Kursens undervisningsperiod

1 (2020-08-01 till 2020-10-25)

Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

4

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Studerande har förmåga att identifiera och bedömma olika familjers behov av stöd efter förlossningen. Utgående från detta kan studerande planera, förverkliga samt utvärdera vården
studerande har en grund i folkhälsoarbete, barn hälsovård och pediatrik/neonatologi.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs kan studerande:

Planera, förverkliga och utvärdera vården för
den nyblivna familjen under barnsängstiden. Ge amningshandledning enligt WHO.

Identifiera komplikationer under barnsängstiden och handla enligt gängse direktiv.

i teorin utföra eftergranskning efter regelbunden förlossning och handleda familjen i familjeplaneringen.

identifiera de vanligaste barnsjukdomarna och känner till barnhälsovården för upp till 1 åringar.

Innehåll

postpartumtid och eftergranskning, uppföljning
efter förlossningen (puerperalvård)regelbunden och komplicerad.

WHO Amningskurs 1sp

barn hälsovård upp till 1 år och pediatrik/neonatologi

omfattande hälsogranskningar och folksjukdomar

Förkunskaper

-avklarade grundstudier för sjukskötare (180sp)

Kursen ersätter följande kurser

-

Litteratur

Postpartumtiden:

Aktuella artiklar, föreläsningsmaterial samt
särskilt angiven litteratur.Delges vid kursstart

Lapsivuodeaika, Maila Deufel, Elisabet
Montonen.
2016, Duodecim.
ISBN 978-951-656-480-0

För amningskursen:

Onnistunut imetys, Maila Deufel, Elisabet
Montonen (toim.)1.
painos 2010, 550 sivua, nidottu

ELLER

Amning idag, Kylberg, Westerlund, Zwedberg
2014, ISBN: 9789172059603

Samt övrig litteratur enligt anvisningar i
samband med kursen.

Barn hälsovård och pediatrik:

Rajantie J. Heikineheimo M.Renko M 2016
Lastentaudit, 6. upplagan. Duodecim.
eller
Lindberg, Lagercrantz, 2012, Barnmedicin,
Studentlitteratur / Hanséus Katarina, Jägervall Martin och Norman Mikael 5.e uppl. utgiven 2020.

Sydänmaa-Storvik, Lapsen ja perheen hoitotyö, 2019, finns som digibok på Arcadas bibliotek.

Valda delar ur:

Hakulinen-Viitanen T. 2012. Laaja
terveystarkastus. Ohjeistus äitiys- ja
lastenneuvolatoimintaan sekä
kouluterveydenhuoltoon.THL Opas 22.
Tillgänglig på adressen:
http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/90 Extern länk
831/URN_ISBN_978-952-245-708-0.pdf?sequence=1

Rådgivningsverksamhet, skol- och
studerandehälsovård samt förebyggande mun- och
tandvård. 2010. Motiveringar till och
tillämpningsanvisningar för förordningen
(380/2009). SHM Publikationer 2010:11.
Tillgänglig på adressen
: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-3059-9 Extern länk

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 20 timmar
 • Praktiska övningar - 20 timmar
 • Självstudier - 40 timmar
 • Nätbaserade - 40 timmar
 • simulering och skills - 15 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Demonstrationer och färdighetsprov

Examinationskrav

Godkänd tentamen
Godkända praktiska övningar och simuleringar
(obligatorisk närvaro)
Godkänt deltagande + tentamen +övningar i WHO
amningskurs (obligatorisk närvaro för
erhållandet
av intyg)

Lärare

 • Ekman Petra
 • Niemi Annika
 • Silfver Jessica
 • Stenbäck Pernilla
 • Tillman Ilse

Examinator

Silfver Jessica

Antal kursplatser

Ingen begränsning (12 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursanmälningstid

2020-08-10 till 2020-09-06

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Övriga uppgifter
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2020-09-04 13:00 - 14:30 Postpartum- och familjecentrerad vård ONLINE: Postpartum föreläsning BM+HV Silfver Jessica
2020-09-07 12:45 - 14:30 Postpartum- och familjecentrerad vård ONLINE: CASE, workshop Silfver Jessica
2020-09-08 09:00 - 12:00 Postpartum- och familjecentrerad vård Familjeinriktat rådgivningsarbete, allmänt om folksjukdomar och tidigt förebyggande. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/65810514984?pwd=MlpkcExxdGtPZEJtd2lGK0RvK2dCQT09 Meeting ID: 658 1051 4984 Passcode: 402247 Ekman Petra
2020-09-09 09:00 - 12:00 Postpartum- och familjecentrerad vård online/ eftergranskning teori med Sabrina Silfver Jessica
2020-09-10 14:15 - 15:45 Postpartum- och familjecentrerad vård ONLINE föreläsning postpartum BM+HV Silfver Jessica
2020-09-11 09:00 - 15:00 Postpartum- och familjecentrerad vård                   Introduktion online på zoom klockan 9-10 Distansundervisning med undantag amningsproven 22.9 bm17 och 23.9 hv 17. Alla moment i kursen är obligatoriska och resulterar i WHO 20 h amnings handledare kompetens för studenten.   niemiann@arcada.fi is inviting you to a scheduled Zoom meeting.   Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/61510919375?pwd=aitlUmFDWFA4YkM4MHZuSXhFeUV5UT09   Meeting ID: 615 1091 9375 Passcode: 373184   Join by SIP 61510919375@109.105.112.236 61510919375@109.105.112.235   Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 615 1091 9375 Passcode: 373184   Niemi Annika
2020-09-14 13:00 - 14:00 Barnfamiljer och hälsa Deltagare: Yasmin Owusu Hälsovårdare Yasmin Owusu berättar om familjecenterverksamhet online på Teams. ________________________________________________________________________________ Join Microsoft Teams Meeting +358 9 85626394   Finland, Helsinki (Toll) Conference ID: 318 794 724# Local numbers | Reset PIN | Learn more about Teams | Meeting options ________________________________________________________________________________ Ekman Petra
2020-09-15 09:00 - 15:00 E491 Postpartum- och familjecentrerad vård ÖVNING eftergranskning med Sabrina. I mindre grupper, direktiv senare. Forsell Sabrina
Silfver Jessica
2020-09-16 09:00 - 14:30 Postpartum- och familjecentrerad vård Petra Ekman is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/68459335348?pwd=bXB6eTRsYUFTUVVnMVEzS29held1Zz09 Meeting ID: 684 5933 5348 Passcode: 467302 One tap mobile +358972522471,,68459335348# Finland +358341092129,,68459335348# Finland Dial by your location +358 9 7252 2471 Finland +358 3 4109 2129 Finland +358 9 4245 1488 Finland Meeting ID: 684 5933 5348 Find your local number: https://arcada.zoom.us/u/ccGSOv1rp8 Join by SIP 68459335348@109.105.112.236 68459335348@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 684 5933 5348 Passcode: 467302 Familjerinriktat rådgivningsarbete, case-workhops och tillväxtuppföljning Ekman Petra
2020-09-17 11:00 - 12:00 Postpartum- och familjecentrerad vård Genomgång av Casen Silfver Jessica
2020-09-22 09:00 - 12:00 C350 Postpartum- och familjecentrerad vård Amningsprovet Niemi Annika
Silfver Jessica
2020-10-06 09:00 - 16:00 E492 Postpartum- och familjecentrerad vård Simulering postpartum för BM Silfver Jessica
Stenbäck Pernilla
2020-10-06 09:00 - 16:00 E482 Postpartum- och familjecentrerad vård Simulering postpartum Silfver Jessica
Stenbäck Pernilla

Kurs och studieplanssökning