Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Denna kurs bidrar till att utveckla kompetensen inom det kontextuella kliniska vårdandet och medicinska kompetensen.
Kompetensen ökar inom den inremedicinska och kirurgiska kontexten samtidigt som den medicinska kompetensen också förstärks.

Läranderesultat

- förstå samverkan mellan hälsoresurser och hälsohinder som orsakas av inremedicinska-kirurgiska sjukdomar/skador hos vuxna och äldre patienter
- kunna skapa ett konstruktivt vårdförhållande med patienten och hennes/ hans närstående
- kunna centrala kliniska vårdmetoder och kunna tillämpa dem i praktiken
- kunna sätta en intravenös kanyl och starta en infusion
- kunna göra en vårdplan
- kunna ge en muntlig rapport (använda sig av verktyget SBAR)
- förstå den perioperativa vårdprocessen och kunna tillämpa den
- kunna tillämpa vårdvetenskapens grundelement i inremedicinskt - kirurgiskt vårdkontext

Innehåll

Centrala fenomen och problem inom inremedicinsk och kirurgisk vårdlära. Vård av inremedicinsk och geriatrisk patient utgående från olika hälsohinder i samband med akuta/kroniska inremedicinska sjukdomar. Kirurgiska patientens pre, intra- och postoperativa vård.

Förkunskaper

Studenten skall ha avklarat följande kurshelheter för att kunna anmäla sig till kursen:
- Anatomi och fysiolog
- Klinisk vårdlära
- Läkemedelsbehandling och räkning
- Grundkurs i vårdvetenskap
- Medicinska ämnen 1

Kursen ersätter följande kurser

inga

Mer information

Introduktionsföreläsningen, övningar,simuleringar och fältinfo är obligatoriska.

Litteratur

- Iivanainen et al. 2006. Sairauksien hoitaminan. Terveyttä edistäminen. kap. 3,4,7,8,10,11,12,14,15,16,19. Hygieia. Otavan Kirjapaino Oy ISBN 951-26-5334-6
(alternativt Ericson E & T.2002 Medicinska sjukdomar. Specifik omvårdnad. Medicinsk behandling. Patofysiologi. ISBN 91-44-01894-0 och
Hamberger, B & Haglund V (red).Kirurgi 2005)
- Potilasturvallisuus ensin - Hoitotyön vuosikirja 2009 ISBN 978-951-8944-36-5 Kap. 7
- Vi främjar patientsäkerheten tillsammans. Den Finländska patientsäkerhetsstrategin 2009-2013. Social- och hälsovårdsministreriets publikation 2009:4. Finns att få online.
- Wolf, Lisa et al. 2008. 10-Minute Assessment for Patient Safety. Nurse educator 33:6
- Wolf, Lisa 2007. How normal are 'Normal vital signs'? Effective Triage of the Older Patient. Journal of Emergency Nursing 33:6
- övrig litteratur som publiceras på itsLearning

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 40 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 4 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 9 timmar
 • Praktiska övningar - 12 timmar
 • Självstudier - 40 timmar
 • Nätbaserade - 10 timmar
 • Simulering - 24 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 139 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 139 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Demonstrationer och färdighetsprov

Examinationskrav

Godkänt anatomiförhör (läs om hjärtat och koronarkärlen, lungorna och respirationssystemet samt benbyggnaden, de vanligaste/viktigaste benen)
Godkänd tentamen med 60% rätt i frågorna

Lärare

 • Holmström-Toivola Anna
 • Skogster Annika

Examinator

Skogster Annika

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

 • 2014-10-17 - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer

Kurs och studieplanssökning