Kursens undervisningsperiod

2 (2020-10-26 till 2020-12-31)

Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Valfri

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättning med kursen är att ge studenten grundläggande kunskap om det finska språket och att ge studenterna beredskap att klara sig i alldagliga situationer, att öva uttal och utöka ordförrådet genom att bl.a. läsa alldagliga texter.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att komma till rätta i grundläggande alldagliga situationer och att känna till det finska språkets struktur; att känna till grundläggande strukturer. Efter avlagd kurs förväntas studenten - kunna kort berätta om sig själv, sina studier, sina arbetsuppgifter - kunna använda var, vart och varifrån - strukturer - kunna uttrycka ägandeförhållanden - kunna använda partitiv singularis - kunna böja verb i presens - känna till grundregler för objekt

Innehåll

- finska språkets struktur - muntliga övningar - uttal - ordförråd - grammatik - finsk kultur

Förkunskaper

A.1.1 (Europeiska referensramen)

Mer information

Närvaro i närundervisningen är obligatorisk. Ordbok och kursbok krävs. Undervisningsspråk: engelska och finska.

Litteratur

Kursbok: Marjukka Kenttälä: Suomi sujuvaksi I. Yliopistopaino. Helsingin yliopisto kielikeskus. Av läraren sammanställt material i Itslearning. (Chapter 1-12).

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 60 timmar
 • Praktiska övningar - 7 timmar
 • Självstudier - 68 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Kursvitsordet baserar sig på skriftligt- och muntligt test (80%) och timaktivitet (20%). Skriftlig omtentamen II: 14.2.2020 kl. 13 - 15 B325

Lärare

Lehtola Minna

Examinator

Lehtola Minna

Kursens hemsida

https://arcada.itslearning.com/

Antal kursplatser

Ingen begränsning (1 student anmäld)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2020-10-12 till 2020-11-08

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
 • Datum meddelas senare - Övriga uppgifter
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2020-10-26 08:30 - 10:00 Finnish For Beginners II, Group A Lehtola Minna
2020-10-28 12:15 - 16:30 Finnish For Beginners II, Group A Lehtola Minna
2020-11-02 08:30 - 10:00 Finnish For Beginners II, Group A Lehtola Minna
2020-11-04 12:15 - 16:30 D4110 Finnish For Beginners II, Group A Lehtola Minna
2020-11-09 08:30 - 10:00 Finnish For Beginners II, Group A Lehtola Minna
2020-11-11 12:15 - 16:30 D4110 Finnish For Beginners II, Group A Lehtola Minna
2020-11-16 08:30 - 10:00 Finnish For Beginners II, Group A Lehtola Minna
2020-11-18 12:15 - 16:30 D4110 Finnish For Beginners II, Group A Lehtola Minna
2020-11-23 08:30 - 10:00 Finnish For Beginners II, Group A Lehtola Minna
2020-11-25 12:15 - 16:30 A311 Finnish For Beginners II, Group A Lehtola Minna
2020-11-30 08:30 - 10:00 Finnish For Beginners II, Group A Lehtola Minna
2020-12-02 12:15 - 16:30 D4110 Finnish For Beginners II, Group A Lehtola Minna
2020-12-07 08:30 - 10:00 Finnish For Beginners II, Group A Lehtola Minna
2020-12-09 12:15 - 16:30 D4110 Finnish For Beginners II, Group A Lehtola Minna
2020-12-14 08:30 - 10:00 Finnish For Beginners II, Group A Lehtola Minna
2020-12-16 12:15 - 16:30 D4110 Finnish For Beginners II, Group A Lehtola Minna
2020-12-21 08:30 - 10:00 Finnish For Beginners II, Group A Lehtola Minna
2020-12-23 12:15 - 16:30 D4110 Finnish For Beginners II, Group A Lehtola Minna
2020-12-28 08:30 - 10:00 Finnish For Beginners II, Group A Lehtola Minna
2020-12-30 12:15 - 16:30 D4110 Finnish For Beginners II, Group A Lehtola Minna

Kurs- och studieplansökning