Allmänna studier 25 ECTS
Allmänna Studier (25)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
IT-2-032 (0) Orientering till studier i el-, it- och medieteknik 5 1
SP-1-049 (0) Professional English 5 1
SP-2-005 (0) Finska 5 1
SP-1-055 (0) Svenska 5 4
IT-1-010 (0) Projektledning 5 3
Ämnesstudier 135 ECTS
Gemensamma naturvetenskaper (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
GT-2-001 (0) Elementär matematik 5 1
GT-2-002 (0) Differential- och integralkalkyl 5 2
GT-2-003 (0) Sannolikhetslära och statistik 5 4
IT-1-005 (0) Diskret matematik 5 2
GT-2-007 (0) Fysik 1 (rörelsens och värmets fysik) 5 1
GT-2-010 (0) Fysik 2 (vågor och modern fysik) 5 2
Elektrotekniska baskunskaper och elektronik (10)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
IT-2-010 (0) Elektroteknik 5 1
MT-2-005 (0) Digital elektronik 5 1
Informations- och kommunikationsteknik (IKT) (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
IT-2-014 (0) Introduktion till programmering med Java 5 1
MT-2-001 (0) Internet teknik 5 1
IT-2-013 (0) Operativsystemet UNIX 5 1
IT-2-021 (0) Nätverksprotokoll 5 1
IT-2-012 (1) Databaser och SQL 5 2
IT-2-023 (0) Telekommunikation och DSP 5 3
Programmeringsmetodik (20)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
IT-3-009 (0) Fortsättningskurs i Java-programmering 5 1
IT-2-035 (0) Introduktion till C++ och QT-ramverket 5 2
IT-2-036 (0) Systemprogrammering i C på en mobil plattform (MAEMO) 5 2
IT-2-025 (0) Systemdesign och UML 5 3
Programvaruproduktion (20)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
IT-3-008 (0) Processprogrammering 5 2
IT-2-026 (0) Programmeringsramverk 5 3
IT-2-027 (0) Programvaruprojekt 5 4
IT-2-034 (0) JEE i praktiken 5 4
Nätverk Master (25)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
IT-2-037 (0) Datorer, datorarkitektur och nätverk 5 2
IT-2-019 (0) Installation och adminstration av datanät 5 2
IT-2-029 (0) Datasäkerhet 5 3
IT-2-028 (0) Nätverksprogrammering 5 3
IT-2-030 (0) Fortsättningskurs i datanät 5 4
Breddstudier 30 ECTS
Entreprenörsskap (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
AS-3-002 (0) Entreprenörskap 1 - Venture Management 5 3
AS-3-001 (0) Entreprenörskap 2 - Venture Creation 5 3
AS-3-003 (0) Entreprenörskap 3 - Venture Implementation 5 3
Mobila system (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
EL-2-025 (0) RF-Teknik 5 4
EL-2-024 (0) Mobila applikationer 5 4
EL-2-023 (0) Trådlösa nätverk 5 4
Språk (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
(0) Främmande språk I 5 3
(0) Främmande språk II 5 3
(0) Främmande språk III 5 3
Webbprogrammering (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
MT-2-002 (0) Klientprogrammering med JavaScript 5 3
IT-2-003 (1) Serverprogrammering med PHP 5 3
MK-2-022 (0) Rich Media Technology 5 3
Medieproduktion (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
MT-2-013 (0) Multimedieproduktion 5 4
MT-2-023 (0) Webbtjänster och CMS-system 5 4
TV-2-016 (0) Grafiska användargränssnitt 5 4
iPhone/iPad programmering (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
MT-3-012 (0) Grunder i iPhone/iPad programmering 5 4
MT-3-013 (0) Djupgående iPhone/iPad programmering 5 4
MT-3-014 (0) Spelprogrammering för iPhone/iPad 5 4
Examensarbete 20 ECTS
Examensarbete och metodik (20)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
AS-4-002 (0) Forskningsmetodik 2 4
IT-2-031 (0) Examensseminarium för Informationsteknik 3 4
(0) Examensarbete 15 4
Praktik 30 ECTS
(15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår

Kurs och studieplanssökning