Kursens undervisningsperiod

 • 3 (2021-01-01 till 2021-03-21)
 • 4 (2021-03-22 till 2021-07-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Studerande utvecklar sin kliniska kompetens i bedömning av hälsa, rörelse och funktion. Studenten utvecklar sin handlingsberedskap samt förväntas känna till grundprinciperna gällande ledmätning samt muskeltöjning, samt kunna utföra dem i praktiken.Efter kursen förväntas studenten kunna tillämpa klassisk massage på ett ändamålsenligt sätt i praktiken.
Under kursen får studeranden kompetens att palpera anatomiska strukturer i stöd- och rörelseorganen, utföra en hållningsundersökning samt göra en grundläggande gånganalys.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas studerande:
- förstå bedömningens betydelse för utvärdering av rörelse, aktivitet och funktion och dess samband till människans hälsa
- kunna använda olika bedömningsinstrument inom ledmätning samt kunna analysera resultaten av bedömningen
- känna till och förstå muskeltöjning som fysioterapimetod, dess inverkan samt fysiologiska grund
- kunna bemöta en klient professionellt
- kunna bedöma användningen av och tillämpa klassisk massage.
- förväntas kunna utföra en hållnings- och gånganalys och dra relevanta slutsatser på basis av dessa.
- genom palpering kunna identifiera anatomiska strukturer i stöd- och rörelseapparaten
- kunna beakta ergonomi och säkerhet i
patientförflyttningar både ur patientens och
terapeutens synvinkel. Kunna använda olika
hjälpmedel och redskap som stöd i
förflyttningar.

Innehåll

Teoretiska grunderna till fysioterapeutisk bedömning.
Teoretiska grunder i och praktisk tillämpning gällande mätning av ledrörlighet, testning av muskelstyrka samt utförandet av specifika muskeltöjningar
Praktiska övningar i massage
Praktiska övningar för att analysera hållning och normal gång.
Patient förflyttning
Motiverande samtal

Förkunskaper

Anatomi fysiologi och biomekanik
Rörelseapparatens anatomi
Människan i rörelse

Kursen ersätter följande kurser

Grundkurs i bedömning och mätning 1 sv
Bedömningsmetoder 1/3 sv
Bedömning av konditionsegenskaper 1 sv
Metoder i fysioterapi (2sp)

Mer information

Praktiska lektioner har obligatorisk närvaro (minst 80%).
Frånvaro kompenseras med angivna uppgifter.Under 50% närvaro kan inte kompenseras.
Första omtentamenstillfället ordnas i juni (tidpunkt anges senare), och andra tillfället i månadsskiftet augusti-september 2021

Litteratur

Bedömning:
Clarkson, H.M Gilewich, C.B 1989.
Musculoskeletal Assessment. Joint Range of
Motion and Manual Muscle Strength.
ELLER
Berryman Reese, N., Bandy, W.D. 2009. Joint
Range of Motion and Muscle Length Testing. 2nd
ed. Saunders Elsevier. ISBN 978-1-4160-5884-7

Finch et al. Physical Rehabilitation Outcome
Measurement.
Porter, S. Tidy's Physiotherapy. 14 edition.
Churchill Livingstone Elsevier. ISBN 978 0 443
10392 6 (valda delar)

Muskeltöjning:
Ylinen J. 2002. Venytystekniikat I. Lihas-
jännesysteemi. ISBN 951-9209-02-6
Ylinen J. 2006. Venytysharjoittelu. ISBN 951-
9209-03-4
Referenslitteratur:
Evjenth O., Hamberg J. 1980. Töjning av muskler.
Varför och hur? Del 1 Extremiteterna. ISBN 91-
85934-00-3
Evjenth O., Hamberg J. 1980. Töjning av muskler.
Varför och hur? Del 2 Ryggraden. ISBN 91-85934-
01-1
Evjenth O., Hamberg J. 1991. Autostretching. The
Complete Manual of Specific Stretching. ISBN 91-
85934-05-4

Kurslitteratur i massage:
Arponen R, Airaksinen O. 2006. Massage för hela människan. WSOY. ISBN 952-13-2733-2.

