Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Kursens undervisningsperiod

3 (2021-01-01 till 2021-03-21)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målet är en tillräckligt god kunskapsbas för
att ge dig handlingsberedskap och förmågan att
självständigt bära ansvar i ditt yrkesliv.

Läranderesultat

Efter denna kurs förväntas du kunna

 • förklara etiologin
 • beskriva symptom, sjukdomsförlopp med
  eventuella
  komplikationer och prognos
 • beskriva de vanligaste diagnostiska metoderna
 • beskriva de vanligaste
  behandlingsalternativen, dess
  verkningsmekanismer, risker, bieffekter samt
  interaktioner angående de vanligaste
  inremedicinska sjukdomarna.

Innehåll

Luftvägsinfektioner
Astma och COPD
Hjärt- och kärlsjukomar
Stroke
Meningit och encefalit
Hypo- och hypertyreos
Parkinsons sjukdom
Reumatiska sjukdomar
Epilepsi
Diabetes

Förkunskaper

Studenten måste ha avklarat kursen i anatomi och
fysiologi

Kursen ersätter följande kurser

Medicinska ämnen I

Litteratur

Finns på ItsLearning

Studieaktiviteter

Nätbaserade - 135 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Tentamen genomförs på itsLearning

Examinationskrav

Godkänd sluttentamen

Lärare

Tillman Ilse

Examinator

Tillman Ilse

Antal kursplatser

Ingen begränsning (137 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

enligt ItsLearning

Omtentamensdatum

 • 2021-03-19
 • 2021-04-23

Kursanmälningstid

2020-12-24 till 2021-01-20

Examinationsformer

 • 2021-03-05 - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Övriga uppgifter
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2021-01-11 15:15 - 16:00 Medicinska ämnen I, Inremedicin Live introduktion till kursen. Linken till zoom finns på ItsLearning Tillman Ilse
2021-03-05 13:00 - 15:00 Medicinska ämnen I, Inremedicin Tentamen med zoom-övervakning Tillman Ilse

Kurs och studieplanssökning