Kursens undervisningsperiod

  • 1 (2023-08-01 till 2023-10-22)
  • 2 (2023-10-23 till 2023-12-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

7 sp

Kompetensmål

Inom denna studieenhet kommer vi att fokusera på
följande kompetenser:
Professionsspecifik kompetens inom förnybar energi

Globala mål i focus:
- hållbar energi för alla
- bekämpa klimatförändringarna

Läranderesultat

Förväntas studerande känna till olika energiformer
och deras relevans för samhället. (Kunskap)

Förkunskaper

Inga

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)

Examinationskrav

Tentamen

Lärare

Skön Kim

Examinator

Skön Kim

Antal kursplatser

Ingen begränsning (32 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursanmälningstid

2023-08-10 till 2023-09-06

Examinationsformer

2023-11-08 - Tentamina

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2023-09-06 13:15 - 15:00 D398 Allmän energikunskap Skön Kim
2023-09-13 13:15 - 16:00 B325 Allmän energikunskap Skön Kim
2023-09-20 13:15 - 16:00 D398 Allmän energikunskap (rum D398) Skön Kim
2023-09-27 13:15 - 16:00 D398 Allmän energikunskap Skön Kim
2023-10-04 13:15 - 16:00 B320 Allmän energikunskap Skön Kim
2023-10-11 13:15 - 16:00 B320 Allmän energikunskap Skön Kim
2023-10-18 13:15 - 16:00 D398 Allmän energikunskap (rum D398) Skön Kim
2023-10-25 13:15 - 16:00 B522 Allmän energikunskap Skön Kim
2023-10-31 15:15 - 18:00 B518 Allmän energikunskap Skön Kim
2023-11-08 15:15 - 18:00 E385 Allmän energikunskap, KURSTENTAMEN Skön Kim
2023-11-21 13:15 - 18:00 D4107-08 Allmän energikunskap, PRESENTATION AV PROJEKTARBETE Skön Kim
2023-12-08 13:00 - 16:00 Allmän energikunskap: distanstentamen (Itslearning) Skön Kim

Kurs och studieplanssökning