Kursens undervisningsperiod

2 (2020-10-26 till 2020-12-31)

Nivå/kategori

Övriga studier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Valfri

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att ge studeranden elementära kunskaper i det svenska språket och i hur det används i vardagliga situationer (= CEFR A.1.2)

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande kunna

 • berätta för någon om sig själv, sin familj och sina hobbyer
 • bilda enkla påståenden och frågor i presens och preteritum både muntligt och skriftligt
 • diskutera sina studier, sitt arbete och boende på ett enkelt språk
 • skriva enkla meddelanden
 • fråga om och ge intruktioner om vägen
 • förhandla sig fram till tidpunkten för ett möte
 • diskutera vädret, veckodagarna, månaderna och årstiderna
 • förstå enkla texter och dialoger som behandlar vardagen
 • klara av enkla muntliga situationer såsom kafé- och restaurangbesök eller diskussion om hälsa och sjukdom
 • förstå ord och uttryck om sig själv och sin omgivning, när samtalspartnern talar mycket långsamt

Innehåll

Grundstrukturerna i språket, såsom pluralis och preteritum.
Uttal och ordförråd.
Texter och dialoger.
Kulturen på svenska i Finland och Sverige.

Förkunskaper

Svenska för nybörjare 1 (eller motsvarande A.1.1)

Kursen ersätter följande kurser

Inga

Litteratur

Vi ses! Svenska för nybörjare.
Keränen, Marit - Lindroos, Camilla - Peltola, Katja
Lärarens eget material.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 8 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 25 timmar
 • Praktiska övningar - 25 timmar
 • Självstudier - 75 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Demonstrationer och färdighetsprov

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten avlägger följande examinationer:
Examination 1 Skriftligt prov
Examination 2 Muntligt prov
Obligatoriska inlämningsuppgifter
Minst 70 % närvaro

Examinationerna väger sinsemellan på följande sätt:
Muntligt prov 25 %
Skriftligt prov 50 %
Egen aktivitet, uppgifter 25 %

Lärare

Sandell Magdalena

Examinator

Sandell Magdalena

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Till datum 2020-05-30

Kursens tidtabell

Kursen startar 28.10.2019 och slutar 19.12.2019
The course starts on 28th October and ends on 19th December 2019.

Kursanmälningstid

2020-10-12 till 2020-11-08

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer

Kurs och studieplanssökning