Kursens undervisningsperiod

  • 3 (2024-01-01 till 2024-03-17)
  • 4 (2024-03-18 till 2024-07-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Inom denna studieenhet kommer vi att fokusera på följande kompetenser:
Du kan fungera professionellt på engelska inom
ditt eget område samt för akademiska behov.

Du kan i både tal och skrift använda ett relativt
flytande språk i rutinmässiga yrkesrelaterade
situationer, och du klarar av att anpassa ditt
språk till varierande kommunikationssituationer.

Du har redskap och förutsättningar för att
utveckla dina kommunikationsfärdigheter och bygga upp en förståelse för din bransch.

För att uppnå detta behöver du inneha en kompetens på minst B1.1 i engelska enligt CEFR-skalan.

Globala mål i focus:
Mål 4: god utbildning för alla
Mål 5: jämställdhet
Mål 8: anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Mål 10: minskad ojämlikhet
Mål 16: fredliga och inkluderande samhällen

Läranderesultat

Efter avlagd studieenhet (nämn kunskap, färdighet och förhållningssätt):

Kunskap - vad du vet
- du har kunskap om ditt branschspråk och vet hur
du utvecklar det
- du har kunskap om akademiskt skrivande,
referenssystem samt rapportstruktur.

Färdighet - vad du kan göra
- du kan berätta om din egen bransch och dig själv
i tal och text
- du förstår talat standardspråk
- du kan delta i samtal och klarar av
kundbetjäningssituationer
- du kan skriva akademisk text på engelska

Förhållningssätt - attityd
- du är mån om att följa språkets normer och
etikett i tal och skrift

Innehåll

Skriftliga och muntliga uppgifter samt aktivt deltagande i kursaktiviteter (se kursens itselarning-sida för mera detaljerad beskrivning av examinationskraven).

Förkunskaper

Kompetensnivå B 1.1 (Common European Framework)

Kursen ersätter följande kurser

SP-1-090 Professional English for Environmental
Energy Engineering, innan 2020-2021

Litteratur

Föreläsaren förser studerande med material och
anvisningar om litteratur.

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 20 timmar
  • Praktiska övningar - 2 timmar
  • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 40 timmar
  • Självstudier - 40 timmar
  • Nätbaserade - 33 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Skriftliga och muntliga uppgifter samt aktivt deltagande i kursaktiviteter (se kursens itselarning-sida för mera detaljerad beskrivning av examinationskraven)

Lärare

Kimberley Nigel

Examinator

Kimberley Nigel

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Till datum 2024-05-31

Kursanmälningstid

2023-11-24 till 2023-12-22

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning