Kursens undervisningsperiod

1 (2020-08-01 till 2020-10-25)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studenten
känner till orsaker, symptom, undersöknings-,
behandlings- och rehabiliteringsprinciper vid
fysioterapin för barn och ungdom samt
ryggmärgsskadade och muskelsjukdomar.
Studenten fördjupar sitt kunnande inom
neurologisk fysioterapi samt dokumentering av
fysioterapiprocessen och olika närmelsesätt inom
neurologiska fysioterapin.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande
vara förmögen att utvärdera, behandla och
evaluera motoriken och funktionsförmågan hos
personer i alla åldrar med neurologiska
sjukdomar och skador.
Studenten använder sig av evidensbaserat
närmelsesätt och kan välja relevanta metoder
för bedömning, träning, handledning och
utvärdering för att förbättra eller
upprätthålla rörelse- och funktionsförmåga hos
personer med funktionsvariationer förorsakade av
neurologiska skador eller sjukdom.
Studenten är motiverad att utveckla sin egen
kunskap och själva fysioterapin för att bättre
kunna stöda klienten.
Studenten kan utgå från ett personcentrerat
perspektiv och har kunskap i att arbeta i ett
interprofessonellt team.

Innehåll

Neurologisk fysioterapi för barn och ungdomar
(habilitering) samt för personer med
ryggmärgsskadade och muskelsjukdomar.
Läsa och kritiskt granska material om neurologisk
fysioterapi.

Förkunskaper

Rehabilitering - neurologisk fysioterapi 1

Kursen ersätter följande kurser

Inriktad fysioterapi III - 5 sp

Mer information

Seminarium har obligatorisk närvaro.
Anpassade grupper med deltagare som har
neurologiska sjukdomar

Litteratur

Lennon, S. Ramdharry, G. Verheyden, G.
2018:Physical Management for
Neurological Condition. Fourth Edition. Elsevier.
ISBN:978-0-7020-7174-4.
Beckung mfl. Fysioterapi för barn och ungdom.
Teori och tillämpning. 2013,
Studentlitteratur,
Lund.
Artikelsamling

Referensartiklar för barnneurologi:
? Simeonsson RJ, McMillen JS, Huntington
GS. Secondary conditions in children with
disabilities: spina bifida as a case example.
Ment Retard Dev Disabil Res Rev.
2002;8(3):198-205.
? Rosenbaum P, Gorter JW. The 'F-words'
in childhood disability: I swear this is how
we should think! Child Care Health Dev. 2012
Jul;38(4):457-63.
? Westbom L, Rimstedt A, Nordmark E.
Assessments of pain in children and
adolescents with cerebral palsy: a
retrospective population-based registry study.
Dev Med Child Neurol. 2017 Aug;59(8):858-863.
? Parkinson KN, Dickinson HO, Arnaud C,
Lyons A, Colver A; SPARCLE group. Pain in
young people aged 13 to 17 years with cerebral
palsy: cross-sectional, multicentre European
study. Arch Dis Child. 2013 Jun;98(6):434-40.
? Alriksson-Schmidt AI, Arner M, Westbom
L, Krumlinde-Sundholm L, Nordmark E, Rodby-
Bousquet E, Hägglund G. A combined
surveillance program and quality register
improves management of childhood disability
Disabil Rehabil. 2017 Apr;39(8):830-836.
? Rosenbaum P, Eliasson AC, Hidecker MJ,
Palisano RJ. Classification in childhood
disability: focusing on function in the 21st
century. J Child Neurol. 2014 Aug;29(8):1036-
45.
? Livingston MH, Stewart D, Rosenbaum
PL, Russell DJ. Exploring issues of
participation among adolescents with cerebral
palsy: what's important to them? Phys Occup
Ther Pediatr. 2011 Aug;31(3):275-87.
Hägglund G, Alriksson-Schmidt A, Lauge-
Pedersen H, Rodby-Bousquet E, Wagner P,
Westbom L. Prevention of dislocation of the
hip in children with cerebral palsy: 20-year
results of a population-based prevention
programme. Bone Joint J. 2014 Nov;96-
B(11):1546-52.

