Allmänbildande studier 15 ECTS
Bildning i ett digitalt och hållbart nordiskt samhälle (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
AS-1-029 (0) Teknologi och lärande 5 1
AS-1-030 (0) Teamarbete och innovation 5 1
AS-1-031 (0) Etisk och hållbar samhällsutveckling 5 1
Professionsspecifika studier 180 ECTS
Basstudier i teknik (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
PT-4-001 (1) Matematik 0 0 1
EM-1-003 (0) Linjär algebra 5 1
EM-1-004 (0) Differentialkalkyl 5 2
EM-1-005 (0) Integralkalkyl 5 2
GT-2-013 (0) Teknisk kemi 5 1
GT-2-024 (0) Introduktion till programmering och automation 5 1
GT-2-014 (1) Teknisk fysik 5 1
Hållbar modellering (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
GT-2-015 (0) Miljö och resurser 5 1
GT-2-019 (0) Hållbar energi och material 5 2
GT-2-020 (0) Livscykelanalys 5 2
Teknisk modellering (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
EM-2-015 (0) Teknisk ritning 5 1
EM-2-016 (0) Datorstödd planering (CAD) 5 1
GT-2-021 (0) Programmering 5 2
Professionell kommunikation (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
SP-2-026 (0) English Professional Communication EEE 5 1
SP-2-024 (0) Svenska och kommunikation för ingenjörer 5 1
SP-2-027 (0) Tekniikan suomi 5 2
VVS-planering (NOVIA) (75)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
(0) Grunder inom VVS och husteknik 3 2
(0) Inomhusklimat och sunda hus 3 2
(0) Termodynamik 5 2
(0) Byggnadsmekanik 1 5 3
(0) Projektsstyrning och kvalitetssärking 3 3
(0) Strömningslära 3 3
(0) Värmeöverföring och värmeväxlare 3 3
(0) Uppvärmning och värmedistribution 5 3
(0) Fjärrvärme och fjärrkyla 5 3
(0) Vatten- och avloppsteknik 5 3
(0) Kylteknik och värmepumpar 5 3
(0) Företagsförlagd VVS-projektering 8 3
(0) Relgerteknik och fastighetsautomation 3 4
(0) Ventilation och luftkonditioneringsteknik 5 4
(0) VVS-projektering och -systemdokumentation i BIM 3 4
(0) Förnybar energi 3 4
(0) Inomhusklimat- och energisimulering 5 4
(0) International HVAC Engineering 3 4
Praktik (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
EM-2-049 (0) Praktik 1 15 4
EM-2-050 (0) Praktik 2 15 4
Utvecklingsstudier 15 ECTS
Circular Economy (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
GT-3-002 (0) Circular Economy Principles 5 2
GT-3-003 (0) Circular Economy Sectors 5 2
GT-3-004 (0) Circular Economy Indicators 5 2
Projekt (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
EM-3-008 (0) Projekt 15 2
Främmande språk (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
(0) Främmande språk 1 5 2
(0) Främmande språk 2 5 2
(0) Främmande språk 3 5 2
Forskningsstudier 30 ECTS
Lärdomsprov och metodik (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
GT-2-022 (0) Skriftlig forskningsmetodik 5 3
GT-2-023 (0) Examensseminarium 5 4
GT-2-025 (0) Dataanalys 5 4
EM-2-051 (0) Lärdomsprov 15 4

Kurs och studieplanssökning