Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Kursen lägger grunden till en vårdvetenskaplig och en patientsäkerhetskompetens samt ger en grundstruktur för evidensbaserat arbetssätt ivården
Du förstår grunderna i patientsäkerhetsarbetet i Finland och kan ge exempel på de vanligaste säkerhetskteorierna.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att,
- förstå grunderna för ett evidensbaserat arbetssätt i vården
- förstå vårdvetenskapens teorikärna och kunna argumentera för dess betydelse i vårdverkligheten
- förstå yrkesetiska principer som grund för trygg patientvård
- förstå principerna för ett patientsäkert arbetssätt i vården

Du kan förklara begreppen som används i patientsäkerhetsarbetet.
Du kan ge exempel på de vanligaste säkerhetsteorierna.
Du förstår hur risker kan förebyggas och begränsas.
Du kan ge exempel på hur mänskliga faktorer påverkar ditt arbete och hur du genom att arbeta i team kan förbättra säkerheten.

Innehåll

Kursen består av följande helheter ;
- Evidensbaserad vård och grunderna i vårdvetenskap
-Patientsäkerhet:
Nätkursen Professionell patientsäkerhet -webbutbildning.
web: potilasturvaportti.fi
Patientsäkerhet ur ett teoretiskt perspektiv.
Mänskliga faktorer, systemsäkerhet och säkerhetskultur.

Förkunskaper

Inga

Mer information

En del av kursen går tillsammans med AV under kursnamnet " Grundkurs i vårdvetenskap"

Litteratur

Malone-Rycroft J. 2004. What counts as evidence in evidence based practice ? http://www.journalofadvancednursing.com/docs/1365-2648.2004.03068.x.pdf Extern länk
.
Anttila,H. et.al. Mistä löydän tutkimustietoa hoitotyöstä. Impakti 6/2007.
http://finohta.stakes.fi/NR/rdonlyres/56E17FD5-E47E-4804-9C4A-E2C1F0FD0… Extern länk
Eriksson, K. et.al. 1999. Den trojanska hästen. Institutionen för vårdvetenskap, Vasa Rapport 1

Eriksson, K. Vårdandets idé. Almqvist & Wiksell, Stockholm. ISBN 91-20-06684-8
Eriksson, K. 1994. Den lidande människan. Liber utbildning, Stockholm. ISBN 91-634-0862-7
Peltomaa, K. & Kinnunen, M. 2009. Potilasturvallisuus ensin. Hoitotyön Vuosikirja, Sairaanhoitakjaliitto

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 40 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 10 timmar
 • Praktiska övningar - 0 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 30 timmar
 • Självstudier - 50 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 130 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 130 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Godkända uppgifter
Närvaro under övningar och seminarier.

Lärare

 • Lejonqvist Gun-Britt
 • Nyström Patrik
 • Onninen Berit

Examinator

Lejonqvist Gun-Britt

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

Bokas senare

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning