Kursens undervisningsperiod

4 (2024-03-18 till 2024-07-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

I denna studieenhet står följande
kompetens/kompetenser i fokus:

Matematisk och naturvetenskaplig kompetens

Läranderesultat

Efter avlagd studieenhet:

Du kan bestämma sträckor, hastigheter och
accelerationer i en och två
dimensioner. (Kunskap, färdighet)

Du kan bestämma olika typer av krafter och
accelerationer med hjälp av
Newtons rörelselagar. (Kunskap, färdighet)

Du kan beräkna rörelsemängder och impulser för
system av kroppar.
(Färdighet)

Du kan utföra beräkningar med kroppars
mekaniska energi. (Färdighet)

Du kan utföra beräkningar med roterande
kroppar. (Färdighet)

Du kan redogöra för grundläggande begrepp inom
oscillations- och
vågrörelse. (Färdighet)

Du inser betydelsen av Newtons lagar för den
del av fysiken som kallas
mekanik och är det huvudsakliga innehållet i
denna kurs. (Förhållningssätt)

Innehåll

- Rörelse i en dimension (kinematik)
- Rörelse i två dimensioner (projektilrörelse)
- Newtons rörelselagar
- Friktion och cirkelrörelse
- Rörelsemängd och impuls
- Mekanisk energi
- Newtons lagar för roterande kroppar
- Tröghetsmoment
- Rotationsenergi
- Oscillation
- Vågor

Förkunskaper

Grundläggande matematiska färdigheter,
differential- och integralkalkyl

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 27 timmar
  • Praktiska övningar - 27 timmar
  • Självstudier - 81 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

  • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)

Examinationskrav

Tentamen, självrättande inlärningstest

Lärare

Skön Kim

Examinator

Skön Kim

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2023-11-24 till 2023-12-22

Examinationsformer

  • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
  • Datum meddelas senare - Övriga uppgifter
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2023-11-01 13:15 - 16:00 D4106 Teknisk fysik, OMTENTAMEN 1 Skön Kim
2023-11-29 13:15 - 16:00 D4107-08 Teknisk fysik, OMTENTAMEN 2 Skön Kim

Kurs och studieplanssökning