Kursens undervisningsperiod

3 (2024-01-01 till 2024-03-17)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Inom denna studieenhet kommer vi att fokusera på
följande kompetenser:

Professionell kompetens inom digitala system.

Läranderesultat

Efter avlagd studieenhet kan studerande tillämpa
datakommunikation inom sakernas internet
(Kunskap, färdighet)

Innehåll

Datanätverk
MQTT
LoRaWAN
IoT i praktiken

Förkunskaper

Programmering

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 30 timmar
  • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 30 timmar
  • Självstudier - 75 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande examinationer:
Inlämningsuppgifter, laborationer (och tentamen)

Lärare

  • Anukka Harri
  • Roos Kim

Examinator

Roos Kim

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursanmälningstid

2023-11-24 till 2023-12-22

Kurs och studieplanssökning