Kursens undervisningsperiod

  • 3 (2021-01-01 till 2021-03-21)
  • 4 (2021-03-22 till 2021-07-31)

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

3 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studenten känner
till de grundläggande elementen i skriftlig och
muntlig kommunikation. Studenten innehar en
språklig medvetenhet och förstår vikten av att
fortgående förkovra sina språkliga kunskaper.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas studenten vara
förmögen att skriva rapporter och andra dokument
relaterade till arbetslivet. Studenten kan
anpassa sitt språk till varierande
kommunikationssituationer och kan utnyttja
språkliga hjälpmedel såsom ordböcker och
handböcker.

Innehåll

Ordkunskap, språkriktighet, mötesteknik, brev och
rapporter.

Förkunskaper

Gymnasiets modersmålskurser i svenska eller motsvarande.

Litteratur

Reuter, Mikael: Översättning och
språkriktighet/Så här ska det låta
Språkrådet: Svenska skrivregler
Referenslitteratur, artiklar och stenciler enligt
anvisningar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande examinationer:
Examination 1 dokument 20 p
Examination 2 rapport 40 p
Examination 3 förhör 40 p

Lärare

Eklund Kaj

Examinator

Eklund Kaj

Antal kursplatser

Ingen begränsning (36 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2020-12-24 till 2021-01-20

Examinationsformer

Tentdatum meddelas senare - Tentamina

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2021-03-11 13:00 - 15:00 Inhemska språk 1, svenska A+B för BM, HV & SJ Zoom-adress: https://arcada.zoom.us/j/64929513810?pwd=VXYwL3V2azJhSVFycURIdmxGTUVzUT09 Meeting ID: 649 2951 3810 Passcode: 542627 Eklund Kaj
2021-03-17 13:00 - 15:00 Inhemska språk 1, svenska A för BM, HV & SJ Zoom-adress: https://arcada.zoom.us/j/64929513810?pwd=VXYwL3V2azJhSVFycURIdmxGTUVzUT09 Meeting ID: 649 2951 3810 Passcode: 542627 Eklund Kaj
2021-03-25 10:00 - 12:00 Inhemska språk 1, svenska A+B för BM, HV & SJ Zoom-adress: https://arcada.zoom.us/j/64929513810?pwd=VXYwL3V2azJhSVFycURIdmxGTUVzUT09 Meeting ID: 649 2951 3810 Passcode: 542627 Eklund Kaj
2021-04-08 10:00 - 12:00 Inhemska språk 1, svenska A för BM, HV & SJ Zoom-adress: https://arcada.zoom.us/j/64929513810?pwd=VXYwL3V2azJhSVFycURIdmxGTUVzUT09 Meeting ID: 649 2951 3810 Passcode: 542627 Eklund Kaj
2021-04-15 10:00 - 12:00 MÖTE Inhemska språk 1, svenska A för BM, HV & SJ Eklund Kaj
2021-04-20 13:00 - 15:00 Inhemska språk 1, svenska A för BM, HV & SJ Zoom-adress: https://arcada.zoom.us/j/64929513810?pwd=VXYwL3V2azJhSVFycURIdmxGTUVzUT09 Meeting ID: 649 2951 3810 Passcode: 542627 Eklund Kaj
2021-04-22 10:00 - 12:00 Inhemska språk 1, svenska A för BM, HV & SJ Zoom-adress: https://arcada.zoom.us/j/64929513810?pwd=VXYwL3V2azJhSVFycURIdmxGTUVzUT09 Meeting ID: 649 2951 3810 Passcode: 542627 Eklund Kaj
2021-04-29 10:00 - 12:00 KURSFÖRHÖR PÅ ITSLEARNING Inhemska språk 1, svenska A+B för BM, HV & SJ Eklund Kaj
2021-05-10 10:00 - 12:00 EXTRA KURSFÖRHÖR Inhemska språk 1, svenska A+B för BM, HV & SJ Eklund Kaj
2021-05-19 08:15 - 12:00 Inhemska språk 1, svenska A+B för BM, HV & SJ Zoom-adress: https://arcada.zoom.us/j/64929513810?pwd=VXYwL3V2azJhSVFycURIdmxGTUVzUT09 Meeting ID: 649 2951 3810 Passcode: 542627 Eklund Kaj

Kurs och studieplanssökning