Hållnings- och gånganalys:
Bojsen-Möller,F.2000. Rörelseapparatens anatomi Kap. 29.ISBN 91-47-04884-0
Everett, T & Kell, C.2011. Human movement An Introductory Text Kap. 5 o. 11 ISBN 978-0-7020-4477-9

Referenslitteratur:
Massage:
Holey E, Cook E. 2004. Evidence-based Therapeutic Massage. A Practical Guide for Therapists. ISBN 0443072302
Ylinen J, Cash M, Hämäläinen H. 1999. Urheiluhieronta. ISBN 952-90-6711-9.

Ylinen J. 2002. Venytystekniikat I

Bellardini, H., Henriksson, A., Tonkonogi, M. 2009. Tester och mätmetoder - för idrott och hälsa. SISU Idrottsböcker. Livonia Print, Lettland. ISBN 978-91-854 33-13-1

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 20 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 40 timmar
 • Praktiska övningar - 40 timmar
 • Självstudier - 33 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Demonstrationer och färdighetsprov

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs:
- godkänd skriftlig samt praktisk tentamen
- att studenten är närvarande vid 80% av de praktiska övningstimmarna

Frånvaro kompenseras med angivna uppgifter.Under 50% närvaro kan inte kompenseras.

Lärare

 • Hellstén Kati
 • Ring Joachim
 • Ruutu Katri
 • Tallqvist Susanna
 • Törnblom Cia
 • von Hedenberg-Löfman Linnéa

Examinator

Ring Joachim

Antal kursplatser

Ingen begränsning (32 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Till datum 2021-09-03

