Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Kursens undervisningsperiod

1 (2020-08-01 till 2020-10-25)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att skapa
förståelse
för
människokroppens byggnad och funktioner och
förstå
de
bakomliggande kemiska grunderna för
människokroppens
funktioner samt ge färdigheter att uppmärksamma
sjukdom.

Läranderesultat

Vid kursens slut förväntas studenten :

-kunna beskriva människokroppens byggnad och
namnge
organen på svenska och med vetenskapliga namn

-förstå och kunna beskriva de olika
organsystemens;
rörelseapparatens, cirkulationssystemets,
andningsorganens,
matspjälkningssystemets, urinorganens,
fortplantningaorganens,
de endokrina organens, nervsystemets och
sinnesorganens
funktioner.

- kunna analysera patienters normala
kroppsfunktioner och
identifiera sjukdomstillstånd.

Innehåll

Anatomi och fysiologi:
Den friska människokroppens byggnad och
funktion och uppkomsten av sjukdom.
Videoföreläsnigar och obligatoriska hemuppgifter.

Godkänd kurs är ett förhandskrav för kursen i
Medicinska ämnen I.

Förkunskaper

Behövs inte

Kursen ersätter följande kurser

2005-2007:
GH-2-001 Anatomi och fysiologi(4 sp)
AV-2-001 Människokroppens kemi (1 sp)

-2004:
Anatomi och fysiologi 1
Anatomi, Fysiologi och Patologi
Biomekanik

Litteratur

Sand et al. 2007. Människokroppen Fysiologi och
anatomi. Liber.
Stockholm.
ISBN 978-91-47-0835-7
Tilläggslitteratur:
Haug et al. Människans fysiologi. Liber.
Stockholm
Budowick et al. Anatomisk atlas. Liber.
Stockholm
Nienstedt et al. Människans fysiologi och
anatomi.
Esselte.
Uppsala.
Johnsson et al. Anatomi och fysiologi. Esselte.
Uppsala.
Fogelberg et al. Anatomi du och din kropp.
Esselte. Nacka.

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 0 timmar
  • Individuell handledning och grupphandledning - 0 timmar
  • Självstudier - 100 timmar
  • Nätbaserade - 33 timmar
  • instuderingsfrågor - 0 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Handledd nätundervisning

Examinationsformer

Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)

Examinationskrav

Godkänd tentamen i Anatomi, och fysiologi

Lärare

Tillman Ilse

Examinator

Tillman Ilse

Antal kursplatser

Ingen begränsning (19 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

Finns på ItsLearning

Kursanmälningstid

2020-08-10 till 2020-09-06

Examinationsformer

2019-10-22 - Tentamina

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2020-08-26 15:00 - 16:00 Anatomi och fysiologi Online introduktion till kursen. Linken till zoom finns på ItsLearning Tillman Ilse
Åkermarck Erica
2020-09-07 15:00 - 16:00 Anatomi och fysiologi Live ntro till kemin (del av anatomikursen) Samma zoom link som tidigare. Finns på ItsLearning Tillman Ilse
2020-09-09 15:00 - 16:00 Anatomi och fysiologi Livetillfällen Tillman Ilse
2020-09-23 15:00 - 16:00 Anatomi och fysiologi Livetillfällen Tillman Ilse
2020-10-08 12:00 - 13:00 Anatomi och fysiologi Livetillfällen Tillman Ilse
2020-10-19 13:00 - 14:00 Anatomi och fysiologi Tentträning zoom Tillman Ilse
2020-10-20 14:00 - 16:00 Anatomi och fysiologi Online tent på zoom (BM, FV, HV) Tillman Ilse

Kurs och studieplanssökning