Kursens undervisningsperiod

3 (2021-01-01 till 2021-03-21)

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Finska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

3 sp

Kompetensmål

Att förkovra de praktiska färdigheterna i finska
språket i tal och skrift på högskolenivå.
Studerande blir förtrogen med bland annat
rekryteringsdokument och -terminologi samt
förbättrar sin förmåga att uttrycka sig muntligt
på finska i arbetslivet.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas studerande ha
förvärvat sådana muntliga och skriftliga kunskaper
i finska som enligt lagen om de språkkunskaper,
som krävs av offentligt anställda (424/2003) för
en tjänst inom ett tvåspråkigt ämbetsdistrikt för
vilken högskoleexamen är ett krav, och som behövs
med tanke på studentens yrkesutövning och
utveckling i yrkesmässigt avseende.

Innehåll

Muntlig kommunikation på finska
Muntliga föredrag och presentationer
Platsansökan och meritförteckning
Meddelanden och anvisningar
Språkriktighet och språkvård

Förkunskaper

Inhemska språk 1
Kunskapsnivå B1 (Europeiska referensramen för språk)

Mer information

Vissa obligatoriska arbeten enligt den tidtabell
som läraren meddelat om på Itslearning.

Muntlig omtentamen och extra tillfälle för
föredrag: enligt överenskommelse på förhand
(E-post: minna.lehtola@arcada.fi)

Litteratur

Av läraren sammanställt material.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 18 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 5 timmar
 • Praktiska övningar - 8 timmar
 • Självstudier - 26 timmar
 • Nätbaserade - 20 timmar
 • Munligt test och skriftlig förhör - 4 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 81 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 81 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Skriftligt förhör: 12.2.2021 26.2.26.2021

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande examinationer:
Muntligt test
Skriftligt förhör
Arbetsansökan och CV
Presentation och stödmaterial
Deltagande i presentationstillfällen

Lärare

Lehtola Minna

Examinator

Lehtola Minna

Antal kursplatser

Ingen begränsning (25 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2020-12-24 till 2021-01-20

Examinationsformer

 • 2021-02-12 - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Övriga uppgifter
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2021-01-11 13:15 - 15:00 Inhemska språk 2, arbetslivsfinska för FT, zoomlinkki on Itslearningin etusivulla Lehtola Minna
2021-01-14 10:15 - 12:00 Inhemska språk 2, arbetslivsfinska för FT Lehtola Minna
2021-01-18 13:15 - 15:30 Inhemska språk 2, arbetslivsfinska för FT Lehtola Minna
2021-01-21 10:15 - 12:00 Inhemska språk 2, arbetslivsfinska för FT Lehtola Minna
2021-01-28 10:15 - 12:00 Inhemska språk 2, arbetslivsfinska för FT Lehtola Minna
2021-01-29 12:15 - 15:30 FT 18, Finska Lehtola Minna
2021-02-01 12:15 - 14:45 Inhemska språk 2, arbetslivsfinska för FT Lehtola Minna
2021-02-04 10:15 - 12:00 Inhemska språk 2, arbetslivsfinska för FT, klo 10.15 -11 pitämättömiä esitelmiä, klo 11.15 - 11.55 aikaa suorittaa suullinen testi, Lehtola Minna

Kurs och studieplanssökning