Kursens undervisningsperiod

4 (2021-03-22 till 2021-07-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är kännedom om
utvecklingen av fysioterapi som yrkesområde och
vetenskap som utgångspunkt för att kunna
utnyttja
forskning i studier, planering och genomförande
av examensarbete och praktiskt
fysioterapiarbete.

Läranderesultat

Studenterna förväntas
- inse betydelsen av ett evidensbaserat
arbetssätt och känner till olika källor för
evidens
- kunna läsa och kvalitetsgranska olika typer av
forskning och börjar reflektera över
forskningsresultatens betydelse i praktiskt
fysioterapiarbete
-kunna beskriva fysioterapi som yrkesområde och
vetenskap och känna till och förstå dess
historiska utveckling
-förstå betydelsen av olika teoretiska
perspektiv
som grund för praktiskt fysioterapiarbete och
forsknings-och utvecklingsarbete
-inse det fysioterapeutiska paradigmets
betydelse
för utvecklingen av fysioterapin

Innehåll

Fysioterapins utveckling som profession och
vetenskap
Centrala begrepp, teorier och modeller och deras
betydelse för utvecklingen av professionen
Olika teoretiska perspektiv och deras betydelse
i
praktiskt fysioterapiarbete, utvecklingsarbete
och forskning
Problem- och intresseområden för utveckling av
fysioterapipraktiken
Olika kunskapskällor för evidens
Verktyg för kvalitetsanalys av
forskningsrapporter

Förkunskaper

Introduktion till högskolestudier

Kursen ersätter följande kurser

Forskningsutveckling inom fysioterapin

Mer information

Examinationsuppgifterna är:
- analys av en RCT-forskning. Smågruppsarbete.
Seminarium

Grupparbete samt presentation av grupparbetet på
seminariet den 25.5.2021.

Seminarierna är obligatoriska.
Se närmare på itslearning.

Litteratur

CASP_RCT_Checklist_PDF.pdf
RoB_2_cribsheet_cluster_trial.pdf

Fysioterapi - profession och vetenskap
Broberg, C & Lenné, R .2017. Fysioterapeuterna.

Wikström-Grotell C, Noronen L & Lenné R.
Physiotherapy as an academic discipline- from
the
perspective of Nordic doctoral dissertations.
European Journal of Physiotherapy. Published
online: 08 Sep 2017.

Dedering Å & Wallin L. 2008. Från kunskap till
handling. Så använder sjukgymnaster forskning.
Fysioterapi 11/2008, 38-45.

Camilla Wikström-Grotell,Catharina Broberg, Siw
Ahonen & Katie Eriksson. From Ling to the
academic era ? An analysis of the history of
ideas in PT from a Nordic perspective. European
Journal of Physiotherapy. Vol 15, No. 4 : 168-
180.
Referenslitteratur:

Camilla Wikström-Grotell, Katie Eriksson:
Movement as a basic concept in physiotherapy: a
human science approach. Physiotherapy theory and
practice. - New York: Informa Healthcare. -
0959-
3985, eISSN: 1532-5040. - 28 (2012): 6, s. 428-
438.
Wikström-Grotell C: Rörelse som värde, mening
och
känsla ? mot en humanvetenskaplig modell för
fysioterapi. Akademisk Avhandling. Åbo Akademi.
Painosalama Oy. Turku 2016.
https://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/1273 Extern länk
0
8/wikstrom_camilla.pdf?sequence=2

www.wcpt.org Extern länk /
Evidens Based Practice ? an overview
Reading tips for the clinician
1. How to tell whether an article is worth
reading
2. Criteria for deciding the quality of an
article
3. Are study results good enough to be
generalised?
WCPT 2010. Description of Physical Therapy -
What
characterises physical therapy?
http://www.wcpt.org/node/2960 Extern länk

referenslitteratur:
Anttila H. Miten luen tutkimusartikkelin ja
sovellan sitä? Fysioterapia 2/06
Anttila H, Kettunen J. Miten luen
katsausartikkelin? Fysioterapia 4/07
Näytön asteen määrittely
http://www.kaypahoito.fi/terveysportti/ekirjat Extern länk

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 12 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 6 timmar
 • Basgruppsarbete - 18 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 40 timmar
 • Självstudier - 41 timmar
 • Nätbaserade - 10 timmar
 • Seminarier - 8 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Smågruppsarbete - referera och
kvalitetsgranska en RCT-artikel.

Projektarbete - att reflektera över evidens inom
ett temaområde med relevans i det praktiska
fysioterapiarbetet. Projektarbetet presenteras
vid seminarium.

Närmare instruktioner / se It´s Learning.

Obligatorisk närvaro vid grupparbete 25.5. och
vid seminarium den 26.5.2019

Lärare

 • Tallqvist Susanna
 • Wikström-Grotell Camilla

Examinator

Kokko Anne

Antal kursplatser

Ingen begränsning (30 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

4. Perioden
31.3. 9-15
1.4. 12.30-15
24.5. 9-15 , smågruppsarbete
25.5. 9-15 seminarium

Reserverad tid för eget arbete
grupparbete obligatorisk närvaro.
Grupphandledning (överenskommes med läraren)

Seminariedag , obligatorisk närvaro.

Kursanmälningstid

2021-03-08 till 2021-04-04

Examinationsformer

 • 2020-05-25 - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2021-03-24 13:00 - 16:00 D271 Kunskapsutveckling inom fysioterapi Tallqvist Susanna
2021-03-31 09:00 - 15:00 D271 Kunskapsutveckling inom fysioterapi Tallqvist Susanna
2021-04-01 12:30 - 15:00 Kunskapsutveckling inom fysioterapi ________________________________________________________________________________ Microsoft Teams -kokous Liity tietokoneella tai mobiilisovelluksella Liity kokoukseen napsauttamalla tätä Lisätietoja | Kokousasetukset ________________________________________________________________________________ Tallqvist Susanna
2021-05-24 09:00 - 15:00 Kunskapsutveckling inom fysioterapi Tallqvist Susanna
2021-05-24 16:00 - 17:30 Introduktion till examensarbetet/lärdomsprovet Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/64905900224 Forss Mia
Kiukas Carina
2021-05-25 09:00 - 15:00 Kunskapsutveckling inom fysioterapi Tallqvist Susanna

Kurs och studieplanssökning