Kursens undervisningsperiod

1 (2020-08-01 till 2020-10-25)

Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Valfri

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att ge studenten
grundläggande kunskap om det finska språket och
förmåga att klara sig i alldagliga situationer,
att
öva uttal och utöka ordförrådet genom att bl.a.
läsa
alldagliga texter.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara
förmögen att komma till rätta i grundläggande
alldagliga situationer och att ha en insikt om
det
finska språket; att känna till grundläggande
strukturer och att t.ex. klara av att böja verb i
presens.
Studenten förväntas vara förmögen att

 • känna till finska uttalsprinciper
 • behärska numror och klockan
 • kunna ställa och besvara grundläggande frågor
  rörande sig själv, sina studier och sin
  arbetsplats
 • kunna veckodagarna
 • kunna kommunicera i enkla café- och
  restaurangsituationer

Innehåll

 • finska språkets struktur
 • muntliga övningar
 • uttal
 • ordförråd
 • grammatik
 • finsk kultur

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Mer information

Ordbok och kursbok krävs.
Undervisningsspråk: engelska och finska.

80 % närvaro krävs.

Omtentamen:

Litteratur

Coursebook:
Marjukka Kenttälä: Suomi sujuvaksi I. Kappaleet
1-10, Yliopistopaino.
Helsingin yliopisto, Kielikeskus
Material disributed by the teacher. Finsk-engelsk
ordbok behövs.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 62 timmar
 • Praktiska övningar - 5 timmar
 • Självstudier - 68 timmar
 • - 0 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)

Examinationskrav

Kursvitsord ges enligt följande:
tentamen 80% och timaktivitet/närvaro 20
Skriftlig omtentamen:
1:
2:
Anmälning till omtentamen:
E-post: minna.lehtola@arcada.fi en vecka innan tentamen.

Lärare

Lehtola Minna

Examinator

Lehtola Minna

Antal kursplatser

Ingen begränsning (31 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2020-08-10 till 2020-09-06

Examinationsformer

2020-10-21 - Tentamina

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2020-08-31 08:30 - 10:00 Finnish for Beginners I, Group A Lehtola Minna
2020-09-07 08:30 - 10:00 Finnish for Beginners I, Group A,https://arcada.zoom.us/j/67460052014 Lehtola Minna
2020-09-09 12:15 - 14:00 Finnish for Beginners I, Group A Lehtola Minna
2020-09-14 08:30 - 10:00 Finnish for Beginners I, Group A Lehtola Minna
2020-09-16 12:15 - 14:00 Finnish for Beginners I, Group A Lehtola Minna
2020-09-21 08:30 - 10:00 Finnish for Beginners I, Group A Lehtola Minna
2020-09-23 12:15 - 14:00 Finnish for Beginners I, Group A Lehtola Minna
2020-09-28 08:30 - 10:00 Finnish for Beginners I, Group A Lehtola Minna
2020-09-30 12:15 - 14:00 Finnish for Beginners I, Group A Lehtola Minna
2020-10-05 08:30 - 10:00 Finnish for Beginners I, Group A Lehtola Minna
2020-10-07 12:15 - 14:00 Finnish for Beginners I, Group A Lehtola Minna
2020-10-12 08:30 - 10:00 Finnish for Beginners I, Group A Lehtola Minna
2020-10-14 12:15 - 14:00 Finnish for Beginners I, Group A lecture Lehtola Minna
2020-10-19 09:15 - 10:00 Finnish for Beginners I, Group A, consultation Lehtola Minna
2020-10-21 12:15 - 14:00 Finnish for Beginners I, Group A, exam Lehtola Minna
2020-12-10 13:00 - 15:00 B326 Finnish for Beginners I, Group A, online re-exam Lehtola Minna
2021-01-15 13:00 - 15:00 Finnish for Beginners I, Group A, online re-exam Lehtola Minna

Kurs och studieplanssökning