Allmänna studier 20 ECTS
Allmänna Studier (20)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
AS-1-020 (5) Introduktion till högskolestudier 5 1
SP-1-112 (0) Inhemska språk 1 5 1
SP-1-075 (2) Engelska 5 2
SP-1-149 (0) Inhemska språk 2, finska 3 3
SP-1-150 (0) Inhemska språk 2, svenska 2 3
Ämnesstudier 135 ECTS
Kunskapsområdet Fysioterapi (20)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
FT-2-004 (0) Grundkurs i fysioterapi 5 1
AS-1-013 (0) Organisation och Ledarskap 5 2
FT-2-037 (0) Kunskapsutveckling inom Fysioterapi 5 2
FT-2-039 (0) Grundfrågor inom Fysioterapiforskning 5 3
Bedömning av hälsa, rörelse och funktion (25)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
FT-2-046 (0) Anatomi, fysiologi och biomekanik 5 1
FT-2-047 (0) Rörelseapparatens anatomi 5 1
FT-2-001 (0) Motorisk utveckling, kontroll och inlärning 5 1
FT-2-006 (0) Fysioterapeutiska bedömningar och metoder I 5 1
FT-2-056 (0) Fysioterapeutiska bedömningar och metoder II 5 1
Hälsofrämjande fysioterapi (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
FT-1-011 (0) Yrkespraktik II - hälsocentral 10 3
FT-2-009 (0) Idrott och anpassad motion 5 1
FT-2-008 (0) Hälsofrämjande arbete i fysioterapi 5 1
FT-2-030 (0) Inriktad fysioterapi II - hälsocentral 10 2
Klinisk fysioterapi (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
FT-2-026 (1) Yrkespraktik I - sjukhus 10 2
GH-2-002 (0) Medicinska ämnen I 5 1
GH-2-003 (0) Medicinska ämnen II 5 2
FT-2-029 (0) Inriktad fysioterapi I - sjukhus 10 2
Rehabiliterande fysioterapi (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
FT-2-041 (0) Yrkespraktik III - neurologi 10 3
FT-2-049 (0) Beteendevetenskap och rehabilitering 5 1
FT-2-057 (0) Fysioterapeutiska bedömningar och metoder III 5 2
FT-2-058 (0) Inriktad fysioterapi III A - neurologi 5 2
FT-2-060 (0) Inriktad fysioterapi III B - neurologi 5 3
Breddstudier 30 ECTS
Arbetslivsorienterade projekt eller praktik och innovation (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
GH-3-005 (3) Fördjupad yrkespraktik 15 4
GH-3-001 (0) Habilitering för barn och ungdomar 15 4
GH-3-003 (0) Mental hälsa och krisarbete 15 4
GH-3-004 (3) Arbetslivsrelaterade projekt 15 4
Yrkespraktik breddstudier (10)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
FT-3-003 (0) Yrkespraktik IV 10 4
Examensarbete 25 ECTS
Examensarbete och metodik (25)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
GH-1-009 (3) Vetenskapsteori och metodik 10 3
FT-2-035 (0) Examensarbete 15 3

Kurs och studieplanssökning