Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studeranden känner till de grundläggande elementen i skriftlig och muntlig kommunikation. Hon/han innehar en språklig medvetenhet och förstår vikten av att fortgående förkovra sina språkliga kunskaper.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att skriva rapporter, referat och andra dokument relaterade till arbetslivet. Hon/han kan anpassa sitt språk till varierande kommunikationssituationer och kan utnyttja språkliga hjälpmedel såsom ordböcker och handböcker. Studeranden kan analysera skön- och facklitteratur både innehållsligt och språkligt/stilistiskt.

Innehåll

Ordkunskap, språkriktighet, referatteknik, mötesteknik och brev. Studeranden skriver en rapport på ett tema och analyserar en bok.

Förkunskaper

gymnasienivå

Kursen ersätter följande kurser

Svenska 1 + 2 före hösten 2005

Mer information

I kursen ingår en obligatorisk del, informationssökning, i samarbete med biblioteket.

Litteratur

Reuter, Mikael. 2003. Översättning och språkriktighet. (eller nyare upplaga) Svenska Språktjänst Ab
Svenska skrivregler. 2001. Svenska språknämnden. Andra upplagan. Stockholm:Liber.
Artiklar och stenciler enligt anvisningar.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 20 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 3 timmar
 • Övningsbaserad undervisning - 25 timmar
 • Studentstyrd lärarhandledd undervisning - 15 timmar
 • Självstudier - 70 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 70 timmar
 • Varav schemalagda studier: 63 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina
 • Rapporter och produktioner

Examinationskrav

Förhör i vetenskapligt skrivande och fackuppsats utgör tillsammans 80 % av bedömningen. Ordprov, mötesterminologi och föredrag resterande 20 %. Alla prov skall vara godkända.

Lärare

Lindroos Camilla

Examinator

Lindroos Camilla

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

Två föreläsningar hålls i Period 1 med instruktioner i vetenskapligt skrivande och användning av källor.
Tidtabellen för själva kursen med innehåll delas ut i samband med introduktionen i oktober 2010. Tiderna finns i ARBS.

Examinationsformer

 • 2011-12-08 - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning