Kursens undervisningsperiod

1 (2020-08-01 till 2020-10-25)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

4

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Ha förmåga till professionell samhällsmedvetenhet och -
engagemang med en etisk förankring,

Visa såväl bred som fördjupad kunskap inom området
reproduktiv- och sexuell hälsa

Visa fördjupad kunskap i planering, ledning och samordning
av vård- och hälsoarbetet ur ett kvinno- och
familjecentrerat bemötande utgående från vetenskaplig
grund och aktuell forskning

Läranderesultat

Efter kursen kan studerande
1)beakta kvinnans och närståendes behov, kunskaper och önskemål och främja
reproduktiv och sexualhälsa inom barnmorskearbetet
2)studenten skall kunna visa fördjupad förmåga till samarbete och kommunikation,
både inom arbetsgruppen och med kvinnan och närstående,
3)bemöta kvinnan, partnern och familjen under olika livsperioder och livssituationer
och ha fördjupad förmåga till konflikthantering och problemlösning
4)studerande har förmåga att tillämpa sin tvärvetenskapliga kunskap inom
barnmorskans kompetensområde

Innehåll

Färdighet och innehåll:
-Studerande kan etiska koden för barnmorskans yrkesområde som värdegrund,
- befrämjande av sexual- och reproduktiv hälsa under olika livsperioder
utgående från sexual rättigheter,
- känna till och handleda i familjeplanering,
- befrämja sexual hälsa efter familjevård och gynekologisk ohälsa och
förebyggandet av könssjukdomar,
- kunna vårda genom ett multiprofessionellt samarbete och delta i social-
pediatriskt seminarium

I kursen ingår obligatoriska studiebesök och rapportskrivning av dessa

Förkunskaper

-Avklarade grundstudier, inleder
barnmorskeinriktningen

Kursen ersätter följande kurser

----------------------

Mer information

övningar, projekt och studiebesök är obligatoriska

Litteratur

Klemetti Reija, Raussi-Lehto Eija, 2014:
Edistä,
ehkäise, vaikuta - seksuaali- ja
lisääntymisterveyden
toimintaohjelma 2014-2020, THL
ISBN 978-952-302-174-7 (verkkojulkaisu)

Ryttyläinen Katri, Valkama Sirpa 2010:
Seksuaalisuus hoitotyössä.ISBN 978-951-37-5488-
4
Ihme Anu, Rainio Satu 2014: Naisen Terveys,
Edita,
ISBN 978-951-37-6487-6

Finlans barnmorskeförbondet hemsidor: enligt
överenskommelse med läraren

Ylikorkala, O. 2004:Naistentaudit ja
synnytykset.Duodecim. del. I-VI

Paananen et all, 2012 eller 2015 Kätilötyö.

Artiklar som delges under kursens gång

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 20 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 10 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 15 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 20 timmar
 • Självstudier - 40 timmar
 • Nätbaserade - 10 timmar
 • Seminarier - 20 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

-projektarbetet 'Befrämjandet av sexual hälsa'
grundar sig till vetenskapliga
forskningsartiklar och
evidensbaserd material
Tentamina:
-godkända skriftliga uppgifter och deltagande
vid seminarietillfällena

Lärare

 • Ekman Petra
 • Stenbäck Pernilla

Examinator

Stenbäck Pernilla

Antal kursplatser

Ingen begränsning (13 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

P1/2018

Kursanmälningstid

2020-08-10 till 2020-09-06

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • 2016-10-05 - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2020-08-31 10:15 - 11:30 Sexual- och reproduktiv vård intro, tutorträff och info om bm inriktningen Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/65627365797 Stenbäck Pernilla
2020-09-02 09:15 - 13:00 Sexual- och reproduktiv vård, delvis online Stenbäck Pernilla
2020-09-22 12:45 - 14:15 Sexual- och reproduktiv vård, SERI Topic: Christine Stockmann-Broo's Zoom Meeting Time: Sep 22, 2020 10:30 AM Kiev   Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/65822229314   Meeting ID: 658 2222 9314 Stenbäck Pernilla
2020-09-24 14:00 - 16:15 Sexual- och reproduktiv vård, online seminarium Pernilla Stenbäck is inviting you to a scheduled Zoom meeting.   Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/61667542079   Meeting ID: 616 6754 2079   Join by SIP 61667542079@109.105.112.236 61667542079@109.105.112.235   Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 616 6754 2079       Stenbäck Pernilla
2020-09-30 09:00 - 16:00 Hälsa för barn och unga Socialpediatriskt seminarium klockan 9-16. Länk nedan!   Eivor Söderström is inviting you to a scheduled Zoom meeting.   Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/7636117417   Meeting ID: 763 611 7417 One tap mobile +358972522471,,7636117417# Finland +358341092129,,7636117417# Finland   Dial by your location         +358 9 7252 2471 Finland         +358 3 4109 2129 Finland         +358 9 4245 1488 Finland Meeting ID: 763 611 7417 Find your local number: https://arcada.zoom.us/u/cbp1n79C9q   Join by SIP 7636117417@109.105.112.236 7636117417@109.105.112.235   Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 763 611 7417   Socialpediatriskt seminarium on line, via Zoom Ekman Petra
Söderström Eivor
2020-10-02 09:15 - 12:00 Sexual- och reproduktiv vård Pernilla Stenbäck is inviting you to a scheduled Zoom meeting.   Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/65812978264   Meeting ID: 658 1297 8264   Join by SIP 65812978264@109.105.112.236 65812978264@109.105.112.235   Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 658 1297 8264   Stenbäck Pernilla
2020-10-05 09:15 - 12:00 Sexual- och reproduktiv vård Pernilla Stenbäck is inviting you to a scheduled Zoom meeting.   Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/64549704143   Meeting ID: 645 4970 4143   Join by SIP 64549704143@109.105.112.236 64549704143@109.105.112.235   Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 645 4970 4143   Stenbäck Pernilla
2020-10-09 12:15 - 16:30 Sexual- och reproduktiv vård, slutseminarium Pernilla Stenbäck is inviting you to a scheduled Zoom meeting.   Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/63525288133   Meeting ID: 635 2528 8133   Join by SIP 63525288133@109.105.112.236 63525288133@109.105.112.235   Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 635 2528 8133   Stenbäck Pernilla

Kurs och studieplanssökning