Kursens undervisningsperiod

3 (2021-01-01 till 2021-03-21)

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att
- utveckla förmågan att verka/fungera
tillitsfullt i olika rutinmässiga
talsituationer inom fysioterapi.
- utveckla förmågan att behandla autentisk
engelsk text.
- utveckla ett flytande språk i tal och skrift
för olika ändamål, med huvudvikt på det egna
branschområdet.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande:
Läsa
- kunna förstå, tolka och förklara
yrkesterminologi utan större problem.
- ha utvecklat sin läsförmåga och lärt sig
relevant yrkesterminologi.
Lyssna
- kunna förstå huvuddragen i talat
standardspråk om ämnen som regelbundet
förekommer i studierna, på arbetet och på
fritiden.
Tala
- klara av att använda den vokabulär som är
central för fysioterapi.
- klara av kundbetjäning/ face-to-face
situationer/ telefonsamtal och debatter.
- klara av att hålla korta anföranden om
organisationer, produkter, tjänster eller
processer, ge instruktioner.
Skriva
- klara av att uppge sina personalia, diskutera
sin utbildning och sin arbetserfarenhet.
- klara av att skriva en platsansökan och CV.
- vara förtrogen med etikett rörande e-post och
annan korrespondens.
- klara av att göra sammandrag på
artiklar/litteratur som hänför sig till
branschen.

Innehåll

Sociala kontakter, arbetsplatsen, arbetsetik,
aktuella artiklar och aktuell
forskning inom fysioterapi.

Förkunskaper

Kompetensnivå B.1.1 (Den europeiska referensramen
för språk).

Mer information

Inga försenade uppgifter accepteras!
Obligatorisk närvaro.

Litteratur

Föreläsaren förser studerande med material.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 55 timmar
 • Praktiska övningar - 10 timmar
 • Basgruppsarbete - 10 timmar
 • Självstudier - 60 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Kursvitsord ges enligt följande:
aktivt deltagande:20%
skriftliga uppgifter och muntliga
presentationer:80%

Lärare

Kimberley Nigel

Examinator

Kimberley Nigel

Antal kursplatser

Ingen begränsning (33 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Till datum 2021-04-16

Kursanmälningstid

2020-12-24 till 2021-01-20

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
 • Datum meddelas senare - Övriga uppgifter
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2021-01-28 08:15 - 09:45 Engelska(FT) Nigel is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/63473856214?from=addon Meeting ID: 634 7385 6214 Join by SIP 63473856214@109.105.112.236 63473856214@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 634 7385 6214 Kimberley Nigel
2021-01-29 13:30 - 15:30 Engelska(FT) Nigel is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/69661120167?from=addon Meeting ID: 696 6112 0167 Join by SIP 69661120167@109.105.112.236 69661120167@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 696 6112 0167 Kimberley Nigel
2021-02-01 13:00 - 15:00 Engelska(FT) Nigel is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/63118781431?from=addon Meeting ID: 631 1878 1431 Join by SIP 63118781431@109.105.112.236 63118781431@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 631 1878 1431 Kimberley Nigel
2021-02-05 13:30 - 15:30 Engelska(FT) Nigel is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/67119350758?from=addon Meeting ID: 671 1935 0758 Join by SIP 67119350758@109.105.112.236 67119350758@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 671 1935 0758 Kimberley Nigel
2021-02-11 10:00 - 12:00 Engelska(FT) Nigel is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/68188867673?from=addon Meeting ID: 681 8886 7673 Join by SIP 68188867673@109.105.112.236 68188867673@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 681 8886 7673 Kimberley Nigel
2021-02-12 10:00 - 12:00 Engelska(FT) Nigel is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/69144174687?from=addon Meeting ID: 691 4417 4687 Join by SIP 69144174687@109.105.112.236 69144174687@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 691 4417 4687 Kimberley Nigel
2021-02-18 09:15 - 11:30 Engelska(FT) Nigel is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/68727027956?from=addon Meeting ID: 687 2702 7956 Join by SIP 68727027956@109.105.112.236 68727027956@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 687 2702 7956 Kimberley Nigel
2021-02-23 10:00 - 12:00 Engelska(FT) Nigel is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/62140704092?from=addon Meeting ID: 621 4070 4092 Join by SIP 62140704092@109.105.112.236 62140704092@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 621 4070 4092 Kimberley Nigel
2021-02-25 10:00 - 11:30 Engelska(FT) Nigel is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/69868269448?from=addon Meeting ID: 698 6826 9448 Join by SIP 69868269448@109.105.112.236 69868269448@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 698 6826 9448 Kimberley Nigel
2021-03-05 09:30 - 11:00 Engelska(FT) Nigel is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/67258688555?from=addon Meeting ID: 672 5868 8555 Join by SIP 67258688555@109.105.112.236 67258688555@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 672 5868 8555 Kimberley Nigel
2021-03-12 10:00 - 12:00 Engelska(FT) Nigel is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/66846797340?from=addon Meeting ID: 668 4679 7340 Join by SIP 66846797340@109.105.112.236 66846797340@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 668 4679 7340 Kimberley Nigel
2021-03-15 08:30 - 10:00 Engelska(FT) Nigel is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/64162882818?from=addon Meeting ID: 641 6288 2818 Join by SIP 64162882818@109.105.112.236 64162882818@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 641 6288 2818 Kimberley Nigel
2021-03-19 10:00 - 13:00 Engelska(FT) Nigel is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/67037508882?from=addon Meeting ID: 670 3750 8882 Join by SIP 67037508882@109.105.112.236 67037508882@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 670 3750 8882 Kimberley Nigel

Kurs och studieplanssökning