Kursens undervisningsperiod

3 (2021-01-01 till 2021-03-21)

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

3 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studenten känner till de grundläggande elementen i skriftlig och muntlig kommunikation. Studenten innehar en språklig medvetenhet och förstår vikten av att fortgående förkovra sina språkliga kunskaper.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas studenten vara förmögen att skriva rapporter och andra dokument relaterade till arbetslivet. Studenten kan anpassa sitt språk till varierande kommunikationssituationer och kan utnyttja språkliga hjälpmedel såsom ordböcker och handböcker.

Innehåll

Ordkunskap, språkriktighet, mötesteknik, brev och rapporter.

Förkunskaper

Gymnasiets modersmålskurser i svenska eller motsvarande.

Litteratur

Reuter, Mikael: Översättning och språkriktighet/Så här ska det låta
Språkrådet: Svenska skrivregler
Referenslitteratur, artiklar och stenciler enligt anvisningar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten avlägger följande examinationer:
Examination 1 dokument 20 p
Examination 2 rapport 40 p
Examination 3 förhör 40 p

Lärare

Eklund Kaj

Examinator

Eklund Kaj

Antal kursplatser

Ingen begränsning (26 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2020-12-24 till 2021-01-20

Examinationsformer

2016-03-11 - Tentamina

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2021-01-14 12:30 - 14:30 Inhemska språk 1, svenska för FT och II A Zoom-adress https://arcada.zoom.us/j/63507256857?pwd=K3FGUDBiRi9NdE05UlJ5Rlh4Rm5TUT09 Meeting ID: 635 0725 6857 Passcode: 761246 Eklund Kaj
2021-01-20 13:00 - 15:00 Inhemska språk 1, svenska för FT och II A Zoom-adress https://arcada.zoom.us/j/63507256857?pwd=K3FGUDBiRi9NdE05UlJ5Rlh4Rm5TUT09 Meeting ID: 635 0725 6857 Passcode: 761246 Eklund Kaj
2021-01-27 13:00 - 15:00 Inhemska språk 1, svenska för FT och II A Zoom-adress https://arcada.zoom.us/j/63507256857?pwd=K3FGUDBiRi9NdE05UlJ5Rlh4Rm5TUT09 Meeting ID: 635 0725 6857 Passcode: 761246 Eklund Kaj
2021-02-04 10:15 - 11:45 Inhemska språk 1, svenska för FT och II A Zoom-adress https://arcada.zoom.us/j/63507256857?pwd=K3FGUDBiRi9NdE05UlJ5Rlh4Rm5TUT09 Meeting ID: 635 0725 6857 Passcode: 761246 Eklund Kaj
2021-02-10 09:30 - 12:00 Inhemska språk 1, svenska för FT och II A Zoom-adress https://arcada.zoom.us/j/63507256857?pwd=K3FGUDBiRi9NdE05UlJ5Rlh4Rm5TUT09 Meeting ID: 635 0725 6857 Passcode: 761246 Eklund Kaj
2021-02-10 13:00 - 16:00 Inhemska språk 1, svenska för FT och II A Zoom-adress https://arcada.zoom.us/j/63507256857?pwd=K3FGUDBiRi9NdE05UlJ5Rlh4Rm5TUT09 Meeting ID: 635 0725 6857 Passcode: 761246 Eklund Kaj
2021-02-18 12:30 - 14:30 Inhemska språk 1, svenska för FT och II A Zoom-adress https://arcada.zoom.us/j/63507256857?pwd=K3FGUDBiRi9NdE05UlJ5Rlh4Rm5TUT09 Meeting ID: 635 0725 6857 Passcode: 761246 Eklund Kaj
2021-02-25 12:30 - 14:30 Inhemska språk 1, svenska för FT och II A Zoom-adress https://arcada.zoom.us/j/63507256857?pwd=K3FGUDBiRi9NdE05UlJ5Rlh4Rm5TUT09 Meeting ID: 635 0725 6857 Passcode: 761246 Eklund Kaj
2021-03-04 12:30 - 14:30 Inhemska språk 1, svenska för FT och II A Zoom-adress https://arcada.zoom.us/j/63507256857?pwd=K3FGUDBiRi9NdE05UlJ5Rlh4Rm5TUT09 Meeting ID: 635 0725 6857 Passcode: 761246 Eklund Kaj
2021-03-18 10:00 - 12:00 Kursförhör FT + II Inhemska språk 1, svenska Zoom-adress https://arcada.zoom.us/j/63507256857?pwd=K3FGUDBiRi9NdE05UlJ5Rlh4Rm5TUT09 Meeting ID: 635 0725 6857 Passcode: 761246 Eklund Kaj

Kurs och studieplanssökning