Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studenten skall lära sig att sätta upp en virtuell server, installera ett operativsystem på den, installera en XAMPP-omgivning, installera ett CMS och skräddarsy och administrera helheten.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara kapabel att fungera som administrator för och utvecklare av ett omfattande innehållshanteringssystem (Content Management System, CMS) och kunna koppla det till andra webbtjänster.

Innehåll

Virtuella servrar Operativsystem XAMPP-paket Wordpress Drupal Databaser Webbtjänster Webbutiker

Förkunskaper

Internet teknik Klientprogrammering med JavaScript Databaser och SQL Serverprogrammering med PHP Multimedieproduktion

Litteratur

Kurskompendium

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 30 timmar
  • Individuell handledning och grupphandledning - 30 timmar
  • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 30 timmar
  • Självstudier - 13 timmar
  • Nätbaserade - 30 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten avlägger alla projekt med godkänt vitsord.

Lärare

Biström Johnny

Examinator

Biström Johnny

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

v.44 Virtuella och riktiga webbservrar, projekt 1 ut v.45 Virtuella applikationer, XAMPP-system och installation v.46 WordPress, projekt 1 in, projekt 2 ut v.47 WordPress teknik och struktur v.48 Drupal , projekt 2 in, projekt 3 ut v.49 Drupals moduler och extensioner v.50 Integrering av webbutik och andra webbtjänster, projekt 3 in v.51 Resultat, avslutning

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning