Kursens undervisningsperiod

3 (2024-01-01 till 2024-03-17)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

4

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målet med kurserna Examensseminarium, Skriftlig
forskninsgmetodik och Dataanalys är att ge
studerande de kompetenser som krävs för att
planera,
utföra och rapportera ett examensarbete.

Läranderesultat

Studerande förväntas utnyttja relevanta databaser
och sökord för att hitta vetenskaplig kunskap inom
eget professionsområde (Färdighet) 

Studerande förväntas läsa och använda dig av ett
vetenskapligt språk (Färdighet) 

Studerande kan beakta den vetenskapliga processen
och tillämpar den för att söka och sammanställa
kunskap i en avgränsad kunskapsöversikt (Kunskap) 

Studerande kan kritiskt granska och analysera
olika vetenskapliga texter och
forskningsrapporter  (Förhållningssätt)

Förkunskaper

Inga förkunskapskrav

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Aktivt deltagande i kursen. Godkända rapporter och
uppgifter enligt instruktioner i Itslearning.

Lärare

Linderbäck Paula

Examinator

Linderbäck Paula

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursanmälningstid

2023-11-24 till 2023-12-22

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning