Kursens undervisningsperiod

3 (2021-01-01 till 2021-03-21)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

- Studenten känner till orsaker, symptom,
undersöknings-, behandlings- och
rehabiliteringsprinciper vid vanligaste
neurologiska sjukdomar, skador och handikapp.
- Studenten förstår nervsystemets
sensomotoriska kontroll hos friska och kan
uppmärksamma de bortfallssymptom som uppstår
vid neurologiska avvikelser .
- Studenten fördjupar sin kunskap i motorisk
kontroll och inlärning och övar sig i att
bedöma den neurologiska patientens resurser och
möjligheter.
- Studenten kan tillämpa fysioterapeutiska
träningsmetoder för att förbättra den
neurologiska patientens rörelse- och
funktionsförmåga.
-studenten förstår rehabiliteringsprinciperna
klientcentrering, multiprofessionellt teamarbetet
och har ICF som teoretisk referens för
rehabiliteringen

Läranderesultat

Efter avslutad kurs förväntas studenten förstå
nervsystemets fysiologi för att rätt kunna
välja relevanta metoder för fysioterapeutisk
bedömning, träning, handledning och utvärdering
för personer med neurologiska sjukdomar och
skador.
Studenten förväntas kunna beakta olika
förflyttningstekniska aspekter. Studenten
förväntas kunna dokumentera
fysioterapiprocessen och fungera som en del i
ett multiprofessionellt team.
Studenten kan relatera till tidigare kunskap
och färdigheter och tillämpa dessa till
personer med neurologiska sjukdomar och skador.

Innehåll

Centrala nervsystemets sensomotoriska helhet
och dess reglering. Funktionsbortfall samt
deras betydelse för patienten.
Undersökning, bedömning, problemdefiniering,
målsättning, åtgärder och utvärdering vad
gäller den neurologiska patienten.
Olika neurologiska sjukdomar och skador: MS,
Stroke och Parkinson.

Förkunskaper

Anatomi, fysiologi, biomekanik
Fysioterapeutiska bedömningar och metoder
Medicinska ämnen
KLinisk fysioterapi med inriktning på andning och
cirkulation samt klinisk fysioterapi med
inriktning på stöd- och rörelseorganen (tidigare
under kursnamnen: Inriktad fysioterapi I och II)

Mer information

Skriftlig tentamen Bedömning 0-5 som utgör
kursvitsordet
Efter avklarad teoridel om Stroke, har vi
simuleringsövningar, som är obligatoriska

Litteratur

KURS- OCH TENTAMENSBOK:
Lennon,S. Ramdharry, G. Verheyden,G. Physical
Management for Neurological Conditions 4th
Edition.2018. Elsevier

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 24 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 8 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 4 timmar
 • Praktiska övningar - 24 timmar
 • Basgruppsarbete - 10 timmar
 • Självstudier - 51 timmar
 • Seminarier - 6 timmar
 • simulering - 8 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande examinationer:
Tentamen (vitsord 1-5)
Uppgifter under kursens gång godkänd/underkänd
Närvaro obligatorisk på seminarier och
praktiska lektioner samt Simulering

