Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

4

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målet med kurserna Examensseminarium, Skriftlig
forskninsgmetodik och Dataanalys är att ge
studenterna den kompetens som krävs för att
planera,
utföra och rapportera ett examensarbete.

Läranderesultat

Studerande förväntas känna till olika traditioner
för
kunskapsbildning i olika
vetenskaps-/tvärvetenskapliga
områden. (Kunskap)

Studerande kan identifiera behov för utveckling,
avgränsa
tema samt formulera ett syfte och frågeställningar
för
sitt lärdomsprov. (Färdighet) 

Studerande diskuterar och beaktar de yrkes- och
forskningsetiska principerna som gäller för
lärdomsprov.
(Förhållningssätt)
 
Studerande kan diskutera olika forskningsetiska
frågor
(Förhållningssätt)

Studerande känner till processen för lärdomsprov
och
praktiska metoder för projekthantering. (Kunskap)

Förkunskaper

Inga förkunskapskrav

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Aktivt deltagande i kursen. Godkända rapporter och
uppgifter enligt instruktioner i Itslearning.

Examinator

Waller Matias

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Examinationsformer

2023-02-28 - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning