Kursens undervisningsperiod

4 (2024-03-18 till 2024-07-31)

Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Professionsspecifik kompetens inom automationsteknik
Globala mål i fokus:
- god utbildning för alla
- hållbar energi för alla
- hållbar industri, innovationer och
infrastruktur

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande kunna
grundläggande principer i fastighets automation.

Innehåll

Grunder om automation i fastigheter och industri
KNX
Grunder i programmerbar logik
Styrscheman
Grunder i reglerteknik

Förkunskaper

Datorstödd planering

Kursen ersätter följande kurser

Inga

Mer information

Obligatoriska inlämningsuppgifter

Litteratur

Föreläsningskompendium, material på itslearning

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 50 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 10 timmar
 • Praktiska övningar - 35 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 15 timmar
 • Självstudier - 20 timmar
 • Nätbaserade - 5 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande examinationer:
Tentamen
Projektarbeten

Examinationerna väger sinsemellan på följande
sätt:
Tentamen 70%
Projektarbeten 30%

Lärare

 • Anukka Harri
 • Skön Kim

Examinator

Skön Kim

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

Finns på kurshemsidan / Will be announced on course
homepage

Kursanmälningstid

2023-11-24 till 2023-12-22

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2023-10-04 09:15 - 11:00 B327 Automation, OMTENTAMEN 1 Anukka Harri
Skön Kim
2023-10-31 11:15 - 13:00 B327 Automation, OMTENTAMEN 2 Anukka Harri
Skön Kim

Kurs och studieplanssökning