Kursanmälningstid

2020-12-24 till 2021-01-20

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2020-09-07 13:00 - 14:30 D281 Fysioterapeutiska bedömningar och metoder I Praktisk omtentam: ledmätning, muskelstyrka test, töjning Hellstén Kati
2021-01-26 14:00 - 16:30 Fysioterapeutiska bedömningar och metoder I Teori: ledmätning och muskeltestning (zoom). Länken på ItsLearning. Hellstén Kati
2021-02-01 09:00 - 14:30 D281 Fysioterapeutiska bedömningar och metoder I Praktiska övningar: Ledmätning, MMT Grupp A 9-11.30, Grupp B 12-14.30 Hellstén Kati
2021-02-01 09:00 - 14:30 D282 Fysioterapeutiska bedömningar och metoder I Praktiska övningar: Ledmätning, MMT Grupp A 10-11.30, Grupp B 11.30-13 Hellstén Kati
2021-02-01 09:00 - 14:30 D275 Fysioterapeutiska bedömningar och metoder I Praktiska övningar: Ledmätning, MMT Hellstén Kati
2021-02-02 12:30 - 14:00 Fysioterapeutiska bedömningar och metoder I Zoom-föreläsning (länk på itslearning) Ring Joachim
2021-02-08 08:45 - 12:00 D281 Fysioterapeutiska bedömningar och metoder I Praktiska övningar: Ledmätning, MMT Grupp B 8.45-10.15 Grupp A 10.30-12 Hellstén Kati
2021-02-08 08:45 - 12:00 D282 Fysioterapeutiska bedömningar och metoder I Praktiska övningar: Ledmätning, MMT Grupp B 8.45-10.15 Grupp A 10.30-12 Hellstén Kati
2021-02-08 09:00 - 12:00 D275 Fysioterapeutiska bedömningar och metoder I Praktiska övningar: Ledmätning, MMT Hellstén Kati
2021-02-09 08:00 - 09:45 Fysioterapeutiska bedömningar och metoder I Teori töjning (zoom) Hellstén Kati
2021-02-10 09:15 - 12:00 Fysioterapeutiska bedömningar och metoder I Terapeutisk träning (teori: Zoom-föreläsning) Ring Joachim
2021-02-12 08:45 - 12:00 D275 Fysioterapeutiska bedömningar och metoder I Praktiska övningar, töjning: Grupp A 8.45-10.15, Grupp B 10.30-12 Hellstén Kati
2021-02-12 08:45 - 12:00 D281 Fysioterapeutiska bedömningar och metoder I Praktiska övningar, töjning: Grupp A 8.45-10.15, Grupp B 10.30-12 Hellstén Kati
2021-02-12 09:00 - 12:00 D282 Fysioterapeutiska bedömningar och metoder I Praktiska övningar, töjning: Grupp A 8.45-10.15, Grupp B 10.30-12 Hellstén Kati
2021-02-16 08:00 - 09:30 D281 Fysioterapeutiska bedömningar och metoder I Praktiska övningar: MMT, Ledmätning, töjning Grupp B 8-9.30 Hellstén Kati
2021-02-16 08:00 - 09:30 D282 Fysioterapeutiska bedömningar och metoder I Praktiska övningar: MMT, Ledmätning, töjning Grupp B 8-9.30 Hellstén Kati
2021-02-16 14:00 - 15:30 D281 Fysioterapeutiska bedömningar och metoder I Praktiska övningar: MMT, Ledmätning, töjning Grupp A Hellstén Kati
2021-02-16 14:00 - 15:30 D282 Fysioterapeutiska bedömningar och metoder I Praktiska övningar: MMT, Ledmätning, töjning Grupp B 14-15.30 Hellstén Kati
2021-03-01 10:00 - 15:30 D173 Fysioterapeutiska bedömningar och metoder I Praktiska övningar: töjning Undervisning sker vid sidan om/samtidigt med Hälsofrämjande kurs och vi använder samma gruppindelning som ni har i hälsofrämjande (1,2,3,4,5,6,7,8). Grupp 3+4 kl. 10-11 Grupp 1+2 kl. 11.30-12.30 Grupp 5+8 kl. 14.15-15.15 Grupp 6+7 kl. 12.30-13.30 Hellstén Kati
2021-03-04 09:00 - 11:15 Fysioterapeutiska bedömningar och metoder I Zoom-föreläsning: Tema: kommunikation och intervju Ring Joachim
2021-03-05 08:30 - 11:30 D281 Fysioterapeutiska bedömningar och metoder I Praktiska övningar: MMT, Ledmätning, töjning Grupp A 8.30-10, Grupp B 10-11.30 Hellstén Kati
2021-03-05 08:30 - 11:30 D282 Fysioterapeutiska bedömningar och metoder I Praktiska övningar: MMT, Ledmätning, töjning Grupp A 8.30-10, Grupp B 10-11.30 Hellstén Kati