Lärare

 • Kokko Anne
 • Tallqvist Susanna

Examinator

Kokko Anne

Antal kursplatser

Ingen begränsning (31 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

Period 3

Kursanmälningstid

2020-12-24 till 2021-01-20

Examinationsformer

 • 2021-03-24 - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
 • Datum meddelas senare - Övriga uppgifter
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2021-01-13 09:15 - 11:30 Rehabilitering - Neurologisk fysioterapi 1 Introduktion till kursen Allmänt om neurologisk fysioterapi   Anne Kokko is inviting you to a scheduled Zoom meeting.   Topic: Rehabilitering - neurologisk fysioterapi 1 Time: Jan 13, 2021 09:00 AM Helsinki   Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/64369436454?pwd=enBpMit0K1NwbVJlTTdRbk55SmV6dz09   Meeting ID: 643 6943 6454 Passcode: 866837   Join by SIP 64369436454@109.105.112.236 64369436454@109.105.112.235   Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 643 6943 6454 Passcode: 866837 Kokko Anne
2021-01-20 09:15 - 12:00 Rehabilitering - Neurologisk fysioterapi 1 ICF + GAS.Bedömning av klienter med neurologiska skador och sjukdomar + uppgift Kokko Anne
2021-01-21 14:15 - 15:45 Rehabilitering - Neurologisk fysioterapi 1 Teori om strokeAnne Kokko is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/67025921059?pwd=Q3N6bWkyQ0NGSGZ0VDFjUWdtMy9mZz09&from=addon Meeting ID: 670 2592 1059 Passcode: 911792 Join by SIP 67025921059@109.105.112.236 67025921059@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 670 2592 1059 Passcode: 911792 Kokko Anne
2021-01-27 09:15 - 11:00 D281 Rehabilitering - Neurologisk fysioterapi 1 Praktiska övningar inom strokerehabilitering Grupp 1 Kokko Anne
2021-01-27 09:15 - 11:00 D282 Rehabilitering - Neurologisk fysioterapi 1 Kokko Anne
2021-01-27 12:00 - 14:00 D281 Rehabilitering - Neurologisk fysioterapi 1 Praktiska övningar inom strokerehabilitering grupp 2 Kokko Anne
2021-01-27 12:00 - 14:00 D282 Rehabilitering - Neurologisk fysioterapi 1 Kokko Anne
2021-02-08 10:15 - 12:00 Rehabilitering - Neurologisk fysioterapi 1 Parkinsons sjukdom - teori + uppgift Anne Kokko is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/63683281427?pwd=V3p6V1pFMk1mM2R5VTVkaFZiQUZqdz09&from=addon Meeting ID: 636 8328 1427 Passcode: 208953 Join by SIP 63683281427@109.105.112.236 63683281427@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 636 8328 1427 Passcode: 208953 Kokko Anne
2021-02-10 09:15 - 11:00 D281 Rehabilitering - Neurologisk fysioterapi 1 Praktiska övningar för personer med Parkinsons sjukdomen - genomgång av uppgiften Grupp 2 Kokko Anne
2021-02-10 09:15 - 11:00 D282 Rehabilitering - Neurologisk fysioterapi 1 Kokko Anne
2021-02-10 12:15 - 14:00 D281 Rehabilitering - Neurologisk fysioterapi 1 Praktiska övningar för personer med Parkinsons sjukdom + genomgång av uppgiften Grupp 1 Kokko Anne
2021-02-10 12:15 - 14:00 D282 Rehabilitering - Neurologisk fysioterapi 1 Kokko Anne
2021-02-17 09:15 - 11:00 Rehabilitering - Neurologisk fysioterapi 1 MS teoriAnne Kokko is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/64423131936?pwd=c0pWbnVBVkxzR2tWYVRndTlSNEVadz09&from=addon Meeting ID: 644 2313 1936 Passcode: 026825 Join by SIP 64423131936@109.105.112.236 64423131936@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 644 2313 1936 Passcode: 026825 Kokko Anne
