Allmänna studier 20 ECTS
Allmänna studier (20)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
AS-1-020 (11) Introduktion till högskolestudier 5 1
SP-1-043 (0) Svenska 5 1
SP-1-052 (0) Finska 5 1
SP-1-075 (0) Engelska 5 2
Ämnesstudier 195 ECTS
Hälso- och sjukvårdens grunder (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
VA-2-101 (0) Hälsovård under människans livscykel 5 1
VA-2-102 (0) Grunderna i evidensbaserat vårdarbete 10 1
Kliniska vårdens grunder (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
VA-2-020 (0) Klinisk vård - Praktik 5 1
VA-2-003 (0) Klinisk vårdlära 5 1
VA-2-004 (0) Läkemedelslära och läkemedelsräkning 5 1
Medicinska och naturvetenskapliga ämnen (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
GH-2-007 (0) Anatomi och fysiologi 5 1
GH-2-002 (6) Medicinska ämen I 5 1
GH-2-003 (6) Medicinska ämnen II 5 2
Organisation och ledarskap (5)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
AS-1-013 (0) Organisation och Ledarskap 5 2
Klinisk vård 1 (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
VA-1-019 (0) Inremedicinska och kirurgiska vårdlära, yrkespraktik inre medicin 10 2
VA-1-019 (1) Inremedicinska och kirurgiska vårdlära, yrkespraktik kirurgisk och perioperativ vård 10 2
VA-2-014 (3) Inremedicinsk och kirurgisk vårdlära 5 2
VA-1-010 (0) Vård av kvinnor och barn 5 2
Klinisk vård 3 (20)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
VA-2-069 (0) Hemsjukvård praktik 10 3
VA-2-106 (0) Valfri yrkespraktik 5 3
VA-1-013 (0) Hemsjukvård och åldringsvård samt rehabilitering 5 3
Klinisk vård 2 (20)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
VA-2-072 (0) Psykiatrisk vård - Praktik 10 3
VA-2-062 (0) Kris- och drogmissbruk 5 2
VA-2-071 (0) Psykiatrisk vård 5 3
Vårdvetenskap (10)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
VA-2-103 (0) Vårdvetenskap, etik och idéhistoria 5 1
VA-2-104 (0) Vårdteorier, modeller och enheten människan 5 2
Vårdpedagogik (5)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
VA-2-105 (0) Vårdpedagogik 5 2
Sexual- och reproduktiv hälsa i barnmorskearbete (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
VA-1-025 (0) Sexual- och reproduktiv hälsa i barnmorskans arbete, praktik del 1 5 4
VA-1-025 (0) Sexual- och reproduktiv hälsa i barnmorskans arbete, praktik del 2 5 5
VA-2-082 (0) Sexual- och reproduktiv hälsa i barnmorskans arbete, del 1 5 4
Barnmorskearbete vid förlossningen del 1 (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
VA-1-026 (0) Barnmorskearbete vid födsel, praktisk 1 10 4
VA-2-083 (0) Barnmorskearbete vid födsel, teori 1 5 4
Barnmorksearbete och nyfödda barnet (10)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
VA-2-086 (0) Barnmorskearbete och nyfödda barnet, praktik 5 5
VA-2-085 (0) Barnmorskearbete och nyfödda barnet, del 1 5 4
Utvecklingsarbete (5)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
VA-3-063 (0) Utvecklingsarbete för barnmorskor 5 5
Barnmorskearbete vid förlossningen del 2 (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
VA-1-027 (0) Barnmorskearbete vid födsel, praktik 2 10 5
VA-2-084 (0) Barnmorskearbete vid födsel, del 2 5 5
Breddstudier 30 ECTS
Befrämjandet av familjens hälsa (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
VA-3-076 (0) Familjeinriktad hälsovård praktik A, barnsängavdelning 10 4
VA-3-078 (0) Familjeinriktad hälsovård praktik B, rådgivning 10 4
VA-3-071 (0) Familjeinriktad hälsovård, del 1 5 4
VA-3-080 (0) Familjeinriktad hälsovård, del 2 5 4
Examensarbete 25 ECTS
Examensarbete och metodik (25)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
GH-1-009 (5) Vetenskapsteori och metodik 10 3
VA-2-073 (0) Examensarbete 15 3

Kurs och studieplanssökning