Kursens undervisningsperiod

  • 2 (2023-10-23 till 2023-12-31)
  • 3 (2024-01-01 till 2024-03-17)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Inom denna studieenhet kommer vi att fokusera på
följande kompetenser:
Professionsspecifik kompetens inom
automationsteknik

Globala mål i focus:
- god utbildning för alla
- hållbar energi för alla
- hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Läranderesultat

Studerande förstår de olika termerna i PID-
regulatorn. (Kunskap)

Studerande kan välja typ av regulator och använda
olika metoder för att ställa in parametrarna i
PID-regulatorn. (Färdighet)

Studerande förstår reglerstrukturer kan utnyttjas
samt hur man ställer in dessa. (Kunskap,
färdighet)

Studerande förstår hur frekvensbaserade metoder
kan utnyttjas för att analysera prestandan i
återkopplade system. (Färdighet)

Studerande kan använda teknisk mjukvara för att
simulera, visualisera och utvärdera återkopplade
system. (Färdighet, förhållningssätt)

Förkunskaper

Modellering, identifiering och simulering

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

  • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
  • Demonstrationer och färdighetsprov
  • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Tentamen, övningar, laborationer

Lärare

Waller Matias

Examinator

Waller Matias

Antal kursplatser

Ingen begränsning (7 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursanmälningstid

2023-10-09 till 2023-11-05

Examinationsformer

  • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
  • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
  • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2023-11-21 10:30 - 12:00 D399 Reglerteknik och reglerstrukturer Waller Matias
2023-11-28 10:30 - 12:00 D399 Reglerteknik och reglerstrukturer Waller Matias
2023-12-05 10:30 - 12:00 D399 Reglerteknik och reglerstrukturer Waller Matias
2023-12-12 10:30 - 12:00 D399 Reglerteknik och reglerstrukturer Waller Matias

Kurs och studieplanssökning