Perioder Kurskod Namn ECTS
1 SP-1-091 (0) Arbetslivsfinska för energi- och materialbranschen 5 sp
2 SP-1-091 (1) Arbetslivsfinska för energi- och materialbranschen 5 sp
1 SP-1-081 (0) Engelska (MK) 5 sp
3, 4 SP-1-075 (0) Engelska BMHV 5 sp
3, 4 SP-1-075 (3) Engelska FV 5 sp
3 SP-1-086 (0) Engelska II 5 sp
3, 4 SP-1-075 (1) Engelska SJ 5 sp
3 SP-1-075 (2) Engelska(FT) 5 sp
2 SP-1-139 (1) English ErgoT 5 sp
1 SP-3-016 (0) Finnish for Beginners I, Group A 5 sp
1 SP-3-016 (1) Finnish for Beginners I, Group B 5 sp
2 SP-3-010 (0) Finnish For Beginners II, Group A 5 sp
2 SP-3-010 (1) Finnish for Beginners II, Group B 5 sp
3 SP-3-014 (0) Finnish for Beginners III, Group A 5 sp
1, 2 SP-1-179 (0) Finska på nivå A1-A2 5 sp
3, 4 SP-1-151 (0) Inhemska språk 1 , finska för BM, HV, SJ, grupp A 2 sp
3 SP-1-142 (0) Inhemska språk 1, finska 2 sp
3 SP-1-142 (1) Inhemska språk 1, finska 2 sp
3 SP-1-147 (0) Inhemska språk 1, finska 2 sp
3 SP-1-147 (1) Inhemska språk 1, finska 2 sp
1 SP-1-151 (1) Inhemska språk 1, finska FV 2 sp
3, 4 SP-1-151 (3) Inhemska språk 1, finska för BM, HV, SJ, grupp B 2 sp
3 SP-1-141 (0) Inhemska språk 1, svenska 3 sp
3 SP-1-141 (1) Inhemska språk 1, svenska 3 sp
3 SP-1-148 (0) Inhemska språk 1, svenska 3 sp
3 SP-1-148 (1) Inhemska språk 1, svenska 3 sp
3, 4 SP-1-152 (0) Inhemska språk 1, svenska A för BM, HV & SJ 3 sp
3, 4 SP-1-152 (2) Inhemska språk 1, svenska B för BM, HV & SJ 3 sp
1 SP-1-152 (1) Inhemska språk 1, svenska för FV 3 sp
3 SP-1-143 (0) Inhemska språk 2, arbetslivsfinska A för socionomer och ergoterapeuter 3 sp
3 SP-1-143 (1) Inhemska språk 2, arbetslivsfinska B för socionomer och ergoterapeuter 3 sp
2 SP-1-153 (0) Inhemska språk 2, arbetslivsfinska för BM HV SJ A 3 sp
2 SP-1-153 (2) Inhemska språk 2, arbetslivsfinska för BM HV SJ B 3 sp
3 SP-1-149 (1) Inhemska språk 2, arbetslivsfinska för FT 3 sp
2, 3 SP-1-153 (1) Inhemska språk 2, arbetslivsfinska för förstavårdare 3 sp
1 SP-1-149 (0) Inhemska språk 2, arbetslivsfinska för II 3 sp
3 SP-1-144 (0) Inhemska språk 2, svenska (A) för socionomer och ergoterapeuter 2 sp
3 SP-1-144 (1) Inhemska språk 2, svenska (B) för socionomer och ergoterapeuter 2 sp
2, 3 SP-1-154 (1) Inhemska språk 2, svenska FV 2 sp
2 SP-1-154 (0) Inhemska språk 2, svenska för BM, HV, SJ (grupp A) 2 sp
2 SP-1-154 (4) Inhemska språk 2, svenska för BM, HV, SJ (grupp B) 2 sp
3 SP-1-150 (1) Inhemska språk 2, svenska för FT 2 sp
1 SP-1-150 (0) Inhemska språk 2, svenska för II 2 sp
4 SP-1-019 (0) Mediespråk 5 sp
1, 2 SP-1-099 (0) Nursing Finnish level B1 5 sp
1, 2 SP-1-099 (1) Nursing Finnish level B1 5 sp
1, 2 SP-1-099 (2) Nursing Finnish, start level B1, TOP UP 5 sp
1, 2 SP-1-098 (0) Nursing Swedish Beginners A1 5 sp
1, 2 SP-1-098 (1) Nursing Swedish Beginners A1 5 sp
3 SP-1-090 (0) Professional English for Environmental and Energy Engineering 5 sp
3 PT-1-002 (0) Professional English for Mechanical and Sustainability Engineering 5 sp
1, 2 SP-1-100 (0) Professional English for Nursing 5 sp
1, 2 SP-1-159 (0) Speaking and writing in English 5 sp
3, 4 SP-1-053 (0) Svenska (för International Business) 5 sp
1 SP-4-015 (0) Svenska för nybörjare 1 5 sp
2 SP-4-016 (0) Svenska för nybörjare 2 5 sp
1 SP-1-074 (0) Svenska för process- och materialteknik 5 sp
3, 4 SP-1-002 (0) Svenska på mellannivå B1-B2 5 sp
3 SP-1-004 (0) Swedish for Beginners I, Group A 5 sp
1 SP-1-004 (1) Swedish for Beginners I, Group B 5 sp
4 SP-1-044 (0) Swedish for Beginners II, Group A 5 sp
2 SP-1-044 (1) Swedish for Beginners II, Group B 5 sp
4 SP-2-011 (0) Teknisk svenska 5 sp

Kurs och studieplanssökning