Kursens undervisningsperiod

  • 1 (2023-08-01 till 2023-10-22)
  • 2 (2023-10-23 till 2023-12-31)
  • 3 (2024-01-01 till 2024-03-17)
  • 4 (2024-03-18 till 2024-07-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Omfattning

15 sp

Kompetensmål

Inom denna studieenhet kommer vi att fokusera på
följande kompetenser:
Arbetslivskompetens

Globala mål i focus:
- god utbildning för alla
- anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Läranderesultat

Inledande praktik/ praktisk arbetserfarenhet där
du utövar och övar kompetenser du erhållit, dock
med klar koppling till den tekniska branschen.
(Färdighet, förhållningssätt)

Du kan tillämpa de etiska koder och
säkerhetsprinciper (inklusive arbetssäkerhet) som
är inblandade i arbetslivet. (Färdighet,
förhållningssätt)

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationskrav

Arbetsintyg och praktikrapport

Lärare

  • Roos Kim
  • Mustasilta Elina

Examinator

Roos Kim

Antal kursplatser

Ingen begränsning (20 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursanmälningstid

2023-08-01 till 2023-12-10

Kurs och studieplanssökning