Kursens undervisningsperiod

2 (2020-10-26 till 2020-12-31)

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

2 sp

Kompetensmål

Målsättningen är att uppöva kursdeltagarnas
uttrycksförmåga på svenska inom sitt framtida
yrkesområde. Kursen tjänar som stöd för
examensarbetet beträffande processkrivning,
skrivteknikaliteter och vetenskapligt
skrivande.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande
kunna uttrycka sig adekvat på svenska, muntligt
och skriftligt, inom sitt studieområde samt
kunna
skriva rapporter och andra texter med relevans
för studierna och framtida
yrkesverksamhet.Hon/han kan anpassa sitt språk
till varierande kommunikationssituationer och
kan
utnyttja språkliga hjälpmedel. Studeranden kan
analysera skön- och facklitteratur både
innehållsligt och språkligt/stilistiskt.

Förkunskaper

Inhemska språk 1

Litteratur

von Hertzen, Maria & Stolt, Kerstin (red.):
Skrivguide 2014 Version 2 Se Arcadas webbplats
BIBLIOTEK >> Examensarbete >> Skrivguide
Reuter, Mikael. 2006. Översättning och
språkriktighet
Svenska skrivregler. 2017. Språkrådet
Artiklar och stenciler enligt anvisningar

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 12 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 10 timmar
 • Praktiska övningar - 8 timmar
 • Självstudier - 24 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 54 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 54 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande examinationer:
Examination 1 ....
Examination 2 .... etc.
(examinationer = tentamina, demonstrationer och
presentationer, rapporter och produktioner,
uppsatser, samt närvaro vid angivna tillfällen)

Examinationerna väger sinsemellan på följande
sätt: ...

Lärare

Holmström Susanna

Examinator

Huldén Barbara

Antal kursplatser

Ingen begränsning (34 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2020-10-12 till 2020-11-08

Examinationsformer

 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2020-10-28 14:00 - 16:00 Inhemska språk 2, svenska för BM, HV, SJ (grupp A) Holmström Susanna
2020-11-04 14:00 - 16:00 Inhemska språk 2, svenska för BM, HV, SJ (grupp A) Holmström Susanna
2020-11-11 14:00 - 16:00 Inhemska språk 2, svenska för BM, HV, SJ (grupp A) Holmström Susanna
2020-11-16 14:00 - 16:00 Inhemska språk 2, svenska för BM, HV, SJ (grupp A) Holmström Susanna
2020-11-25 14:00 - 16:00 Inhemska språk 2, svenska för BM, HV, SJ (grupp A) Holmström Susanna
2020-12-02 14:00 - 16:00 Inhemska språk 2, svenska för BM, HV, SJ (grupp A) Holmström Susanna
2020-12-09 14:00 - 17:00 Inhemska språk 2, svenska för BM, HV, SJ (grupp A) Holmström Susanna
2020-12-16 14:00 - 16:00 Inhemska språk 2, svenska för BM, HV, SJ (grupp A) Holmström Susanna

Kurs och studieplanssökning