Kursens undervisningsperiod

 • 2 (2020-10-26 till 2020-12-31)
 • 3 (2021-01-01 till 2021-03-21)

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

2 sp

Kompetensmål

Målsättningen är att uppöva kursdeltagarnas
uttrycksförmåga på svenska inom sitt framtida
yrkesområde. Kursen tjänar som stöd för
examensarbetet beträffande processkrivning,
skrivteknikaliteter och vetenskapligt skrivande.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande
kunna uttrycka sig adekvatpå svenska, muntligt
och skriftligt, sinom sitt studieområde samt
kunna skriva rapporter och andra texter med
relevans för studierna och framtida
yrkesverksamhet. Hon/han kan anpassa sitt språk
till varierande kommunikationssituationer och kan
utnyttja språkliga hjälpmedel. Studeranden kan
analysera skön- och facklitteratur både
innehållsligt och språkligt/stilistiskt.

Innehåll

Att skriva på svenska
Textsorter och genrer
Vetenskapligt skrivande; språkvård, skrivregler, textgenrer, översättning.
Ordkunskap, språkriktighet, referatteknik
Studeranden skriver en rapport på ett tema och analyserar ett skönlitterärt verk.

Förkunskaper

Inhemska språk 1

Litteratur

von Hertzen, Maria & Stolt, Kerstin (red.):
Skrivguide 2014 Version 2.1
Reuter, Mikael. 2006. Översättning och
språkriktighet
Reuter, Mikael. 2015 Så är ska det låta
Svenska skrivregler. 2017, Språkrådet
Artiklar och stenciler enligt anvisningar

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 12 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 10 timmar
 • Praktiska övningar - 8 timmar
 • Självstudier - 24 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 54 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 54 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande examinationer:
Examination 1 distansuppgift 30 p
Examination 2 litteraturanalsy 30 p
Examination 3 fackuppsats 40 p

Lärare

Eklund Kaj

Examinator

Eklund Kaj

Antal kursplatser

Ingen begränsning (26 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2020-10-12 till 2020-11-08

Examinationsformer

 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2021-01-11 10:15 - 11:45 Inhemska språk 2, svenska FV Zoom-adressen till kursens föreläsningar: https://arcada.zoom.us/j/67140034476?pwd=d3JkVVUvYlAzY2FTcGxDMDMwMis0dz09 Meeting ID: 671 4003 4476 Passcode: 343532 Eklund Kaj
2021-01-18 10:15 - 11:45 Inhemska språk 2, svenska FV Zoom-adressen till kursens föreläsningar: https://arcada.zoom.us/j/67140034476?pwd=d3JkVVUvYlAzY2FTcGxDMDMwMis0dz09 Meeting ID: 671 4003 4476 Passcode: 343532 Eklund Kaj
2021-01-25 10:15 - 11:45 Inhemska språk 2, svenska FV Skrivguidetest på Itslearning Skrivguidetest på Itslearning. Eklund Kaj
2021-02-02 10:15 - 11:45 Inhemska språk 2, svenska FV Zoom-adressen till kursens föreläsningar: https://arcada.zoom.us/j/67140034476?pwd=d3JkVVUvYlAzY2FTcGxDMDMwMis0dz09 Meeting ID: 671 4003 4476 Passcode: 3435 Eklund Kaj
2021-02-08 08:30 - 11:30 Inhemska språk 2, svenska FV Zoom-adressen till kursens föreläsningar: https://arcada.zoom.us/j/67140034476?pwd=d3JkVVUvYlAzY2FTcGxDMDMwMis0dz09 Meeting ID: 671 4003 4476 Passcode: 343532 Eklund Kaj
2021-02-15 08:30 - 12:00 Inhemska språk 2, svenska FV Zoom-adressen till kursens föreläsningar: https://arcada.zoom.us/j/67140034476?pwd=d3JkVVUvYlAzY2FTcGxDMDMwMis0dz09 Meeting ID: 671 4003 4476 Passcode: 343532 Eklund Kaj
2021-02-22 10:15 - 11:45 Inhemska språk 2, svenska FV Zoom-adressen till kursens föreläsningar: https://arcada.zoom.us/j/67140034476?pwd=d3JkVVUvYlAzY2FTcGxDMDMwMis0dz09 Meeting ID: 671 4003 4476 Passcode: 343532 Eklund Kaj
2021-03-01 10:15 - 11:45 Inhemska språk 2, svenska FV Zoom-adressen till kursens föreläsningar: https://arcada.zoom.us/j/67140034476?pwd=d3JkVVUvYlAzY2FTcGxDMDMwMis0dz09 Meeting ID: 671 4003 4476 Passcode: 343532 Eklund Kaj

Kurs och studieplanssökning