2021-03-05 08:30 - 11:30 D275 Fysioterapeutiska bedömningar och metoder I Praktiska övningar: MMT, Ledmätning, töjning Hellstén Kati
2021-03-08 08:30 - 15:30 D282 Fysioterapeutiska bedömningar och metoder I Praktiska övningar: MMT, ledmätning, töjning Grupp B 8.30-11.30, Grupp A 12.30-15.30 Hellstén Kati
2021-03-08 08:30 - 15:30 D281 Fysioterapeutiska bedömningar och metoder I Praktiska övningar: MMT, ledmätning, töjning Grupp B 8.30-11.30, Grupp A 12.30-15.30 Hellstén Kati
2021-03-08 08:30 - 15:30 D275 Fysioterapeutiska bedömningar och metoder I Praktiska övningar: MMT, ledmätning, töjning Grupp B 8.30-11.30, Grupp A 12.30-15.30 Hellstén Kati
2021-03-09 12:30 - 14:30 Fysioterapeutiska bedömningar och metoder I Tema: observation (Zoom-föreläsning) Ring Joachim
2021-03-11 14:00 - 15:30 Fysioterapeutiska bedömningar och metoder I Praktiska övningar: autostretchning på distans i zoom. Vi kommer att använda physiotools under lektionen, vänligen testa före lektionen att ni kommer in i programmet. Hellstén Kati
2021-03-12 08:30 - 15:00 D281 Fysioterapeutiska bedömningar och metoder I Praktiska övningar: MMT, ledmätning, töjning Grupp A 8.30-11.30, Grupp B 12-15 Hellstén Kati
2021-03-12 08:30 - 15:00 D282 Fysioterapeutiska bedömningar och metoder I Praktiska övningar: MMT, ledmätning, töjning Hellstén Kati
2021-03-12 08:30 - 15:00 D275 Fysioterapeutiska bedömningar och metoder I Praktiska övningar: MMT, ledmätning, töjning Grupp A 8.30-11.30, Grupp B 12-15 Hellstén Kati
2021-03-19 09:00 - 11:00 D281 Fysioterapeutiska bedömningar och metoder I Praktiska övningar: MMT, ledmätning, töjning repetition och dokumentation av test resultat. Grupp B 9-10, Grupp A 10-11 Hellstén Kati
2021-03-19 09:00 - 11:00 D282 Fysioterapeutiska bedömningar och metoder I Praktiska övningar: MMT, ledmätning, töjning repetition och dokumentation av test resultat. Grupp B 9-10, Grupp A 10-11 Hellstén Kati
2021-03-19 09:00 - 11:00 D275 Fysioterapeutiska bedömningar och metoder I Praktiska övningar: MMT, ledmätning, töjning repetition och dokumentation av test resultat. Grupp B 9-10, Grupp A 10-11 Hellstén Kati
2021-03-26 08:15 - 14:00 D281 Fysioterapeutiska bedömningar och metoder I Individuella övningar inför den praktiska tentamen, öva på instuderingsfrågor. OBS! max 10 personer i utrymmet. Ta i beaktande simreservationen. Kati är på plats för att besvara frågor 8.30-9.30 och 13-14. Hellstén Kati
2021-03-26 08:15 - 14:00 D282 Fysioterapeutiska bedömningar och metoder I Individuella övningar inför den praktiska tentamen, öva på instuderingsfrågor. OBS! max 10 personer i utrymmet. Ta i beaktande simreservationen. Kati är på plats för att besvara frågor 8.30-9.30 och 13-14. Hellstén Kati
2021-03-26 08:15 - 14:00 D275 Fysioterapeutiska bedömningar och metoder I Individuella övningar inför den praktiska tentamen, öva på instuderingsfrågor. OBS! max 10 personer i utrymmet. Ta i beaktande simreservationen. Kati är på plats för att besvara frågor 8.30-9.30 och 13-14. Hellstén Kati
2021-03-29 12:00 - 14:00 D271 Fysioterapeutiska bedömningar och metoder I Praktisk tentam: MMT, ledmätning och töjning Hellstén Kati
2021-03-30 08:00 - 16:00 D281 Fysioterapeutiska bedömningar och metoder I Praktiska tentamen: MMT och ledmätning. Tidtabellen hittas på ItsLearning. Hellstén Kati
2021-03-30 08:00 - 16:00 D282 Fysioterapeutiska bedömningar och metoder I Praktiska tentamen: MMT och ledmätning Hellstén Kati
2021-04-12 14:30 - 16:00 Fysioterapeutiska bedömningar och metoder I Hållning: teori (zoom) Hellstén Kati
