Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättning med kursen är att kursdeltagaren får
en förståelse för de möjligheter som finns vid
användning av Flash element på webben. Efter
kursen känner du till hur du integrerar
vektorgrafik, animationer och multimedia i dina
webbsidor.

Läranderesultat

1. Har en insikt i de viktigaste formaten och
elementen som används i Flash
2. Kan självständigt planera, skapa och publicera
Flash filer
3. Känner till Flash användargränssnittet
4. Känner till grunderna i Actionscript
5. Har en förståelse för möjligheterna att använda
rich media på webben
6. Kan använda multimedia i Flash presentationer

Innehåll

- Gränsnittet i Flash
- Att rita med Flash
- Att skapa Flash filmer
- Actionscript
- Utveckla rich media applikationer
- Produktioner i små grupper
- Multimedia i Flash

Förkunskaper

Inga

Kursen ersätter följande kurser

Inga

Mer information

På försenade distansuppgifter avdras 25% av poängen.

Litteratur

Material i Arcadas nätstudiemiljö, itslearning

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 30 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 30 timmar
 • Basgruppsarbete - 10 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 40 timmar
 • Nätbaserade - 23 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Lärare

Scherbakov-Parland Andrej

Examinator

Shcherbakov Andrey

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Till datum 2014-12-31

Examinationsformer

 • 2012-10-26 - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning