Kursens undervisningsperiod

3 (2021-01-01 till 2021-03-21)

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studenten blir
bekant med svenskt uttal, grundläggande grammatik
och ordförråd i vardagliga situationer. Studenten
får också en inblick i svensk och nordisk kultur,
geografi, seder och bruk.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara
förmögen att
-klara sig i enkla vardagssituationer (muntligt).
-behärska det svenska alfabetet och grunderna i
svenskt uttal.
-kunna ställa enkla frågor.
-kunna besvara enkla frågor rörande sig själv och
sin familj.
-förstå den väsentliga informationen i enkla
texter som behandlar studentens vardag
(läsförståelse).
-i viss mån förstå långsamt talad svenska då
ämnesområdet är bekant.

Innehåll

Grunderna i svensk grammatik, svenskt uttal och
ordförråd. Kultur och de nordiska länderna.

Förkunskaper

Inga förkunskaper. Kursens nivå är CEFR A1.1.

Mer information

Närvaro i närundervisningen är obligatorisk.

Litteratur

Vi använder boken: Vi ses! Svenska för nybörjare.
Av: Keränen, Lindross & Peltola 2018, Otava.
Tillgänglig t.ex. här:
https://www.adlibris.com/fi/sv/bok/vi-ses Extern länk-
9789511310600
Boken används både i den första och den andra
kursen i svenska.

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 55 timmar
  • Individuell handledning och grupphandledning - 10 timmar
  • Praktiska övningar - 10 timmar
  • Basgruppsarbete - 10 timmar
  • Självstudier - 50 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)

Examinationskrav

Närvaro under kursen är obligatorisk, minst 75 %
för att delta i tenten.
Kursvitsord ges enligt följande:

skriftlig sluttentamen 50%
muntlig tentamen:25%
aktivt deltagande, uppgifter och närvaro :25%

Lärare

Huldén Barbara

Examinator

Huldén Barbara

Antal kursplatser

Ingen begränsning (38 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2020-12-24 till 2021-01-20

Examinationsformer

Tentdatum meddelas senare - Tentamina

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2021-01-11 09:30 - 11:00 Swedish for Beginners 1A Huldén Barbara
2021-01-13 12:30 - 14:00 B522 Swedish for Beginners I, Group A Huldén Barbara
2021-01-18 09:15 - 12:00 Swedish for Beginners 1A Huldén Barbara
2021-01-20 12:30 - 14:00 Swedish for Beginners I, Group A Huldén Barbara
2021-01-25 09:15 - 12:00 Swedish for Beginners 1A Huldén Barbara
2021-01-27 12:30 - 14:00 Swedish for Beginners I, Group A Huldén Barbara
2021-02-01 09:15 - 12:00 Swedish for Beginners 1A Huldén Barbara
2021-02-03 12:30 - 14:00 Swedish for Beginners I, Group A Huldén Barbara
2021-02-08 09:15 - 12:00 Swedish for Beginners 1A Huldén Barbara
2021-02-10 12:30 - 14:00 Folktingets webbinarium 01.02.2021 kl. 11:11 Välkommen på webbinarium via Teams onsdagen den 10 februari 2021 kl. 12.30?15.     https://folktinget.fi/sv/start/article-129228-76234-framtidens-arbetsmarknad-var-behovs-svenskan?fbclid=IwAR0sCk7SB3Ef8aYIIqbooETrrGFSlnYHxLGmJDHAqMQggPMU0iAMThjxNhc Huldén Barbara
2021-02-15 09:15 - 12:00 Swedish for Beginners 1A Huldén Barbara
2021-02-17 12:30 - 14:00 Swedish for Beginners I, Group A Huldén Barbara
2021-02-22 09:15 - 12:00 Swedish for Beginners 1A Huldén Barbara
2021-02-24 12:30 - 14:00 Swedish for Beginners I, Group A Huldén Barbara
2021-03-01 09:15 - 12:00 Swedish for Beginners 1A Huldén Barbara
2021-03-03 12:30 - 14:00 Swedish for Beginners I, Group A Huldén Barbara
2021-03-08 09:15 - 12:00 Swedish for Beginners 1A Huldén Barbara
2021-03-10 12:30 - 14:00 Swedish for Beginners I, Group A Huldén Barbara
2021-03-15 09:15 - 12:00 Swedish for Beginners 1A Huldén Barbara
2021-03-17 12:30 - 14:00 Swedish for Beginners I, Group A Huldén Barbara

Kurs och studieplanssökning