Kursens undervisningsperiod

  • 3 (2024-01-01 till 2024-03-17)
  • 4 (2024-03-18 till 2024-07-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

7 sp

Kompetensmål

Inom denna studieenhet kommer vi att fokusera på
följande kompetenser:
Professionsspecifik kompetens inom förnybar energi

Globala mål i focus:
- hållbar energi för alla
- hållbara städer och samhällen
- bekämpa klimatförändringarna

Läranderesultat

Förväntas studeranden känna till funktionsprincipen
för de viktigaste förnybara energikällorna, deras
betydelse i samhället samt forskningen på området.

Innehåll

ItsLearning

Förkunskaper

Inga

Litteratur

ItsLearning

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 60 timmar
  • Studiebesök och demonstrationer - 20 timmar
  • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 23 timmar
  • Självstudier - 60 timmar
  • Nätbaserade - 40 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 203 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 203 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)

Examinationskrav

Tentamen, presentationer

Examinator

Rancken Kim

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2023-11-24 till 2023-12-22

Examinationsformer

Tentdatum meddelas senare - Tentamina

Kurs och studieplanssökning