2021-04-13 12:00 - 16:00 D281 Fysioterapeutiska bedömningar och metoder I Praktiska övningar: hållning Grupp B 12-14, Grupp A 14-16 Hellstén Kati
2021-04-13 12:00 - 16:00 D275 Fysioterapeutiska bedömningar och metoder I Praktiska övningar: hållning Grupp B 12-14, Grupp A 14-16 Hellstén Kati
2021-04-13 12:30 - 14:30 D282 Fysioterapeutiska bedömningar och metoder I Praktiska övningar: hållning Grupp B 12.30-13.30, Grupp A 13.30-14.30 Hellstén Kati
2021-04-15 08:15 - 10:15 Fysioterapeutiska bedömningar och metoder I Teori: gånganalys (zoom) Hellstén Kati
2021-04-15 11:15 - 15:30 D275 Fysioterapeutiska bedömningar och metoder I Praktiska övningar, gånganalys Grupp A 11.15-13.15, Grupp B 13.30-15.30 Hellstén Kati
2021-04-15 11:15 - 15:30 D282 Fysioterapeutiska bedömningar och metoder I Praktiska övningar, gånganalys Grupp A 11.15-13.15, Grupp B 13.30-15.30 Hellstén Kati
2021-04-15 11:15 - 15:30 D281 Fysioterapeutiska bedömningar och metoder I Praktiska övningar, gånganalys Grupp A 11.15-13.15, Grupp B 13.30-15.30 Hellstén Kati
2021-04-16 09:15 - 11:00 Fysioterapeutiska bedömningar och metoder I Tema: Etik (Zoom-föreläsning) Ring Joachim
2021-04-22 10:00 - 12:00 Fysioterapeutiska bedömningar och metoder I Skriftlig tentam Hellstén Kati
Ring Joachim
2021-05-06 09:15 - 11:00 Fysioterapeutiska bedömningar och metoder I Föreläsning på Zoom. Länken kommer till Its Learning. von Hedenberg-Löfman Linnéa
2021-05-06 11:30 - 12:30 Fysioterapeutiska bedömningar och metoder I Massagevideon på Zoom von Hedenberg-Löfman Linnéa
2021-05-11 09:00 - 16:00 D275 Fysioterapeutiska bedömningar och metoder I Massage praktiska övningar. Grupp A kl. 9-12.00 Grupp B kl. 13-16.00 von Hedenberg-Löfman Linnéa
2021-05-11 09:00 - 16:00 D281 Fysioterapeutiska bedömningar och metoder I Massage praktiska övningar. Grupp A kl. 9-12.00 Grupp B kl. 13-16.00 von Hedenberg-Löfman Linnéa
2021-05-11 09:00 - 16:00 D282 Fysioterapeutiska bedömningar och metoder I Massage praktiska övningar. Grupp A kl. 9-12.00 Grupp B kl. 13-16.00 von Hedenberg-Löfman Linnéa
2021-05-12 13:00 - 16:00 Fysioterapeutiska bedömningar och metoder I Massage, tid till egna övningar hemma. von Hedenberg-Löfman Linnéa
2021-05-14 09:00 - 16:00 D275 Fysioterapeutiska bedömningar och metoder I Massage praktiska övningar. Grupp B kl. 9-12.00 Grupp A kl. 13-16.00 von Hedenberg-Löfman Linnéa
2021-05-14 09:00 - 16:00 D281 Fysioterapeutiska bedömningar och metoder I Massage praktiska övningar. Grupp B kl. 9-12.00 Grupp A kl. 13-16.00 von Hedenberg-Löfman Linnéa
2021-05-14 09:00 - 16:00 D282 Fysioterapeutiska bedömningar och metoder I Massage praktiska övningar. Grupp B kl. 9-12.00 Grupp A kl. 13-16.00 von Hedenberg-Löfman Linnéa
2021-05-17 09:00 - 14:30 D281 Fysioterapeutiska bedömningar och metoder I Praktisk tentamen i massage. Tidtabellen kommer till Its Learning. von Hedenberg-Löfman Linnéa
2021-05-17 09:00 - 14:30 D282 Fysioterapeutiska bedömningar och metoder I Praktisk tentamen i massage. Tidtabellen kommer till Its Learning. von Hedenberg-Löfman Linnéa
2021-05-18 09:00 - 14:30 D282 Fysioterapeutiska bedömningar och metoder I Praktisk tentamen i massage. Tidtabellen kommer till Its Learning von Hedenberg-Löfman Linnéa
2021-05-18 09:00 - 14:30 D281 Fysioterapeutiska bedömningar och metoder I Praktisk tentamen i massage. Tidtabellen kommer till Its Learning. von Hedenberg-Löfman Linnéa
2021-05-27 09:00 - 11:30 Fysioterapeutiska bedömningar och metoder I Omtentam 1 (teoridel) Hellstén Kati
Ring Joachim

Kurs och studieplanssökning