Kursens undervisningsperiod

 • 1 (2020-08-01 till 2020-10-25)
 • 2 (2020-10-26 till 2020-12-31)

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att ge studenten
elementära kunskaper i det svenska språket och hur
det kan användas i vardagen.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande
vara
förmögen att

 • klara sig muntligt i rutinmässiga
  vardagssituationer (hälsningsfraser, enkla
  instruktioner)
 • bekanta sig med svenskans alfabet och uttal
 • skriva mycket enkla meddelanden, t.ex.
  personuppgifter i en blankett
 • bilda enkla meningar och frågor i presens
  både
  muntligt och skriftligt
 • förstå den viktigaste informationen i mycket
  enkla texter, såsom påståenden om någon
  (läsförståelse)
 • förstå ord och uttryck när någon talar mycket
  långsamt och tydligt.

Innehåll

Grundläggande strukturer i språket, uttal och
ordförråd
Texter och dialoger
Fokus ligger på vårdsituationer

Förkunskaper

Inga

Kursen ersätter följande kurser

Inga

Mer information

Obligatorisk närvaro.

Litteratur

Lärarens eget material som finns i Itslearning

Självstuider i nätkurse learningswedish.se

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 40 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 10 timmar
 • Praktiska övningar - 10 timmar
 • Basgruppsarbete - 15 timmar
 • Självstudier - 60 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Spoken exam

Examinationskrav

Närvaro obligatorisk (minst 75 %), eftersom vi
övar uttal och dialoger under lektionerna.För
godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande examinationer:
Skriftligt prov 1 och 2 (50 %)
Muntligt prov (25 %)
Aktivitet under kursen, uppgifter (25 %)
Obligatorisk närvaro.

Lärare

Sandell Magdalena

Examinator

Sandell Magdalena

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Till datum 2021-05-15

Kursanmälningstid

2020-08-10 till 2020-09-06

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Övriga uppgifter

Kurs och studieplanssökning