Kursens undervisningsperiod

1 (2023-08-01 till 2023-10-22)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Inom denna studieenhet kommer vi att fokusera på
följande kompetenser:
Professionell kompetens inom tillämpning av smarta
energisystem

Innovations- och utvecklingskompetens

Etisk hållbarhetskompetens samt global och lokal
kompetens

Globala mål i focus:
- hållbar energi för alla
- hållbar industri, innovationer och infrastruktur
- hållbara städer och samhällen

Läranderesultat

Efter avlagd studiehelhet kan studerande tillämpa
och fördjupa profilens kompetenser med ett projekt
inom smarta system. (Färdighet, kunskap)

Förkunskaper

Maskininlärning
Neurala nätverk

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationskrav

Projektarbete, projektdokumentation och
projektpresentation

Lärare

Roos Kim

Examinator

Roos Kim

Antal kursplatser

Ingen begränsning (13 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursanmälningstid

2023-08-10 till 2023-09-06

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2023-09-01 09:00 - 11:00 E387 Smarta system För den som inte har möjlighet att komma på plats: https://arcada.zoom.us/j/6040267091 Roos Kim
2023-09-08 13:00 - 16:00 E387 Smarta system För den som inte har möjlighet att komma på plats: https://arcada.zoom.us/j/6040267091 Roos Kim
2023-09-12 13:00 - 16:00 E387 Smarta system För den som inte har möjlighet att komma på plats: https://arcada.zoom.us/j/6040267091 Roos Kim
2023-09-18 13:00 - 16:00 E387 Smarta system För den som inte har möjlighet att komma på plats: https://arcada.zoom.us/j/6040267091 Roos Kim
2023-09-26 13:00 - 16:00 E387 Smarta system För den som inte har möjlighet att komma på plats: https://arcada.zoom.us/j/6040267091 Roos Kim
2023-10-02 13:00 - 16:00 E387 Smarta system För den som inte har möjlighet att komma på plats: https://arcada.zoom.us/j/6040267091 Roos Kim
2023-10-10 13:00 - 16:00 E387 Smarta system För den som inte har möjlighet att komma på plats: https://arcada.zoom.us/j/6040267091 Roos Kim

Kurs och studieplanssökning