Kursens undervisningsperiod

2 (2020-10-26 till 2020-12-31)

Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Valfri

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättning med kursen är att ge studenten
grundläggande kunskap om det finska språket och
att ge studenterna beredskap att klara sig i
alldagliga situationer, att öva uttal och utöka
ordförrådet genom att bl.a. läsa alldagliga
texter.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara
förmögen att komma till rätta i grundläggande
alldagliga situationer och att känna till det
finska språkets struktur; att känna till
grundläggande strukturer.
Efter avlagd kurs förväntas studenten

 • kunna kort berätta om sig själv, sina studier,
  sina arbetsuppgifter
 • kunna använda var, vart och varifrån -
  strukturer
 • kunna uttrycka ägandeförhållanden
 • kunna använda partitiv singularis
 • kunna böja verb i presens
 • känna till grundregler för objekt

Innehåll

 • finska språkets struktur
 • muntliga övningar
 • uttal
 • ordförråd
 • grammatik
 • finsk kultur

Förkunskaper

A.1.1 (Europeiska referensramen)

Mer information

Närvaro i närundervisningen är obligatorisk.

Ordbok och kursbok krävs.
Undervisningsspråk: engelska och finska.

Litteratur

Kursbok:
Marjukka Kenttälä: Suomi sujuvaksi I.
Yliopistopaino. Helsingin yliopisto kielikeskus.
Av läraren sammanställt material i Itslearning.
(Chapter 1-12).

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 60 timmar
 • Praktiska övningar - 7 timmar
 • Självstudier - 68 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Kursvitsordet baserar sig på skriftligt- och
muntligt test (80%) och timaktivitet (20%).
Klasstentamen 16.12.2020
Re-exam I: 7.-8.1.2021
Re-exam II: 19.2.2021
Skriftlig omtentamen II: 14.2.2020 kl. 13 - 15
B325

Lärare

Lehtola Minna

Examinator

Lehtola Minna

Antal kursplatser

Ingen begränsning (22 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2020-10-12 till 2020-11-08

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
 • Datum meddelas senare - Övriga uppgifter
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2020-10-26 08:30 - 10:00 Finnish For Beginners II A, https://arcada.zoom.us/j/61434156262?pwd=Vk53QWF4ajZCZndwOVVmMHZGYmFodz09&from=addon Meeting ID: 614 3415 6262 Passcode: 552305 Lehtola Minna
2020-10-28 12:15 - 14:00 Finnish For Beginners II, Group A Lehtola Minna
2020-11-02 08:30 - 10:00 Finnish For Beginners II, Group A Lehtola Minna
2020-11-04 12:15 - 14:00 Finnish For Beginners II, Group A Lehtola Minna
2020-11-09 08:30 - 10:00 Finnish For Beginners II, Group A Lehtola Minna
2020-11-11 12:15 - 14:00 D4110 Finnish For Beginners II, Group A Lehtola Minna
2020-11-16 08:30 - 10:00 Finnish For Beginners II, Group A Lehtola Minna
2020-11-18 12:15 - 14:00 D4110 Finnish For Beginners II, Group A Lehtola Minna
2020-11-23 08:30 - 10:00 Finnish For Beginners II, Group A Lehtola Minna
2020-11-25 12:15 - 14:00 Finnish For Beginners II, Group A Lehtola Minna
2020-11-30 08:30 - 10:00 Finnish For Beginners II, Group A Lehtola Minna
2020-12-02 12:15 - 14:00 D4110 Finnish For Beginners II, Group A Lehtola Minna
2020-12-07 08:30 - 10:00 Finnish For Beginners II, Group A Lehtola Minna
2020-12-09 12:15 - 14:00 D4110 Finnish For Beginners II, Group A Lehtola Minna
2020-12-14 09:15 - 10:00 Finnish For Beginners II, no classes time for questions Lehtola Minna
2020-12-16 12:15 - 14:00 Finnish For Beginners II, Group A online examination Lehtola Minna

Kurs och studieplanssökning