Kursens undervisningsperiod

1 (2020-08-01 till 2020-10-25)

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Kompetensmål

Målet med denna kurs är att du skaffar dig
kompetenser och färdigheter som hjälper dig att
studera målmedvetet, självständigt och
framgångsrikt vid Arcada, och att utvecklas i
din karriärhantering.

Under kursen betonar vi följande specifika
kompetenser:
Lärandekompetens
Digital kompetens
Informationskompetens
Kommunikativ kompetens

Läranderesultat

Lärandemål

Lärandekompetens

Du skapar dig en realistisk uppfattning
om vad det betyder att studera i en högskola
Du lär dig att använda olika
tillvägagångssätt och strategier för att
utveckla dina sätt att lära dig
Du lär dig att självstyrt, dvs. utan
yttre påminnelse eller kontroll, kunna
organisera och upprätthålla motivation för dina
studier, samt att ta ansvar för att sätta igång
och följa upp ärenden som berör dig
Du lär dig att förstå betydelsen av
livslångt lärande för din egen karriärhantering
Du vet vilka stödformer och vilken
service Arcada erbjuder för att hjälpa dig i
ovanstående

Digital kompetens

Du skapar dig en uppfattning om vad
digital kompetens innebär och vikten av att
utveckla den under dina studier
Du utvecklar en färdighet att
självständigt lösa problem och utmaningar som
uppstår när det gäller digital information,
kommunikation och produktion.
Du lär dig behärska de mest
grundläggande verktygen och funktionerna för att
kunna studera, kommunicera och skapa material
under dina studier.

Informationskompetens

Du bekantar dig med Arcadas bibliotek
och lär dig grunderna i informationssökning för
att självständigt kunna söka fram tillförlitlig
vetenskaplig information och litteratur för dina
studier, t.ex. kursböcker och vetenskapliga
artiklar inom det egna studieområdet.
Du får färdigheter i hur du utvärderar
och använder den information du hittar, t.ex.
hur du hänvisar till litteratur och forskning i
dina egna arbeten utan att riskera att du bryter
mot upphovsrätten eller plagierar.

Kommunikativ kompetens

Du introduceras till vetenskapligt
skrivande
Du introduceras till Arcadas skrivguide

Innehåll

Lärandekompetens

o Tidshantering och planering
o Uppskjutande, undvikande och motivation
o Stresshantering
o Studieteknik
o Karriärhantering och framtidskompetens
o Stöd för dina studier och ditt lärande-
Arcadas service och stödformer

Digital kompetens

o Introduktion till digital kompetens
o Digital innehållsproduktion
o Kollaboration och samarbete

Informationskompetens

o Informationskällor
o Planera informationssökningen
o Sökteknik
o Att söka studielitteratur (Arcada Finna
och Libguides)
o Att utvärdera och använda sökresultatet
o Upphovsrätt

Kommunikationskompetens

o Vetenskapligt skrivande
o Skrivguiden

Förkunskaper

Inga

Mer information

Delen digital kompetens är en nätbaserad studie
med uppgifter som ska göras varje vecka. Det
erbjuds även dropin.

Studieaktiviteter

Tester och uppgifter
Reflektionsrapporter
Kontaktundervisning 2x90 min

Litteratur

Kursmaterial med artiklar och filmer
Support.office.com
Kopiraittila Högskola
Arcadas nätsidor

Skrivguide
Studieguide

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 16 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 10 timmar
 • Praktiska övningar - 12 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 20 timmar
 • Självstudier - 50 timmar
 • Nätbaserade - 27 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Aktivt deltagande i lektioner och
lärartutorering,
som påvisas i form av reflektionsdagbok.

