemiska begrepp som
är relevanta för tekniska material och
processer. (Kunskap)
Du kan systematiskt behandla och undersöka
problem inom kemi och kommunicera lösningar på
utmaningar inom teknik och relaterade
vetenskaper. (Färdighet)
Du kan arbeta säkert i kemilaboratoriet, utföra
experiment på ett kompetent sätt och tolka
resultat kritiskt. (Färdighet)
Du förstår och inser vikten av säkerhets- och
miljörestriktioner (Förhållningssätt)

Innehåll

The lectures will cover the following topics:
Molecules and compounds
Chemical Reactions and Quantities
Introduction to Solutions and Aqueous Reactions
Intermolecular Forces
Introduction to organic chemistry
Electrochemistry and Corrosion

The calculation and lab exercises will cover
the same topics as the lectures.

Förkunskaper

Aktuellt deltagande i Teknik och lärande

Litteratur

Lecture material provided in itslearning.
Much of this course is based upon the
textbook by Tro "Chemistry: Structure and
properties" (Pearson).

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 24 timmar
 • Praktiska övningar - 6 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 20 timmar
 • Självstudier - 85 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Exam, group project, completion of all lab
exercises and satisfactory lab notes

Lärare

Makkonen-Craig Stewart

Examinator

Makkonen-Craig Stewart

Antal kursplatser

Ingen begränsning (118 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursanmälningstid

2023-08-10 till 2023-09-06

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2023-09-01 09:00 - 12:00 F143 Teknisk kemi Makkonen-Craig Stewart
2023-09-06 09:00 - 12:00 F143 Engineering Chemistry Makkonen-Craig Stewart
2023-09-07 13:00 - 16:00 D4106 Engineering Chemistry - Workshop Makkonen-Craig Stewart
2023-09-08 09:00 - 12:00 D4106 Teknisk kemi - Workshop Makkonen-Craig Stewart
2023-09-11 09:00 - 12:00 F143 Teknisk kemi Makkonen-Craig Stewart
2023-09-12 13:00 - 16:00 D4106 Teknisk kemi - Workshop Makkonen-Craig Stewart
2023-09-15 09:00 - 12:00 D4106 Engineering Chemistry - Workshop Makkonen-Craig Stewart
2023-09-18 13:00 - 16:00 F143 Teknisk kemi Makkonen-Craig Stewart
2023-09-19 13:00 - 16:00 D4106 Teknisk kemi - Workshop Makkonen-Craig Stewart
2023-09-21 15:15 - 17:00 A409 Engineering Chemistry Extra drop-in exercise session for EM/MTH students Makkonen-Craig Stewart
2023-09-22 13:00 - 16:00 D4106 Engineering Chemistry - Workshop Makkonen-Craig Stewart
2023-09-27 13:00 - 16:00 D4106 Teknisk kemi - Workshop Makkonen-Craig Stewart
2023-09-28 13:00 - 16:00 F143 Teknisk kemi / Engineering Chemistry Makkonen-Craig Stewart
2023-09-29 09:00 - 12:00 D4106 Engineering Chemistry - Workshop Makkonen-Craig Stewart
2023-10-02 09:00 - 12:00 F143 Teknisk kemi/Engineering Chemistry Makkonen-Craig Stewart
2023-10-04 13:00 - 16:00 D4106 Teknisk kemi - Workshop Makkonen-Craig Stewart
2023-10-06 09:00 - 12:00 D4106 Engineering Chemistry - Workshop Makkonen-Craig Stewart
2023-10-10 13:00 - 14:30 D4107-08 Teknisk kemi / Engineering Chemistry Chemical safety lesson Makkonen-Craig Stewart
2023-10-10 14:30 - 17:00 D4107-08 Engineering Chemistry Extra classroom exercise session (optional) Ehn Linn
Makkonen-Craig Stewart
2023-10-11 13:00 - 16:00 D3100 Teknisk kemi Lab exercises for students registered to this session Ehn Linn
Makkonen-Craig Stewart
2023-10-13 09:00 - 12:00 D3100 Teknisk kemi Lab exercises for students registered to this session Ehn Linn
Makkonen-Craig Stewart
2023-10-16 13:00 - 16:00 D3100 Engineering Chemistry Lab exercises for students registered to this session Ehn Linn
Makkonen-Craig Stewart
2023-10-17 09:00 - 12:00 D3100 Engineering Chemistry Lab exercises for students registered to this session Ehn Linn
Makkonen-Craig Stewart
2023-10-17 13:00 - 16:00 D3100 Engineering Chemistry Lab exercises for students registered to this session Ehn Linn
Makkonen-Craig Stewart
2023-10-18 13:00 - 16:00 D3100 Teknisk kemi Lab exercises for students registered to this session Ehn Linn
Makkonen-Craig Stewart
2023-10-20 09:00 - 12:00 D3100 Engineering Chemistry Lab exercises for students registered to this session Ehn Linn
Makkonen-Craig Stewart
2023-10-20 13:00 - 16:00 D3100 Teknisk kemi Lab exercises for students registered to this session Ehn Linn
Makkonen-Craig Stewart

Kurs och studieplanssökning