2021-02-22 09:15 - 14:00 D281 Rehabilitering - Neurologisk fysioterapi 1 Parkinson praktiska övningar - genomgång av gruppuppgiften grupp 1 kl 9.15-11 grupp 2 kl 12.15-14 Kokko Anne
2021-02-22 09:15 - 14:00 D282 Rehabilitering - Neurologisk fysioterapi 1 Kokko Anne
2021-02-22 09:15 - 11:00 D275 Rehabilitering - Neurologisk fysioterapi 1 Genomgång av gruppuppgiften i Parkinsons sjukdom Grupp 1 Kokko Anne
Tallqvist Susanna
2021-02-22 12:15 - 14:00 D275 Rehabilitering - Neurologisk fysioterapi 1 Genomgång av gruppuppgiften i Parkinsons sjukdom Grupp 2 Kokko Anne
Tallqvist Susanna
2021-03-01 09:15 - 11:30 D281 Rehabilitering - Neurologisk fysioterapi 1 Övningar av bedömningar GRUPP 1 Kokko Anne
Tallqvist Susanna
2021-03-01 09:15 - 11:30 D282 Rehabilitering - Neurologisk fysioterapi 1 Anne Kokko is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/64596183169?pwd=bUNaaDFkNVZRa0hxV1dlQTdvWkFWQT09&from=addon Meeting ID: 645 9618 3169 Passcode: 541110 Join by SIP 64596183169@109.105.112.236 64596183169@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 645 9618 3169 Passcode: 541110 Kokko Anne
Tallqvist Susanna
2021-03-01 12:15 - 14:30 D281 Rehabilitering - Neurologisk fysioterapi 1 Övingar av bedömning GRUPP 2 Kokko Anne
Tallqvist Susanna
2021-03-01 12:15 - 14:30 D282 Rehabilitering - Neurologisk fysioterapi 1 Kokko Anne
Tallqvist Susanna
2021-03-03 09:15 - 11:30 D275 Rehabilitering - Neurologisk fysioterapi 1 Övningar Grupp 2 Kokko Anne
2021-03-03 09:15 - 11:30 D281 Rehabilitering - Neurologisk fysioterapi 1 övningar grupp 2 Kokko Anne
Tallqvist Susanna
2021-03-03 12:15 - 14:30 D281 Rehabilitering - Neurologisk fysioterapi 1 övningar grupp 1 Kokko Anne
Tallqvist Susanna
2021-03-03 12:15 - 14:30 D275 Rehabilitering - Neurologisk fysioterapi 1 Övningar grupp 1 Kokko Anne
Tallqvist Susanna
2021-03-05 12:00 - 15:00 D275 Rehabilitering - Neurologisk fysioterapi 1 Inför simuleringen Kokko Anne
Tallqvist Susanna
2021-03-08 08:30 - 16:00 E487.2 Rehabilitering - Neurologisk fysioterapi 1 Simulering Kokko Anne
Tallqvist Susanna
2021-03-08 08:30 - 16:00 E492 Rehabilitering - Neurologisk fysioterapi 1 Kokko Anne
Tallqvist Susanna
2021-03-10 08:15 - 12:00 E487.2 Rehabilitering - Neurologisk fysioterapi 1 Simulering Kokko Anne
Tallqvist Susanna
2021-03-10 08:30 - 12:00 E491 Rehabilitering - Neurologisk fysioterapi 1 Kokko Anne
Tallqvist Susanna
2021-03-30 09:00 - 12:00 Rehabilitering - Neurologisk fysioterapi 1 TENTAMEN Hej på er alla, här kommer länken till övervakningen för morgondagens tentamen. Övervakningen sker via zoom och ni loggar in er med mobilen. Ställ mobilen så att ni, datorskärmen och tangenten syns. Ha mobilen i laddning, så att batteriet håller hela tenten ut (om ni inte syns så räknar jag med att ni har avslutat tenten). När ni är färdiga så lämnar ni in svaren på itslearning och så skriver ni i chatten att ni är färdiga.  Jag kollar vem som är på plats och att ni syns innan ni får tentfrågorna. Vi ses imorgon kl 9.00     mvh Anne   TENTAMEN Anne Kokko is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/62376092474?pwd=MUlPT0YvQWdJeUxnRDVhcGZsNHVEUT09&from=addon Meeting ID: 623 7609 2474 Passcode: 791206 Join by SIP 62376092474@109.105.112.236 62376092474@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 623 7609 2474 Passcode: 791206 Kokko Anne
2021-05-10 15:00 - 18:00 Rehabilitering - Neurologisk fysioterapi 1 OMTENTAMEN 1 via zoom Kokko Anne

Kurs och studieplanssökning