Kursens undervisningsperiod

3 (2024-01-01 till 2024-03-17)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Inom denna studieenhet kommer vi att fokusera på
följande kompetenser:

Professionell kompetens inom digitala system.

Globala mål i focus:
- Mål 7: Hållbar energi för alla
- Mål 9: Hållbar industri, innovatiioner och
infrastruktur

Läranderesultat

Efter avlagd studieenhet student (nämn kunskap,
färdighet och
förhållningssätt):

Har en förståelse hur maskininlärning kan
integreras i olika
smarta system (Färdighet)

Kännedom om programmering och smarta system
(Kunskap, färdighet)

Förstå indelning av data i tränings-, test- och
valideringsdata.
(Kunskap, färdighet)

Kännedom om olika algoritmer i maskininlärning
samt kunskap om
att välja lämplig algoritm. (Kunskap, färdighet)

Kunna skapa maskinlärningsmodeller för
tabellformad data
(Färdighet)

Innehåll

Innehållet baserar sig långt på Scikit learn
paketet:
Förbehandling av data
Dimensionalitetsreduktion
Evaluering av modeller
Klasser
Regression
Kluster

Förkunskaper

Programmering

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 30 timmar
  • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 30 timmar
  • Självstudier - 75 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Demonstrationer och färdighetsprov

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande examinationer:
Online tester och projektuppgift.

Lärare

Roos Kim

Examinator

Roos Kim

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2023-11-24 till 2023-12-22

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer

Kurs och studieplanssökning