Kursens undervisningsperiod

1 (2020-08-01 till 2020-10-25)

Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Valfri

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att ge studenten grundläggande kunskap om det finska språket och förmåga att klara sig i alldagliga situationer, att öva uttal och utöka ordförrådet genom att bl.a. läsa alldagliga texter.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att komma till rätta i grundläggande alldagliga situationer och att ha en insikt om det finska språket; att känna till grundläggande strukturer och att t.ex. klara av att böja verb i presens. Studenten förväntas vara förmögen att - känna till finska uttalsprinciper - behärska numror och klockan - kunna ställa och besvara grundläggande frågor rörande sig själv, sina studier och sin arbetsplats - kunna veckodagarna - kunna kommunicera i enkla café- och restaurangsituationer

Innehåll

- finska språkets struktur - muntliga övningar - uttal - ordförråd - grammatik - finsk kultur

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Mer information

Ordbok och kursbok krävs. Undervisningsspråk: engelska och finska. 80 % närvaro krävs. Omtentamen:

Litteratur

Coursebook: Marjukka Kenttälä: Suomi sujuvaksi I. Kappaleet 1-10, Yliopistopaino. Helsingin yliopisto, Kielikeskus Material disributed by the teacher. Finsk-engelsk ordbok behövs.

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 62 timmar
  • Praktiska övningar - 5 timmar
  • Självstudier - 68 timmar
  • - 0 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)

Examinationskrav

Kursvitsord ges enligt följande: tentamen 80% och timaktivitet/närvaro 20 Skriftlig omtentamen: 1: 2: Anmälning till omtentamen: minna.lehtola@arcada.fi en vecka innan tentamen.

Lärare

Lehtola Minna

Examinator

Lehtola Minna

Kursens hemsida

https://arcada.itslearning.com/

Antal kursplatser

Ingen begränsning (30 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2020-08-10 till 2020-09-06

Examinationsformer

2020-10-14 - Tentamina
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2020-08-31 08:30 - 10:00 Finnish for Beginners I, Group A Lehtola Minna
2020-09-07 08:30 - 10:00 Finnish for Beginners I, Group A,https://arcada.zoom.us/j/67460052014 Lehtola Minna
2020-09-09 12:15 - 14:00 Finnish for Beginners I, Group A Lehtola Minna
2020-09-14 08:30 - 10:00 Finnish for Beginners I, Group A Lehtola Minna
2020-09-16 12:15 - 14:00 Finnish for Beginners I, Group A Lehtola Minna
2020-09-21 08:30 - 10:00 Finnish for Beginners I, Group A Lehtola Minna
2020-09-23 12:15 - 14:00 Finnish for Beginners I, Group A Lehtola Minna
2020-09-28 08:30 - 10:00 Finnish for Beginners I, Group A Lehtola Minna
2020-09-30 12:15 - 14:00 Finnish for Beginners I, Group A Lehtola Minna
2020-10-05 08:30 - 10:00 Finnish for Beginners I, Group A Lehtola Minna
2020-10-07 12:15 - 14:00 Finnish for Beginners I, Group A Lehtola Minna
2020-10-12 08:30 - 10:00 Finnish for Beginners I, Group A Lehtola Minna
2020-10-14 12:15 - 14:00 Finnish for Beginners I, Group A Exam Lehtola Minna
2020-10-19 08:30 - 10:00 Finnish for Beginners I, Group A Lehtola Minna
2020-10-21 12:15 - 14:00 Finnish for Beginners I, Group A Lehtola Minna

Kurs- och studieplansökning