Rapport/lärdagbok

Lärare

 • Eklund Kaj
 • Hagström Sarah
 • Kokko Anne
 • Levälahti Filip

Examinator

Kokko Anne

Antal kursplatser

Ingen begränsning (34 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

Höst

Kursanmälningstid

2020-08-10 till 2020-09-06

Examinationsformer

2019-10-27 - Rapporter och produktioner

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2020-08-24 10:00 - 11:00 Välkommen till Arcada Maria Enoksson is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/67788407922?pwd=UDZXczJNT2pjbThPMmI1OTBzLzJMQT09 Meeting ID: 677 8840 7922 Passcode: 439739 Join by SIP 67788407922@109.105.112.236 67788407922@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 677 8840 7922 Passcode: 439739 Välkommen till Arcada Arola Annikki
Blomqvist Boel
Enoksson Maria
Kiukas Carina
Kokko Anne
Peri Heidi
Ring Joachim
Sigfrids Ingmar
Vaappo Marko
2020-08-24 11:15 - 12:15 Introduktion till högskolestudier Anne Kokko is inviting you to a scheduled Zoom meeting.   Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/63520298230?pwd=eTZhT2J4SUVIanBTUTlMQ2MzdEp0QT09   Meeting ID: 635 2029 8230 Passcode: 128104   Join by SIP 63520298230@109.105.112.236 63520298230@109.105.112.235   Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 635 2029 8230 Passcode: 128104   Introduktion till IT-verktygen och kursanmälan Enoksson Maria
Kokko Anne
2020-08-24 13:00 - 15:00 Introduktion till högskolestudier Utbildningsspecifikt Anne Kokko is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/69291531113?pwd=cCt4dHIrelJrTzA1QTg5ajBWVkdKZz09 Meeting ID: 692 9153 1113 Password: 171420 One tap mobile +358942451488,,69291531113#,,1#,171420# Finland +358341092129,,69291531113#,,1#,171420# Finland Dial by your location +358 9 4245 1488 Finland +358 3 4109 2129 Finland Meeting ID: 692 9153 1113 Password: 171420 Find your local number: https://arcada.zoom.us/u/cerE6DTblw Join by SIP 69291531113@109.105.112.236 69291531113@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 692 9153 1113 Password: 171420 Enoksson Maria
Hellsten Thomas
Kokko Anne
Ring Joachim
2020-08-25 14:00 - 15:30 Introduktion till högskolestudier/Kommunikationskompetens Föreläsning på Zoom: https://arcada.zoom.us/j/61517434727?pwd=UmxUZVVYRFJ3WGNpZnR0WndmRTUwdz09 Meeting ID: 615 1743 4727 Passcode: 858122 Eklund Kaj
2020-08-27 10:15 - 11:15 Globala kompetenser Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/67572950233?pwd=NVduWENrWVpJVTdkeERJRVY3dmtaQT09 Meeting ID: 675 7295 0233 Password: 480120 Globala kompetenser/soft skills gör dig attraktiv på den framtida arbetsmarknaden då de efterfrågas av arbetsgivarna och förbereder dig för kontinuerligt lärande. Slotte Sandra
2020-08-27 12:30 - 13:30 Information om språkstudier Länk till Zoom för språkinfon: https://arcada.zoom.us/j/63714466705?pwd=ZHRHREhodktDY0pSejVPZnd1TXdZZz09 Meeting ID: 637 1446 6705 Password: 182602 One tap mobile +358942451488,,63714466705# Finland +358341092129,,63714466705# Finland Dial by your location +358 9 4245 1488 Finland +358 3 4109 2129 Finland Meeting ID: 637 1446 6705 Find your local number: https://arcada.zoom.us/u/cdJwYiLAlX Join by SIP 63714466705@109.105.112.236 63714466705@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 637 1446 6705 Password: 182602 Rancken Ulrika
2020-08-31 10:00 - 11:30 Introduktion till högskolestudier Amanuensinfo enokssom@arcada.fi is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/68892869245?pwd=cHA0ZFhRdUV1WGNOWUhKbmJsTzhqdz09 Meeting ID: 688 9286 9245 Password: 482114 Join by SIP 68892869245@109.105.112.236 68892869245@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 688 9286 9245 Password: 482114 Enoksson Maria
2020-09-09 12:15 - 13:30 Introduktion till högskolestudier Tutorträff 2 Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/68233842738?pwd=bW95OElQb3IxdFJnT1ZrTlhCcE9uUT09 Meeting ID: 682 3384 2738 Passcode: 105115 Kokko Anne

Kurs och studieplanssökning