Kursens undervisningsperiod

2 (2023-10-23 till 2023-12-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Professionsspecifik kompetens inom teknisk
modellering
Globala mål i fokus:
- god utbildning för alla

Läranderesultat

Efter avlagd studieenhet:

Du förstår standarder och metoder som används
inom teknisk ritning. (Kunskap)

Du förstår vinkelräta parallelprojektioner.
(Kunskap)
Du förstår linjeprojektioner och hur de
utnyttjas i ritandet. (Kunskap)

Du kan skapa 2-dimensionella ortografiska
projektioner och planer med AutoCAD program.
(Färdighet)

Innehåll

Teknisk ritning

Förkunskaper

Inga

Studieaktiviteter

  • Praktiska övningar - 24 timmar
  • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 24 timmar
  • Självstudier - 87 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

  • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
  • Demonstrationer och färdighetsprov

Examinationskrav

Tentamen utvärderar användningen av AutoCAD
programmet. Tentamen ordnas antingen online
eller i klassrum. En mellantemtamen används för
att följa din progression och för att
identifiera områden som behöver mer
uppmärksamhet.

Lärare

Anukka Harri

Examinator

Roos Kim

Antal kursplatser

Ingen begränsning (58 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2023-10-09 till 2023-11-05

Examinationsformer

  • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
  • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2023-10-25 09:15 - 11:00 E383 Teknisk ritning Anukka Harri
2023-11-03 13:00 - 16:00 E383 Teknisk ritning Anukka Harri
2023-11-09 13:15 - 16:00 E383 Teknisk ritning Anukka Harri
2023-11-16 13:15 - 16:00 D399 Teknisk ritning Anukka Harri
2023-11-17 10:30 - 12:00 F249 Sisusession för EM1, EM2 och EM3 på campus och online Detta är en hybridsession. Du behöver laptop (padda eller smarttelefon fungerar inte). Delta på campus eller online; orndas av Arcadas Studieärenden sisu@arcada.fi. Delta online via denna länk: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDAzZmYyMWItOGZhYy00YTBhLTlmMzMtMGJkMDA0ZTUyY2Ix%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2286080f64-b23d-4f93-8c43-e65f2588b9c3%22%2c%22Oid%22%3a%2295120ab9-e6c5-4d68-b283-421bbe101856%22%7d Ahlroth Siri
Eerola Sabina
2023-11-23 09:15 - 12:00 E383 Teknisk ritning Anukka Harri
2023-11-30 11:00 - 12:00 D4110 Studentdialog - EM1 Studentdialog för 1 årets studenter i EM Du kan delta i studentdialogen i D4110 eller på Zoom.  Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/61070189147?from=addon Meeting ID: 610 7018 9147 --- Join by SIP 61070189147@109.105.112.236 ? 61070189147@109.105.112.235 --- Join by H.323 ? 109.105.112.236 ? 109.105.112.235 Meeting ID: 610 7018 9147 Mustasilta Elina
Roos Kim
2023-12-01 09:00 - 12:00 E385 Teknisk ritning Anukka Harri
2023-12-04 13:00 - 16:00 E385 Teknisk ritning Anukka Harri
2023-12-19 13:00 - 16:00 E385 Teknisk ritning Anukka Harri

Kurs och studieplanssökning