Palisano R, Chiarello L, King GA, Novac I,
Stone T, Fiss A. Participation-based therapy
for children with physical disabilities.
Disability & Rehabilitation 2012; 34:1041-1054
Novac I, Macintyre S et al. A systematic
review
of interventions for children with cerebral
palsy: state of the evidence. Developmental
medicine and Child neurology, 2013; 55: 885-
910.
Kiviranta T, Mäenpää H, Haataja L, Veijola A.
Suositus CP-vammaisten lasten ja nuorten
toimintakyvyn arvioinnista ja seurannasta.
Toimia 2016.
Jeglinsky I, Autti-Rämö I, Brogren Carlberg E.
Professional background and the comprehension
of
family-centredness of rehabilitation for
children with cerebral palsy.cChild: Care,
Health and Development 2011; 38 (1):78?78.
Jeglinsky I, Brogren Carlberg E, Autti-Rämö I.
How are actual needs recognized in the content
and goals of written rehabilitation plans?
Disabil Rehabil 2014; 36(6):441-51.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 28 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 7 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 5 timmar
 • Praktiska övningar - 4 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 12 timmar
 • Självstudier - 70 timmar
 • Seminarier - 8 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 134 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 134 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande examinationer:
Examination: hemtentamen den 16.10.2020 baserad på aktuell litteratur (artiklar) valda av examinatorn
samt valda delar av kursboken. Bedömning 1-5.
Planerar och utför en fysioterapeutisk
bedömning av en svårt handikappad person och
presenterar arbetet under
seminariet. Bedömning G/U
Deltagande i praktiska övningar, seminarium .

Lärare

 • Jeglinsky-Kankainen Ira
 • Kokko Anne
 • Tallqvist Susanna

Examinator

Kokko Anne

Antal kursplatser

Ingen begränsning (37 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2020-08-10 till 2020-09-06

Examinationsformer

 • 2020-10-16 - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2020-09-03 10:15 - 11:00 Rehabilitering - Neurologisk fysioterapi 2 introduktion till kursen Kokko Anne
2020-09-04 12:30 - 15:00 Rehabilitering - Neurologisk fysioterapi 2 Barnneurologi introduktion https://arcada.zoom.us/my/ira.jeg Jeglinsky-Kankainen Ira
2020-09-08 08:30 - 12:00 Rehabilitering - Neurologisk fysioterapi 2 Barnneurologi - medfödda livslånga funktionsnedsättningar Jeglinsky-Kankainen Ira
2020-09-18 08:30 - 12:00 Rehabilitering - Neurologisk fysioterapi 2 Seminarium kring uppgift Jeglinsky-Kankainen Ira
2020-09-30 09:00 - 10:30 Rehabilitering - Neurologisk fysioterapi 2 Fysioterapi för personer med ryggmärgsskada - teori Länken finns på itslearning Tallqvist Susanna
2020-09-30 11:00 - 15:00 D281 Rehabilitering - Neurologisk fysioterapi 2 Fysioterapi för personer med ryggmärgsskada - övningar GRUPP 1 samma gruppindelning som tidigare Tallqvist Susanna
2020-09-30 11:00 - 15:00 D282 Rehabilitering - Neurologisk fysioterapi 2 Tallqvist Susanna
2020-10-01 12:00 - 15:15 D281 Rehabilitering - Neurologisk fysioterapi 2 Fysioterapi för personer med ryggmärgsskadade - övningar GRUPP 2 (samma gruppindelning som senaste år) Tallqvist Susanna
2020-10-01 12:00 - 15:15 D282 Rehabilitering - Neurologisk fysioterapi 2 Tallqvist Susanna
2020-10-05 10:15 - 12:00 Rehabilitering - Neurologisk fysioterapi 2 Muskelsjukdomar länken finns på itslearning Kokko Anne
2020-10-13 10:15 - 14:00 D4107-08 Rehabilitering - Neurologisk fysioterapi 2 Seminariet om muskelsjukdomar går via zoom, men om någon föredrar att vara på plats så är det möjligt. Kokko Anne
2020-10-13 10:15 - 14:00 Rehabilitering - Neurologisk fysioterapi 2 Anne Kokko is inviting you to a scheduled Zoom meeting.   Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/62765517004?pwd=eVU4Szkzb3BNZkprU2ZlRU0xZ25Idz09   Meeting ID: 627 6551 7004 Passcode: 878632   Join by SIP 62765517004@109.105.112.236 62765517004@109.105.112.235   Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 627 6551 7004 Passcode: 878632   Seminarium på gruppuppgiften om muskelsjukdomar . Länken finns på itslearning Kokko Anne
2020-10-16 08:00 - 23:45 Rehabilitering - Neurologisk fysioterapi 2 HEMTENTAMEN Kokko Anne
2020-12-18 08:00 - 23:00 Rehabilitering - Neurologisk fysioterapi 2 OMTENTAMEN i Rehabilitering - neurologisk fysioterapi 2 HEMTENTAMEN Kokko Anne
2021-02-19 08:15 - 23:45 Rehabilitering - Neurologisk fysioterapi 2 2. OMTENTAMEN i Rehabilitering - neurologisk fysioterapi 2 HEMTENTAMEN Kokko Anne

Kurs och studieplanssökning