Kursens undervisningsperiod

2 (2023-10-23 till 2023-12-31)

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att ge räknefärdighet
i geometri, vektoralgebra, matrisalgebra och
komplexa tal.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande
vara förmögen att utföra
geometriska och vektoralgebraiska operationer i
2D och 3D, matrisalgebraiska beräkningar samt
beräkningar med komplexa tal.

Innehåll

Geometri, vektoralgebra, matrisalgebra, komplexa
tal.

Förkunskaper

Matematik 0

Kursen ersätter följande kurser

Algebra- och trigonometri (EM2018)

Litteratur

Föreläsningsanteckningar och som kompletterande
litteratur boken Matematik för ingenjörer av Rodhe
och Sollervall.

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 72 timmar
  • Hemläxor/räkneuppgift er - 63 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs 50 % rätt i kursens
tentamen. Kursvitsordet bestäms enligt följande
skala:
50-59 % vitsord 1
60-69 % vitsord 2
70-79 % vitsord 3
80-89 % vitsord 4
90-100 % vitsord 5

Lärare

  • Herrman Rene
  • Skön Kim
  • Haldin Denice

Examinator

Skön Kim

Antal kursplatser

Ingen begränsning (86 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursanmälningstid

2023-10-09 till 2023-11-05

Examinationsformer

Tentdatum meddelas senare - Tentamina

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2023-09-13 16:00 - 18:00 D4106 Matteklink På mattekliniken får du extra hjälp och stöd med matematik i mattekurser eller andra kurser som kräver matematisk kompetens. Skön Kim
Ullah Rizwan
2023-09-20 16:00 - 18:00 D4106 Matteklink På mattekliniken får du extra hjälp och stöd med matematik i mattekurser eller andra kurser som kräver matematisk kompetens. Skön Kim
Ullah Rizwan
2023-09-27 16:00 - 18:00 D4106 Matteklink På mattekliniken får du extra hjälp och stöd med matematik i mattekurser eller andra kurser som kräver matematisk kompetens. Skön Kim
Ullah Rizwan
2023-10-04 16:00 - 18:00 D4106 Matteklink På mattekliniken får du extra hjälp och stöd med matematik i mattekurser eller andra kurser som kräver matematisk kompetens. Skön Kim
Ullah Rizwan
2023-10-11 16:00 - 18:00 B327 Matteklink På mattekliniken får du extra hjälp och stöd med matematik i mattekurser eller andra kurser som kräver matematisk kompetens. Skön Kim
Ullah Rizwan
2023-10-18 16:00 - 18:00 D4106 Matteklink På mattekliniken får du extra hjälp och stöd med matematik i mattekurser eller andra kurser som kräver matematisk kompetens. Skön Kim
Ullah Rizwan
2023-10-24 09:15 - 12:00 B518 Linjär algebra Skön Kim
2023-10-26 13:15 - 16:00 A409 Linjär algebra Skön Kim
2023-10-31 13:15 - 15:00 D4107-08 Linjär algebra Skön Kim
2023-11-01 09:15 - 12:00 A409 Linjär algebra Skön Kim
2023-11-01 16:00 - 18:00 D4106 Matteklink På mattekliniken får du extra hjälp och stöd med matematik i mattekurser eller andra kurser som kräver matematisk kompetens. Skön Kim
Ullah Rizwan
2023-11-07 09:15 - 12:00 D4106 Linjär algebra Skön Kim
2023-11-09 09:15 - 12:00 A409 Linjär algebra Skön Kim
2023-11-14 09:15 - 12:00 D4106 Linjär algebra Skön Kim
2023-11-15 16:00 - 18:00 D4106 Matteklink På mattekliniken får du extra hjälp och stöd med matematik i mattekurser eller andra kurser som kräver matematisk kompetens. Skön Kim
Ullah Rizwan
2023-11-16 09:15 - 12:00 D4106 Linjär algebra Skön Kim
2023-11-21 10:15 - 12:00 D4106 Linjär algebra (LEKTIONEN AVBOKAD!) Skön Kim
2023-11-22 16:00 - 18:00 D4107-08 Matteklink På mattekliniken får du extra hjälp och stöd med matematik i mattekurser eller andra kurser som kräver matematisk kompetens. Skön Kim
Ullah Rizwan
2023-11-23 13:15 - 16:00 D4106 Linjär algebra Skön Kim
2023-11-28 09:15 - 12:00 A409 Linjär algebra Skön Kim
2023-11-29 09:15 - 12:00 D4106 Linjär algebra Skön Kim
2023-11-29 16:00 - 18:00 D4106 Matteklink På mattekliniken får du extra hjälp och stöd med matematik i mattekurser eller andra kurser som kräver matematisk kompetens. Skön Kim
Ullah Rizwan
2023-12-05 09:30 - 12:30 D4107-08 Linjär algebra, TENTAMEN Skön Kim
2023-12-05 16:00 - 18:00 D4110 Matteklink På mattekliniken får du extra hjälp och stöd med matematik i mattekurser eller andra kurser som kräver matematisk kompetens. Skön Kim
Ullah Rizwan

Kurs och studieplanssökning