Kursens undervisningsperiod

 • 1 (2020-08-01 till 2020-10-25)
 • 2 (2020-10-26 till 2020-12-31)

Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

5

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Utvecklingsarbetet skall vara anknutet till
barnmorskans verklighet.
Studeranden skall nå fördjupad
förståelse inom eget yrkesområdet.
Studerande utvecklar sin
förmåga att lösa praktiska problem på
arbetsplatsen och i vårdverkligheten samt tar
ansvar för att utveckla barnmorskearbete
vidare.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas studeranden ha
redskap för att kunna utveckla barnmorskeyrket
och förena
det teoretiska- och praktiska kunnandet i
vårdverkligheten.
Studeranden har förmåga att fördjupa sin
förståelse inom
barnmorskearbetet.
Studeranden har förmåga att hitta teoretiska
lösningar
även i praktiska problem på området.

Innehåll

Förverkligas inom
barnmorskeutbildningen.Examensarbete
kan
ge en teoretisk grund till utvecklingsarbetet.
Ide'n till utvecklingsarbetet skall vara
godkänd av bm-läraren.
-En del av studierna kan vara tex.
observationer
och
raporter i barnmorskans vårdverklighet.
-Studerande kan även utveckla samt testa
blanketter inom
barnmorskearbetet, utarbeta evidensbaserade
informations
blad/häften, anvisningar eller göra både
vetenskaplig
artikel poster eller abstrakt
Som komplettering till utvecklingsarbetet kan
studerande
göra tex. poster och abstrakt om sitt arbete
och
presentera
den i nationella/internationella kongresser,
utbildningsdagar eller seminarier på sitt
yrkesområde.

Förkunskaper

Studeranden kan påbörja sitt utvecklingsarbete
under sitt fjärde
studie år.
Avklarade studier inom sjukskötarutbildningen
och innehar
kunskap om barnmorskans specialområde.

Kursen ersätter följande kurser

-

Mer information

Studerande gör sitt utvecklingsarbete under 4.
eller
5.år
Utvecklingsarbetet skall vara anknutet till
barnmorskans vårdverklighet.

Litteratur

Aktuella forsknings artiklar enligt det utvalda
temat i utvecklingsarbetet
Litteratur om utvecklingsarbete:

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 2 timmar
 • Självstudier - 125 timmar
 • Seminarier - 8 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

godkänd evidensbaserad utvecklingsarbete inom
barnmorskeyrkets område som har anknytning till
barnmorskans arbetsområde

Lärare

 • Ekman Petra
 • Grönlund Anu
 • Silfver Jessica
 • Stenbäck Pernilla

Examinator

Stenbäck Pernilla

Kursens hemsida

-

Antal kursplatser

Ingen begränsning (19 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

4.år, P 3,4
5.år, P 1,2

Kursanmälningstid

2020-05-18 till 2021-07-31

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2020-10-07 13:00 - 14:00 E491 Utvecklingsarbete för barnmorskor Pernilla Stenbäck is inviting you to a scheduled Zoom meeting.   Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/61325972558   Meeting ID: 613 2597 2558   Join by SIP 61325972558@109.105.112.236 61325972558@109.105.112.235   Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 613 2597 2558   Stenbäck Pernilla
2020-11-10 14:15 - 16:30 A510 Utvecklingsarbete för barnmorskor Pernilla Stenbäck is inviting you to a scheduled Zoom meeting.   Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/66307661280   Meeting ID: 663 0766 1280   Join by SIP 66307661280@109.105.112.236 66307661280@109.105.112.235   Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 663 0766 1280   Stenbäck Pernilla
2020-11-24 16:00 - 17:45 D4110 Utvecklingsarbete för barnmorskor Pernilla Stenbäck is inviting you to a scheduled Zoom meeting.   Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/63223283322   Meeting ID: 632 2328 3322   Join by SIP 63223283322@109.105.112.236 63223283322@109.105.112.235   Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 632 2328 3322   Stenbäck Pernilla
2020-12-08 16:00 - 18:45 Utvecklingsarbete för barnmorskor Pernilla Stenbäck is inviting you to a scheduled Zoom meeting.   Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/62878793372   Meeting ID: 628 7879 3372   Join by SIP 62878793372@109.105.112.236 62878793372@109.105.112.235   Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 628 7879 3372   Stenbäck Pernilla

Kurs och studieplanssökning