Kursens undervisningsperiod

1 (2023-08-01 till 2023-10-22)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Inom denna studieenhet fokuseras på följande kompetenser:
Professionsspecifik kompetens inom förnybar energi

Globala mål i focus:
- hållbar energi
- bekämpning av klimatförändringar inom energiproduktion
- hållbara levnadsmiljöer

Läranderesultat

Studerande känner till olika energikällors globala
och lokala miljöeffekter. (Kunskap)

Kännedom om internationella miljöverenskommelser
och nationell miljöpolitik. (Kunskap)

Innehåll

Itslearning

Förkunskaper

Inga

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 40 timmar
  • Praktiska övningar - 10 timmar
  • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 25 timmar
  • Självstudier - 60 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Godkända projekt, övningar, presentationer

Lärare

Rancken Kim

Examinator

Rancken Kim

Antal kursplatser

Ingen begränsning (31 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2023-08-10 till 2023-09-06

Examinationsformer

2023-07-04 - Rapporter och produktioner

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2023-09-01 13:15 - 15:00 D398 Energiproduktionens miljöpåverkan Rancken Kim
2023-09-06 09:15 - 12:00 D398 Energiproduktionens miljöpåverkan Rancken Kim
2023-09-13 09:00 - 12:00 D398 Energiproduktionens miljöpåverkan Rancken Kim
2023-09-20 09:15 - 12:00 D398 Energiproduktionens miljöpåverkan Rancken Kim
2023-09-27 09:15 - 12:00 D398 Energiproduktionens miljöpåverkan Rancken Kim
2023-10-04 09:15 - 12:00 D398 Energiproduktionens miljöpåverkan Rancken Kim
2023-10-11 09:15 - 12:00 D398 Energiproduktionens miljöpåverkan Rancken Kim
2023-10-18 09:15 - 12:00 D398 Energiproduktionens miljöpåverkan Rancken Kim

Kurs och studieplanssökning